Tội mua dâm, bán dâm bị xử phạt như thế nào năm 2023

Tội mua dâm, bán dâm bị xử phạt như thế nào là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Mua dâm, bán dâm là một trong những tệ nạn xã hội, là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông về tội mua dâm, bán dâm và các hậu quả pháp lý của hành vi này.

Mua dâm, bán dâm

Mua dâm, bán dâm

Thế nào là mua dâm, bán dâm?

Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu

Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác

(Khoản 1, 2 Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003)

>>> Xem thêm: Sugar baby là gì

Xử phạt đối với người của hành vi mua dâm, bán dâm

Xử phạt hành chính đối với người mua dâm, bán dâm

Đối với người mua dâm

Bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo tính chất, mức độ vi phạm

 • Hành vi mua dâm: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
 • Mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc: phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 • Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Đối với người bán dâm

Người bán dâm là người Việt Nam: tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Người bán dâm là người nước ngoài thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

 • Hành vi bán dâm: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng
 • Bán dâm cho 02 người trở lên cùng một lúc: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
 • Hình thức xử phạt bổ sung:
 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính
 • Trục xuất đối với người nước ngoài
 • Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi bán dâm

(Điều 22, 23 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003; Điều 24,25 Nghị định 144/2021/ NĐ-CP)

Xử lý hình sự đối với hành vi mua bán dâm theo BLHS 2015?

Xử lý hình sự đối với hành vi mua dâm, bán dâm

Xử lý hình sự đối với hành vi mua dâm, bán dâm

Đối với người mua dâm: bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu mua dâm người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi) hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác

Mua dâm người dưới 18 tuổi bị xử phạt theo khung hình phạt được quy định tại Điều 329 BLHS 2015

 • Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: người đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 BLHS 2015)
 • Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
 • Mua dâm 02 lần trở lên
 • Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
 • Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.
 • Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 • Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
 • Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.
 • Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 148 BLHS 2015

 • Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác (trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục)
 • Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
 • Đối với 02 người trở lên
 • Đối với người dưới 18 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 145 BLHS 2015
 • Đối với phụ nữ mà biết là có thai
 • Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình
 • Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Đối với người bán dâm: BLHS 2015 chưa quy định cụ thể về xử phạt đối với hành vi bán dâm mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, người bán dâm vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 148 BLHS 2015

 • Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác (trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục)
 • Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
 • Đối với 02 người trở lên
 • Đối với người dưới 18 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 145 BLHS 2015
 • Đối với phụ nữ mà biết là có thai
 • Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình
 • Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Trong trường hợp người bán dâm còn có hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Tội chứa mại dâm (Điều 327 BLHS 2015) hoặc Tội môi giới mại dâm (Điều 328 BLHS 2015)

Hình phạt Tội môi giới mại dâm

 • Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm
 • Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
 • Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
 • Có tổ chức
 • Có tính chất chuyên nghiệp
 • Phạm tội 02 lần trở lên
 • Đối với 02 người trở lên
 • Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
 • Tái phạm nguy hiểm
 • Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 • Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
 • Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên
 • Có thể bị phạt bổ sung theo hình thức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Hậu quả của hành vi chứa chấp mại dâm

 • Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
 • Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
 • Có tổ chức
 • Cưỡng bức mại dâm
 • Phạm tội 02 lần trở lên
 • Chứa mại dâm 04 người trở lên
 • Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%
 • Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng
 • Tái phạm nguy hiểm
 • Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
 • Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
 • Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên
 • Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
 • Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
 • Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên
 • Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát
 • Có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

(Điều 327 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)

Luật sư tư vấn về tội mua dâm, bán dâm

tư vấn pháp lý về tội mua dâm, bán dâm

tư vấn pháp lý về tội mua dâm, bán dâm

 • Tư vấn về xử lý vi phạm về hành vi mua dâm
 • Tư vấn về xử lý vi phạm về hành vi bán dâm
 • Tư vấn khung hình phạt về Tội môi giới mại dâm
 • Tư vấn khung hình phạt về Tội chứa mại dâm
 • Tư vấn về tội mua dâm người dưới 18 tuổi
 • Hỗ trợ tố cáo tội phạm về môi giới mại dâm, chứa dâm

Bài viết trên của Luật L24H đã tổng hợp những hình thức xử phạt về tội mua dâm, bán dâm. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân hoặc có khó khăn hay thắc mắc gì cần TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được đội ngũ luật sư tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.6 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716