Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước Việt Nam

Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước là một hình thức tội phạm phá hoại, đập phá và làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân, nói một cách nôm na là tài sản quốc gia. Để biết thêm về hành vi này, mời Quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây về phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước

Tội phá hoại cơ sở vật chất nhà nước

Tội phá hoại cơ sở vật chất nhà nước

Quy định về tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước

Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước là hành vi nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội

>>>Xem thêm: Tội hủy hoại phá hoại tài sản người khác

Cơ sở pháp lý: Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Truy cứu tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước khi nào?

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam xâm phạm đến an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh văn hóa – xã hội và thông qua đó là sự vững mạnh của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Đối tượng của tội phạm này là cơ sở vật chất – kỹ thuật thuộc các lĩnh vực khác nhau: Lĩnh vực chính trị như trụ sở các cơ quan nhà nước; lĩnh vực an ninh, quốc phòng như hệ thống thiết bị, phương tiện phục vụ an ninh, quốc phỏng; lĩnh vực kinh tế như nhà máy, hầm mỏ; lĩnh vực khoa học – kỹ thuật như trụ sở các cơ quan nghiên cứu, các phòng thí nghiệm; lĩnh vực văn hoá, xã hội như các bảo tàng, khu di tích lịch sử, các bệnh viện, trường học..

Cơ sở pháp lý: Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

>>> Xem thêm: Khách thể tội phạm là gì?

Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước như sau:

  • Hành vi huỷ hoại hoặc làm hư hỏng các đối tượng thuộc cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng các phương tiện và cách thức khác nhau.
  • Hành vi phá hoại có thể được thực hiện bằng hành động như đốt, phá, tháo gỡ, chiếm đoạt…hoặc không hành động như không thực hiện đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các công việc mà người đó có trách nhiệm phải thực hiện nhằm huỷ hoại hoặc làm hư hỏng các đối tượng đó.

Hậu quả của hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh văn hóa – xã hội. Người thực hiện hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thiệt hại: Hậu quả thiệt hại phải do nguyên nhân từ các hành vi vi phạm quy định về phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước, không phải do các nguyên nhân khác. Hậu quả của tội này khi tội phạm hoàn thành các đối tượng tác động của tội phạm đã bị hư hỏng hoặc hủy hoại.

Cơ sở pháp lý: Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Cấu thành tội phạm phá hoại cơ sở vật chất

Cấu thành tội phạm phá hoại cơ sở vật chất

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, thấy trước được hậu quả do hành vi phạm tội gây ra nhưng vẫn thực hiện tội phạm và mong muốn cho hậu quả xảy ra. Người thực hiện hành vi phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân

Cơ sở pháp lý: Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Cơ sở pháp lý: Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Khung hình phạt đối với tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước

  • Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  • Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.
  • Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Cơ sở pháp lý: Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Khung hình phạt đối với tội phá hoại cơ sở vật chất

Khung hình phạt đối với tội phá hoại cơ sở vật chất

Tư vấn về tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước

  • Tư vấn các quy định liên quan đến pháp luật hình sự như: Hành vi phạm tội, các loại tội doanh, khung hình phạt và các quy định pháp luật liên quan đến tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước;
  • Luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự, cụ thể luật sư hình sự tham gia vào các giai đoạn tố tụng như giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, và tố tụng tại Tòa án các cấp cũng như giai đoạn thi hành án;
  • Bào chữa cho bị can, bị cáo, người tạm giam giữ, tạm giam tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước;
  • Tư vấn chính sách pháp luật về việc tha tù trước thời hạn như phạm nhân cải tạo tốt, được đặc xá, ân xá…

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư bào chữa

Phá huỷ cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước là tội phạm hình sự được quy định cụ thể tại Điều 114 Bộ luật Hình sự 2015. Qua đó, nếu thực hiện tội phạm này ít nghiêm trọng hoặc chuẩn bị phạm tội này sẽ bị hình phạt là tù có thời hạn hoặc nếu phạm tội nghiêm trọng thì sẽ bị tử hình. Để có thể hiểu sâu hơn về tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nhà nước, xin hãy liên hệ luật sư chuyên TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ qua HOTLINE 1900.633.716 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (29 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716