Yêu cầu buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng mua bán

Yêu cầu buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng mua bán có vai trò bảo vệ quan hệ hợp đồng, giúp các bên đạt được những lợi ích mà các bên hướng đến khi giao kết hợp đồng. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu buộc bên vi phạm tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng mua bán. Để nắm nội dung căn cứ để thực hiện chế tài trên, bài viết dưới đây của Luật L24H phân tích rõ hơn về vấn đề này.

Yêu cầu buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng mua bán

Yêu cầu buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng mua bán

Thế nào là buộc thực hiện đúng hợp đồng?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 297 Luật Thương mại 2005 quy định Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

Tuy nhiên, theo Điều 294 Luật Thương mại, bên vi phạm được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm khi rơi vào các trường hợp:

 • Khi các bên thỏa thuận về xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia
 • Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng mua bán

Nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá được quy định tại Mục 2 Luật Thương mại 2005. Theo đó, nghĩa vụ của bên bán có những nội dung:

 • Bên bán giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng;
 • Được bên bán giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận;
 • Được bên bán giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hóa không phù hợp với hợp đồng;
 • Bên mua được bên bán đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa;
 • Trường hợp hàng hóa mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận.

Nghĩa vụ của bên mua bao gồm:

 • Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận;
 • Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa;
 • Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thỏa thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng.

Trường hợp áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 297 Luật Thương mại 2005, áp dụng buộc thực hiện đúng hợp đồng trong trường hợp:

 • Bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì buộc phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thỏathuận trong hợp đồng.
 • Bên vi phạm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng.

Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm.

Theo Điều 356 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trường hợp áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng như sau:

 • Trường hợp nghĩa vụ giao vật đặc định không được thực hiện thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phải giao đúng vật đó
 • Trường hợp nghĩa vụ giao vật cùng loại không được thực hiện thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phải giao vật cùng loại khác; nếu không có vật cùng loại khác thay thế thì phải thanh toán giá trị của vật.

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp trên thì bên bị vi phạm có quyền buộc tiếp tục thực hiện hợp đồng.

>>> Xem thêm: Quy định thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng với chế tài nào khác?

Theo Điều 299 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nhưng không được áp dụng các chế tài khác.

Trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Với bồi thường thiệt hại

Căn cứ vào Điều 302 Luật Thương mại 2005 quy định Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ những yếu tố:

 • Có hành vi vi phạm hợp đồng;
 • Có thiệt hại trên thực tế;
 • Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên dân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại

Áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại

>>> Tham khảo thêm về: Xác định giá trị bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Với phạt vi phạm

Căn cứ vào Điều 300 Luật Thương mại thì nếu trong hợp đồng có thoả thuận về trường hợp phạt vi phạm thì bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng.

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

>>> Tham khảo thêm: Các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng

Có hành vi vi phạm hợp đồng mua bán cần làm gì?

Khi có hành vi vi phạm hợp đồng, căn cứ vào Điều 352 Bộ luật Dân sự 2015 thì bên có quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, đồng thời căn cứ theo Điều 297 Luật Thương mại 2005 thì bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

Trường hợp sau khi tiến hành yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, mà bên có nghĩa vụ vẫn không thực hiện, thì khi này, bên có quyền yêu cầu cơ quan tài phán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Điều 305 Luật Thương mại 2005, khi đối mặt với hành vi vi phạm hợp đồng của bên có nghĩa vụ, bên có quyền phải áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế tối thiểu thiệt hại cho cả hai bên trong quá trình khởi kiện.

Vi phạm hợp đồng mua bán

Vi phạm hợp đồng mua bán

>>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự

Tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng mua bán

 • Tư vấn làm rõ quy định về hành vi vi phạm hợp đồng mua bán;
 • Tư vấn các chiến lược để giải quyết hành vi vi phạm hợp đồng;
 • Soạn thảo các đơn từ thông báo về hành vi vi phạm hợp đồng cũng như hậu quả liên quan;
 • Thực hiện chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, chuẩn bị tài liệu, chứng cứ cần thiết;
 • Tham gia phiên tòa với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hay người uỷ quyền của khách hàng để làm việc cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng cho khách hàng.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trong trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán, tùy từng trường hợp theo quy định có thể yêu cầu buộc tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc có thể vừa áp dụng yêu cầu buộc tiếp tục thực hiện hợp đồng vừa áp dụng bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm. Nếu như quý khách còn thắc mắc về các vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán, hãy liên hệ tới Văn phòng Luật sư L24H thông qua Hotline: 1900.633.716 để được Luật sư hợp đồng tư vấn giải đáp kịp thời trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.9 (29 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716