Luật sư Vũ Viết Năng

Luật sư Vũ Viết Năng

Điện thoại: 1900633716
Luật sư Vũ Viết Năng là thành viên đoàn luật sư thành phố Hà Nội, giám đốc điều hành công ty Luật Vũ Trình và cộng sự. Nguyên là Thẩm phán, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dịch vụ luật sư lao động

Luật L24H: cung cấp dịch vu luật sư thực hiện các vấn đề liên quan đến lao động như: thủ tục hành chính, tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến mối hệ lao động.

  Hotline: 1900.633.716