Hồ sơ giải quyết tố cáo trong thi hành tạm giam cần những gì?

Hồ sơ giải quyết tố cáo trong thi hành tạm giam là các giấy tờ, chứng cứ cần phải có để tố cáo hành vi tạm giam không đúng quy định của pháp luật. Bất kỳ ai, dù là trong quan hệ tố tụng họ ở địa vị pháp lý gì thì quyền lợi đều có thể bị xâm phạm. Khi đó, kể cả người đang trong thi hành tạm giam cũng nên được hỗ trợ. Để biết được cụ thể hồ sơ giải quyết tố cáo khi bị tạm giam thì có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật L24H.

Tố cáo trong thi hành tạm giam

Tố cáo trong thi hành tạm giam

Người bị tạm giam có quyền tố cáo hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 56 Luật Thi hành tạm giữ, tam giam 2015 quy định như sau: Người bị tạm giữ, người bị tạm giam và mọi người có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền nào trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Như vậy, không chỉ người bị tạm giam mà đều có quyền tố cáo với cơ quan người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành tạm giam gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ giải quyết tố cáo trong thời hạn tạm giam

Hồ sơ giải quyết tố cáo trong thi hành tạm giam bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo;
 • Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo;
 • Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;
 • Văn bản giải trình của người bị tố cáo;
 • Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh;
 • Kết luận nội dung tố cáo;
 • Quyết định xử lý;
 • Tài liệu khác có liên quan.

Lưu ý: Hồ sơ giải quyết tố cáo phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu. Việc lưu giữ, khai thác, sử dụng hồ sơ giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm không tiết lộ thông tin về người tố cáo.

Cơ sở pháp lý: Điều 59 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

>>>Tải ngay: Mẫu đơn tố cáo trong thời hạn tạm giam

Hồ sơ giải quyết tố cáo

Hồ sơ giải quyết tố cáo

Thẩm quyền giải quyết tố cáo

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 được xác định theo khoản 4 Điều 23 và Điều 29 của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân

Theo đó, căn cứ khoản 4 Điều 23 và khoản 2 Điều 29 Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân 2014, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền cũng như trách nhiệm giải quyết đơn tố cáo trong thi hành tạm giam.

Thời hạn giải quyết tố cáo trong thi hành tạm giam hình sự

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Thi hành án tạm giữ, tạm giam 2015, thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày.

Như vậy, thời hạn mà Viện Kiểm sát Nhân dân giải quyết tố  cáo trong  thi hanh tam giam là 60 ngày kể từ ngày thụ lý  về nếu phức tạp chỉ kéo dài tối đa là 90 ngày

Luật sư tư vấn về giải quyết tố cáo trong thi hành tạm giam

 • Tư vấn quy trình giải quyết đơn tố cáo trong thi hành tạm giam;
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ tố cáo trong thi hành tạm giam;
 • Hướng dẫn viết đơn tố cáo với đầy đủ thông tin theo luật định;
 • Hỗ trợ khách hàng các thông tin, dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động tố cáo trong thi hành tạm giam.

Luật sư tư vấn về giải quyết tố cáo trong thi hành tạm giam

Luật sư tư vấn về giải quyết tố cáo trong thi hành tạm giam

Quyền tố cáo của người đang bị tạm giam là một trong những quyền năng góp phần bảo vệ người bị tạm giam cũng như bảo đảm trật tự, an toàn đời sống xã hội. Dù đang là chủ thể bị buộc tội trong tố tụng hình sự, tuy nhiên việc trao quyền tố cáo cho người bị tạm giam là hoàn toàn hợp lý vì ai cũng có thể bị xâm phạm bất kể họ là ai. Nếu quý bạn đọc còn những thắc mắc xoay quanh chủ đề giải quyết tố cáo trong thi hành tạm giam, hãy liên hệ đến luật sư tư vấn luật hình sự tại  Luật L24H qua Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ giải đáp kịp thời miễn phí.

Scores: 4.9 (26 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716