Tội bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook

Tội bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook là tội xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm của con người. Người có hành vi bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm của người khác trên các tranh mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube,.. có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị khởi kiện và truy cứu trách nhiệm hình sự. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp các thông tin cơ bản về tội bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook và các thông tin liên quan khác

>> Xem thêm: Bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác bị xử lý như thế nào?

Tội bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook

Tội bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook

Hành vi bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook là gì?

Bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác trên Facebook là hành vi truyền bá thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân, Facebook ảo, Fanpage Facebook, Group cộng đồng làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Khi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật bởi nó đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về danh dự, uy tín, nhân phẩm của con người.

Quyền được bảo vệ danh dự, uy tín, nhân phẩm.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được bảo vệ danh dự, uy tín, nhân phẩm như sau;

 • Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
 • Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

 • Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.
 • Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.
 • Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

(Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015)

Xử phạt hành vi bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook

Xử lý hành vi bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm

Xử lý hành vi bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm của người khác

Xử phạt hành chính

Người có hành vi bôi nhọ danh dự xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

 • Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; (điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2020 do Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử)
 • Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; (điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2020 do Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử)
 • Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; (điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2020 do Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử)

Truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người có hành vi bôi nhọ danh dự xúc phạm nhân phẩm người khác trên Facebook có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội làm nhục người khác.

 • Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

Phạm tội 02 lần trở lên;

Đối với 02 người trở lên;

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

Đối với người đang thi hành công vụ;

Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%

 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

Làm nạn nhân tự sát.

 • Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 và khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2017)

Hoặc người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm đối với hành vi vu khống khi thực hiện các hành vi bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là  sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Khi đáp ứng đủ một trong những điều kiện trên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về  Tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 • Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
 • Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

 • Có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
 • Đối với người đang thi hành công vụ;
 • Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
 • Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

 • Vì động cơ đê hèn;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
 • Làm nạn nhân tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự, nhân phẩn trên Facebook

>>> Tải mẫu đơn: Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên Facebook

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…. .tháng…… năm 2021

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Hành vi có dấu hiệu phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội Facebook)

Kính gửi: Công an quận ……….., Thành phố………..

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ A

Họ và tên tôi:……………………………….……

Sinh ngày :……………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…/……. Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………

SĐT liên hệ:………..

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Ông/ Bà: B

Bí danh :………. …………… (Nếu có)

Sinh ngày :……………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………

Ngày cấp: …./…/……. Nơi cấp: ………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………

SĐT liên hệ:………..

Nội dung tố cáo:

Hành vi có dấu hiệu phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội đưa thông tin, sự việc sai sự thật lên Facebook của chủ tài khoản facebook …………………

Tôi xin trình bày lại sự việc như sau:

Ông/bà B là chủ nhân của tài khoản Facebook mang tên ………

Gần đây, Ông/ Bà: B đã sử dụng trang Facebook mang tên ………. công khai đăng những dòng trạng thái trên trang cá nhân với những lời lẽ, nội dung sai sự thật, những lời lẽ cố ý xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tôi.

Cụ thể, vào lúc…………. Ngày/tháng/năm…. Ông/ Bà:B đã đăng tải những dòng trạng thái trên facebook như sau:

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..”

(Những lời lẽ vu khống, xúc phạm tôi xin đính kèm hình ảnh tôi đã chụp lại nội dung Ông/ Bà: B đã đăng trên Facebook đính kèm đơn này)

Điều đó đã ảnh hưởng tới cá nhân tôi và cả công việc, gia đình và mọi người xung quanh tôi khiến tôi rất bức xúc và không biết làm thế nào để ngăn chặn.

Hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm qua Facebook là hành vi đáng lên án, bởi nó có tác động rất xấu không chỉ đối với những người là nạn nhân mà còn có tác động xấu đến cả xã hội nói chung.

Thủ tục tố cáo hành vi bôi nhọ danh dự, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Thủ tục tố cáo hành vi bôi nhọ danh dự xúc phạm người khác trên mạng xã hội sẽ tuân theo quy định tại Điều 145, Điều 146, Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

Thủ tục tố cáo hành vi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm

Thủ tục tố cáo hành vi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.

 1. Bước 1: Soạn thảo đơn tố cáo, đơn phản tố, nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền. (Qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp cơ quan)
 2. Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo
 3. Bước 3: Xác minh nội dung tố cáo
 4. Bước 4: Kết luận nội dung tố cáo
 5. Bước 5: Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo
 6. Bước 6: Công khai kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

>> Xem thêm: Quy trình giải quyết tố cáo

Luật sư tư vấn tội bôi nhọ danh dự, xúc phạm người khác trên facebook

 • Tư vấn mức phạt đối với hành vi bôi nhọ danh dự, xúc phạm người khác trên facebook;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục tố giác người có hành vi bôi nhọ danh dự, xúc phạm người khác trên facebook;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn khởi kiện dân sự và hồ sơ khác có liên quan;
 • Tham gia tranh tụng tại tòa khi được ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

Hành vi bia đặt, chửi bới, bôi nhọ danh dự, xúc phạm người khác trên facebook là hành vi xâm phạm đến quyền nhân thân của con người. Do đó, cần phải xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần luật sư tư vấn giải đáp về mức xử phạt, thủ tục tố cáo, hướng bào chữa xin giảm nhẹ tội hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được các luật sư dân sự tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (42 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716