Tội vi phạm quy định về đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội vi phạm quy định về đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi sai phạm nặng nề về việc đấu thầu các tranh thiết bị, vật tư y tế. Chẳng hạn như liên quan đến việc nâng khống giá kit test Việt Á đang được xem xét có dấu hiệu của hành vi gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Luật Đấu thầu hay Bộ luật Hình sự. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc những thông tin cần thiết về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng.

quy định đấu thầu lĩnh vực y tế

Đấu thầu y tế sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng

Thế nào là đấu thầu y tế?

Đấu thầu y tế là một hoạt động thương mại về đấu thầu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế nên có những đặc điểm chung với các hoạt động thương mại khác như:

 • Hoạt động đấu thầu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế  được thực hiện bởi những nhà thầu tham dự có tư cách pháp nhân
 • Hoạt động đấu thầu được thực hiện nhằm mục đích sinh lời;
 • Đối tượng của đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là các hàng hóa mại được phép lưu thông theo quy định của pháp luật;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ đấu thầu được xác lập theo những hình thức pháp lý nhất định do pháp luật quy định.

Cơ sở pháp lý: Điều 4 Luật đấu thầu năm 2013

Xác định hành vi phạm tội về đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng là trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu, xâm phạm vào việc thực hiện chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Xâm phạm công tác quản lý hoạt động đấu thầu các công trình, dự án của Nhà nước. Xâm phạm tới hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh quốc gia.

Cơ sở pháp lý: Điều 222 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm. Bất kỳ tội phạm nào cũng được thể hiện ra bên ngoài, phản ánh trong thế giới khách quan. Mặt khách quan của tội phạm có những dấu hiệu: hành vi khách quan nguy hiểm cho xã hội, hậu quả tác hại do hành vi đó gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả tác hại, thời gian, địa điểm, phương pháp, phương tiện và công cụ thực hiện tội phạm. Theo đó mặt khách quan của tội vi phạm đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng như sau:

Thứ nhất: là hành vi khách quan về đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng bao gồm các hành vi:

 • Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu
 • Thông thầu
 • Gian lận trong đấu thầu
 • Cản trở hoạt động đấu thầu
 • Vi phạm quy định của Nhà nước về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu
 • Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu
 • Chuyển nhượng thầu trái phép

Thứ hai: hậu quả của tội phạm:

 • Thiệt hại về tài sản của các nhà thầu, các cá nhân, tổ chức khác không nhất thiết là thiệt hại về tài sản của Nhà nước
 • Nhà nước phải thanh toán giá trị gói thầu lớn hơn, việc thực hiện gói thầu bị chậm tiến độ dẫn tới hao mòn, thất thoát tài sản, phải gánh chịu tiền lãi phát sinh
 • Các nhà thầu phải chịu chi phí nghiên cứu, đưa ra gói thầu, bỏ nguồn lực tham dự thầu nhưng lại không trúng thầu do việc lựa chọn nhà thầu có vi phạm thì những chi phí của nhà thầu này cũng có thể xem xét là hậu quả của hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Thứ ba: là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thiệt hại: Hậu quả thiệt hại phải do nguyên nhân từ các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây ra, không phải do các nguyên nhân khác. Nếu hành vi vi phạm không gây hậu quả, hậu quả không do hành vi vi phạm gây ra thì không cấu thành tội phạm vi phạm các quy định về đấu thầu.

Cơ sở pháp lý: Điều 89 Luật Đấu thầu 2013, Điều 222 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Mặt chủ quan của tội phạm

Hình thức lỗi là cố ý trực tiếp, người phạm tội nhận thức được hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra. Hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu gây có lỗi vô ý thì tùy theo tính chất mức độ hậu quả mà xem xét ở các hành vi phạm tội khác.

Động cơ mục đích không phải là yếu tố bắt buộc trong cấu thành. Tội phạm này thường có động cơ, mục đích là vụ lợi. Các hành vi phạm tội thường có sự cấu kết, thông đồng của chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu, nhà tư vấn, giám sát,… nhằm nâng giá thầu, lựa chọn nhà thầu không đúng, không đủ năng lực sau đó chuyển nhượng thầu… từ đó ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước. Tội phạm này thường đi kèm với hành vi tham ô, đưa hối lộ, nhận hối lộ và các tội phạm về tham nhũng khác.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm vi phạm các quy định về đấu thầu y tế là những người thực hiện các giai đoạn, công việc trong quá trình đấu thầu, là những người làm việc thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu, bên dự thầu, tư vấn, giám sát.

Tội phạm này cũng đã mở rộng hơn đối tượng là chủ thể của tội phạm so với tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Nếu như tội cố ý làm trái, chủ thể phải là người có chức vụ, quyền hạn, thì với tội “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” không yêu cầu dấu hiệu chủ thể đặc biệt này, có những hành vi phạm tội chỉ có thể thực hiện do những người không có chức vụ quyền hạn, chỉ được thực hiện bởi những nhà thầu, chẳng hạn như hành vi thông thầu, nhà thầu chuyển nhượng thầu khác trái pháp luật

Đấu thầu Kit test xét nghiệm Covid-19 gây hậu quả nghiệm trọng

Đấu thầu nâng khống giá kit test xét nghiệm Covid-19 có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Vụ việc nâng khống giá kit test của công ty Việt Á đang gây dậy sóng dư luận. Theo đó, hiện nay Công ty Việt Á đã khai nhận có các hành vi sau:

 • Lợi dụng sản phẩm Kit test COVID-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt Công ty Việt Á đã chủ động thông đồng với lãnh đạo các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố để hợp thức hồ sơ Chỉ định thầu bằng cách chỉ định Công ty Việt Á cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.
 • Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (Công ty liên danh, Công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá… để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất.
 • Phan Quốc Việt thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn.

Hành vi trên của Phạm Duy Tuyến, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan tại CDC Hải Dương, Công ty Việt Á là hiệu hành vi gian lận, thu lợi nhuận bất chính và vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, vi phạm các điều cấm quy định tại Luật Đấu thầu, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nên vẫn sẽ bị chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Mức phạt quy định tại Điều 222 Bộ Luật Hình sự

Gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu;
 • Thông thầu;
 • Gian lận trong đấu thầu;
 • Cản trở hoạt động đấu thầu;
 • Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu;
 • Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu;
 • Chuyển nhượng thầu trái phép.

Bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

 • Vì vụ lợi
 • Có tổ chức
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
 • Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, mức phạt tù cao nhất lên đến 20 năm đối với vi phạm quy định về đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng

hình phạt hành vi đấu thầu ý tế sai quy định

Hình phạt về đấu thầu y tế sai quy định

Căn cứ định khung hình phạt

Định khung hình phạt là một hoạt động trong quá trình áp dụng luật hình sự, được thực hiện trên cơ sở kết quả của hoạt động định tội và là cơ sở cho việc quyết định hình phạt. Định khung hình phạt chỉ phải thực hiện ở tội phạm có các khung hình phạt khác nhau. Căn cứ vào tính chất của dấu hiệu định khung làm tính nguy hiểm cho xã hội tăng lên hoặc giảm xuống, có thể phân dấu hiệu định khung hình phạt thành dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng và dấu hiệu định khung giảm nhẹ được quy định như sau:

 • Cấu thành tăng nặng là cấu thành nếu có một hoặc một số tình tiết khác ngoài những tình tiết đã được quy định trong cấu thành cơ bản và những tình tiết này làm cho tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nguy hiểm hơn so với trường hợp không có tình tiết này, cấu thành tăng nặng bao giờ cũng có khung hình phạt nặng hơn so với cấu thành cơ bản.
 • Cấu thành giảm nhẹ là cấu thành nếu có một hoặc một số tình tiết khác ngoài những tình tiết đã được quy định trong cấu thành cơ bản và những tình tiết này làm cho tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội ít nguy hiểm hơn so với trường hợp không có tình tiết này, cấu thành giảm nhẹ bao giờ cũng có khung hình phạt nhẹ hơn so với cấu thành cơ bản.

Ở tình tiết tăng nặng tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015 thay đổi, bổ sung 2017 có khung hình phạt tù từ 03 năm đến 12 năm và là tội nghiêm trọng.

Ở tình tiết giảm nhẹ tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015 thay đổi, bổ sung 2017 không có quy định về tình tiết giảm nhẹ nhưng về cấu thành cơ bản quy định bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Lưu ý: Ở tội phạm chỉ có một khung hình phạt thì không cần hoạt động định khung.

Dịch vụ Luật sư bào chữa tội phạm vi phạm về đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng

 • Bào chữa cho bị can, bị cáo, người tạm giam giữ, tạm giam tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án gây hậu quả nghiêm trọng trong đấu thầu y tế
 • Tư vấn chính sách pháp luật về việc tha tù trước thời hạn như phạm nhân cải tạo tốt, được đặc xá, ân xá…
 • Tư vấn trình tự, thủ tục tố tụng hình sự;
 • Tư vấn soạn thảo đơn xin giảm nhẹ án phạt;
 • Thực hiện các thủ tục xin giảm án xuống thấp hơn (như án treo…);
 • Khiếu nại kết luận điều tra, tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xem xét và đánh giá chứng cứ nhằm đưa ra các nhận định, nộp bổ sung chứng cứ;
 • Đại diện cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo biện luận trước tòa, tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, làm việc với đơn vị khác liên quan.
 • Tham gia tố tụng các vụ án Hình sự từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.
 • Bảo vệ người bị hại, tìm ra sự thật khách quan của các vụ án tranh án oan, sai giúp công lý được thực thi đúng pháp luật, quyền con người được đảm bảo.

>>>Xem thêm: DỊCH VỤ LUẬT SƯ BÀO CHỮA

>>>Xem thêm: TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hay các khung hình phạt đang được sự quan tâm bởi các nhà thầu vi phạm trong lĩnh vực đất thầu nói chung và đấu thầu trong lĩnh vực y tế nói riêng. Qua đây bài viết này phần nào giúp cho các nhà thầu nắm rõ hơn kiến thức pháp luật về tội vi phạm về đấu thầu y tế gây hậu quả nghiêm trọng

Việc sử dụng dịch vụ luật sư sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cần tư vấn pháp lý về giảm nhẹ tội phạm vi phạm đấu thầu hay các tội khác liên quan đến lĩnh vực y tế. Luật sư tư vấn luật hình sự  của chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý khách bằng cách liên hệ HOTLINE 1900633716

Scores: 4.61 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716