Trường hợp tòa án được chuyển vụ án hình sự giai đoạn xét xử

Trường hợp tòa án được chuyển vụ án hình sự giai đoạn xét xử khi xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền của mình. Quy trình, thẩm quyền chuyển đổi vụ án trong giai đoạn xét xử sẽ được giải đáp và thông qua Điều 274 Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành để hiểu rõ thêm về chuyển vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử.

Trường hợp tòa án được chuyển vụ án hình sự giai đoạn xét xử

Trường hợp tòa án được chuyển vụ án hình sự giai đoạn xét xử

Trong trường hợp nào Tòa án được chuyển vụ án hình sự?

Khi vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình thì Tòa án trả hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát đã truy tố để chuyển đến Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố.

Cơ sở pháp lý: Điều 274 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Trình tự thủ tục chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử

Thẩm quyền chuyển vụ án hình sự

Theo đó, khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự, Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định như sau:

 • Yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố hoặc thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; quyết định khởi tố, không khởi tố, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của Bộ luật này;
 • Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; quyết định khởi tố, không khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định nhập, tách vụ án;
 • Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; quyết định việc gia hạn kiểm tra và xác minh nguồn tin về tội phạm, gia hạn tạm giữ, gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam, gia hạn truy tố;
 • Quyết định khám xét, thu giữ, tạm giữ, xử lý vật chứng;
 • Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung hoặc giám định lại, thực nghiệm điều tra; thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi người giám định. Yêu cầu định giá, định giá lại tài sản, yêu cầu thay đổi người định giá tài sản;
 • Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra;
 • Phê chuẩn hoặc không phê chuẩn quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
 • Quyết định hủy bỏ các quyết định, lệnh không có căn cứ và trái pháp luật của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
 • Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra; quyết định chuyển vụ án;
 • Quyết định áp dụng, đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh;
 • Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn hoặc hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn;
 • Quyết định truy tố bị can, trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc điều tra lại;
 • Yêu cầu phục hồi điều tra; quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can; quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với bị can, phục hồi vụ án, phục hồi vụ án đối với bị can;
 • Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Bộ luật này;
 • Thực hiện quyền kiến nghị theo quy định của pháp luật;
 • Ban hành quyết định, lệnh và tiến hành các hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát.

Như vậy, khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự, Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền chuyển vụ án hình sự

Cơ sở pháp lý: khoản 2 điều 41 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Trình tự thủ tục chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử

Trình tự thủ tục chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử

Quy trình chuyển vụ án theo Bộ luật Tố tụng hình sự

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát đã truy tố phải ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố để giải quyết theo thẩm quyền. Việc chuyển vụ án ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu thực hiện theo quy định về thẩm quyền truy tố tại Điều 239 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015

>>>Xem thêm: Thủ tục khởi tố vụ án hình sự, quy trình điều tra xét xử vụ án hình sự

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 274 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Khi có quyết định chuyển vụ án thì Viện kiểm sát có cần phải thông báo không ?

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đã kết thúc điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác.
 • Việc giao, gửi hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng được thực hiện theo quy định Trong trường hợp này, thời hạn truy tố được tính từ ngày Viện kiểm sát có thẩm quyền truy tố nhận được hồ sơ vụ án.

Như vậy, kể từ khi có quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát bắt buộc thông báo bằng văn bản cho Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 239 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Viện kiểm sát có cần phải thông báo quyết định chuyển vụ án

Viện kiểm sát có cần phải thông báo quyết định chuyển vụ án

Không đồng ý Tòa án chuyển vụ án thì ai có quyền khiếu nại

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Do đó, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác có thể khiếu nại đến với Toà án về việc quyết định chuyển vụ án khi thấy vụ án thuộc thẩm quyền của Toà án. Ngoài ra, khi xét thấy vụ án vẫn thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án đã trả hồ sơ thì Viện kiểm sát chuyển lại hồ sơ vụ án đến Tòa án kèm theo văn bản nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý: Điều 274, Điều 469 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Luật sư tư vấn cách giải quyết khi không đồng ý chuyển vụ án hình sự

 • Tư vấn cho khách hàng về cách giải quyết khi không đồng ý chuyển vụ án hình sự;
 • Tư vấn về khiếu nại trong tố tụng hình sự;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại;
 • Đại diện khách hàng nộp đơn khiếu nại;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước cơ quan tố tụng;
 • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội;
 • Luật sư bào chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự;
 • Các yêu cầu khác liên quan đến trình tự, thủ tục khiếu nại khi không đồng ý chuyển vụ án hình sự.

Như vậy, khi không đồng ý với việc chuyển vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử của Toà án thì những người tham gia tố tụng như bị cáo, bị hại và những người tham gia tố tụng khác chỉ có thể khiếu nại về quyết định ấy. Vì vậy, Luật L24H xin cung cấp các thông tin hữu ích cũng như tư vấn về luật hình sự, dịch vụ luật sư hình sự để hỗ trợ xin vui lòng liên hệ HOTLINE 1900.633.716 hoặc Email info@luat24h.com.vn để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn. Xin chân thành cảm ơn!

Scores: 4.8 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716