Xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình ở đâu? cần giấy tờ, thủ tục gì?

Phần lớn trong các mô hình kinh doanh tại Việt Nam là mô hình kinh doanh hộ cá thể, hộ gia đình. Vấn đề Xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình ở đâu? cần giấy tờ, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình như thế nào? khi một cá nhân hay các thành viên trong hộ gia đình muốn đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về hồ sơ, thủ tục để xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình.

Xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình ở đâu

Xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình ở đâu? cần giấy tờ, thủ tục gì?

Hộ kinh doanh là gì?

Khái niệm hộ kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 do Chính Phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp như sau: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Như thế nào là hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh là gì?

Điều kiện đăng ký kinh doanh cá thể

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Căn cứ theo Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ – CP.

Xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình ở đâu?

 • Theo khoản 1 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 • Căn cứ Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ở cấp huyện là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Như vậy, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
 • Tuy nhiên, hiện nay với cơ chế “một cửa”, thủ tục đăng ký kinh doanh không phải nộp trực tiếp lên Phòng Tài – Kế hoạch mà nộp qua Bộ phận hành chính công (Bộ phận một cửa) của UBND cấp huyện.

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Nơi nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang dịch vụ công của Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cần phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

(Khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 do Chính Phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp)

Thủ tục thực hiện

Theo quy định tại Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 do Chính Phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình như sau:

Chi phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bước 2: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình tiến hành gửi hồ sơ đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

 • Bước 4: Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Bước 5: Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Thời gian xử lý:

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Giấy phép kinh doanh hộ gia đình do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh cấp theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 do Chính Phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ luật sư tư vấn về đăng ký kinh doanh hộ gia đình

dịch vụ thành lập công ty L24H

 • Luật sư tư vấn về các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để tiến hành đăng ký kinh doanh hộ gia đình;
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các vấn đề liên quan đến đăng ký kinh doanh hộ gia đình, đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh;  cách đặt tên hộ kinh doanh; ngành nghề đăng ký kinh doanh; địa điểm đăng ký kinh doanh; vốn điều lệ; số lao động tối đa của hộ kinh doanh;
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng khi có yêu cầu về giấy đăng ký kinh doanh hay các vấn đề khác liên quan đến pháp luật

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Trên đây là những thông tin cơ bản về việc xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình. Ngoài ra, cần phải lưu ý về điều kiện cũng như những vấn đề pháp lý về thuế sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Để tránh những khó khăn khi thực hiện thủ tục trên, muốn sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể , tư vấn luật doanh nghiệp về thành lập hộ kinh doanh trực tuyến miễn phí hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716  để được các luật sư doanh nghiệp tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (37 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716