Uncategorized

Bị cưỡng chế thu hồi đất trái luật

Luật sư tư vấn các trường hợp không được cưỡng chết thu hồi đất, hướng dẫn khiếu nại, khởi kiện quyết định cưỡng chết thu hồi đất của Nhà nước.