Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng

Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng

Điện thoại: 1900633716
Luật sư Phan Mạnh Thăng, thành viên đoàn luật sư TP.HCM, Trưởng Văn Phòng Luật Sư L24H, Giám đốc điều hành Long Phan PMT. Thạc sỹ chuyên ngành luật Kinh Tế – Trường đại học Luật TP.HCM.

Các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

Công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp, Nộp hồ sơ kê khai thuế, Mua chữ ký số để nộp thuế điện tử, Gắn bảng hiệu tại trụ sở doanh nghiệp

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Luật L24H ⭐Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên⭐ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín giá rẻ toàn quốc.

Thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Luật L24H ⭐Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký thành lập công ty liên doanh với nước ngoài⭐ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín giá rẻ toàn quốc.

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Luật L24H ⭐Tư vấn hồ sơ, điều kiện, thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên⭐ Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín toàn quốc.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

Luật L24H ⭐Tư vấn luật phá sản, điều kiện, thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp⭐ Cung cấp dịch vụ phá sản, giải thể công ty giá rẻ uy tín toàn quốc.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Luật L24H ⭐Tư vấn hồ sơ , thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh⭐ Cung cấp dịch vụ thay đổi, đăng ký giấy phép kinh doanh uy tín toàn quốc.

  Hotline: 1900.633.716