Tội mua bán trái phép hóa đơn bị xử lý như thế nào theo luật hình sự

Tội mua bán trái phép hóa đơntội mà trong hoạt động kinh doanh hiện nay rất được quan tâm bởi hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khá phổ biến nhằm trốn thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp đến bạn đọc về các dấu hiệu để cấu thành tội phạm, khung hình phạt đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn quy định Điều 203 của Bộ luật hình sự 2015

>> Xem thêm: Tội môi giới mua bán hóa đơn

Tội mua bán trái phép hóa đơn

Tội mua bán trái phép hóa đơn

Quy định chung về hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Để hành vi mua bán hóa đơn cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn thì hành vi mua bán hóa đơn phải thuộc một trong các trong các trường hợp sau:

 • Dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số;
 • Hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số;
 • Thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Cơ sở pháp lý: Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn

Khách thể

Xâm phạm chế độ quản lý nhà nước đối với các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đang lưu thông trên thị trường

Đối tượng tác động: hóa đơn

Chủ thể

Cá nhân: người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự gồm:

 • Cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người của tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Người của tổ chức nhận in hoặc đặt in hóa đơn;
 • Cá nhân hoặc người của tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ.

Pháp nhân thương mại: chịu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép hóa đơn khi thỏa có đủ các điều kiện sau:

 • Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;
 • Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;
 • Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;
 • Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Cơ sở pháp lý: Điều 12, 76, 75 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Mặt khách quan

Hành vi:

 • Mua, bán hóa đơn chưa ghi nội dung hoặc ghi nội dung không đầy đủ, không chính xác theo quy định
 • Mua, bán hóa đơn đã ghi nội dung, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo
 • Mua, bán hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ;
 • Mua, bán, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ giữa các liên của hóa đơn.

Mặt chủ quan

Lỗi cố ý trực tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra;

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 10 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Mức xử phạt áp dụng đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Mức phạt hành chính với hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Mức phạt hành chính với hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Mức xử phạt hành chính

Hình phạt chính

 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi: bán hóa đơn đặt in chưa phát hành; bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn, trừ hành vi quy định trên.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc hủy hóa đơn.
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính mua hóa đơn

Cơ sở pháp lý: Điều 22 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 do Chính Phủ ban hành được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 do Chính Phủ ban hành

phạt hình sự tội mua bán trái phép hóa đơn

mức phạt hình sự với hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Mức xử phạt hình sự

Đối với cá nhân phạm tội:

 • Người mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm với các trường hợp: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; hóa đơn chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên; thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm.
 • Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Đối với pháp nhân phạm tội:

 • Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
 • Bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng với hành vi: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; hóa đơn chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên; thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm.
 • Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm.
 • Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Cơ sở pháp lý: Điều 203, 79 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

Luật sư bào chữa tội mua bán trái phép hóa đơn

 • Tư vấn, phân tích dấu hiệu tội phạm, định tội danh và khung hình phạt
 • Tư vấn các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự
 • Tư vấn soạn thảo các mẫu đơn liên quan
 • Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn điều tra tại Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp.
 • Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn truy tố tại Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
 • Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong phiên xét xử tại Tòa án nhân dân các cấp.
 • Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn thi hành án.
 • Đại diện đương sự làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình tố tụng.

>>> Xem thêm: Tội trốn thuế

Bài viết trên liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn đã tổng hợp những quy định chung của pháp luật về hành vi này, phân tích các cấu thành tội phạm và mức xử phạt. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần luật sư tư vấn pháp luật hình sự về hành vi mua bán, môi giới trái phép hóa đơn, luật sư bào chữa xin giảm nhẹ tội hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được luật sư hình sự tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.82 (22 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716