Thừa phát lại là gì? Chức năng và thẩm quyền của thừa phát lại

“Thừa phát lại” là một chức danh như công chứng viên, … Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để thực hiện các công việc như tống đạt văn bản, lập vi bằng, tổ chức thi hành án dân sự…. Văn phòng thừa phát lại là một tổ chức hành nghề của Thừa phát lại.  Bài viết dưới đây mang lại cái nhìn khái quát về thừa phát lại.

Thừa phát lại

Thừa phát lại

Thừa phát lại là gì?

Khái niệm thừa phát lại

Khái niệm thừa phát lại

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự

(Khoản 1 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

Quy định về hoạt động của thừa phát lại

 • Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự
 • Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức
 • Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự
 • Tổ chức thi hành án các bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

(Điều 3 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

Thẩm quyền, chức năng của thừa phát lại

Tống đạt giấy tờ của Tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện

(Khoản 2 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

Các tài liệu, hồ sơ thừa phát lại tống đạt gồm:

 • Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định, quyết định kháng nghị của Tòa án dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự trong vụ án hình sự; thông báo, quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập, thông báo của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở. Ngoài ra, còn có thể tống đạt các loại giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khác theo đề nghị của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự. (Theo hợp đồng với Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án dân sự)
 • Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài trên phạm vi toàn quốc. (Bộ Tư pháp chỉ định)

Thư ký nghiệp vụ có thể thực hiện việc tống đạt dưới sự giao việc của trưởng Văn phòng Thừa phát lại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận việc tống đạt phải do Thừa phát lại thực hiện.

Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức yêu cầu về việc tống đạt thiếu chính xác, không đúng thủ tục, không đúng thời hạn của mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Thừa phát lại phải thông báo kết quả tống đạt cho Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan, tổ chức khác đã yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

(Điều 32 – 35 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

Lập vi bằng

Lập vi bằng

Lập vi bằng

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức

(Khoản 3 Điều 2, Điều 40 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

Lập vi bằng phải do chính Thừa phát lại thực hiện. Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp:

 • Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.
 • Xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, đi lai trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự.
 • Vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội.
 • Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.
 • Các sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
 • Ghi nhận sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng.
 • Các sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.
 • Các sự kiện, hành vi không do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(Khoản 4 Điều 4, Điều 36, 37 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

>> Xem thêm: Công chứng vi bằng là gì

Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu đương sự

 • Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền của Cơ quan thi hành án các cấp theo yêu cầu của khách hàng bằng văn bản hoặc trực tiếp. Khi trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án của đương sự, Thừa phát lại phải lập biên bản.
 • Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền, lợi ích liên quan đến việc thi hành án thỏa thuận với Trưởng văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án, có quyền dùng kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại để yêu cầu thi hành án.
 • Thủ tục thực hiện xác minh sẽ được thực hiện như sau: Khi đã tiếp nhận yêu cầu và các tài liệu của khách hàng, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại ra quyết định xác minh
 • Văn phòng Thừa phát lại có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng dịch vụ bằng văn bản để xác minh điều kiện thi hành án cho Văn phòng Thừa phát lại khác thực hiện, nếu người yêu cầu đồng ý.

(Điều 43 – 49 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

Tổ chức thi hành án các bản án, quyết định

 • Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.
 • Thừa phát lại không tổ chức thi hành phần bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án
 • Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại nếu đương sự có tài sản, cư trú hay có các điều kiện khác ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại.
 • Thừa phát lại có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Luật Thi hành án dân sự. khi áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án, Thừa phát lại có quyền và nghĩa vụ như Chấp hành viên.
 • Người yêu cầu thi hành án dân sự có quyền làm đơn yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại hoặc Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án dân sự đối với cùng một nội dung yêu cầu, cùng một thời điểm.
 • Quyết định thi hành án phải được gửi cho Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện tại nơi có văn phòng Thừa phát lại để phối hợp thi hành.
 • Sau khi hết thời hạn tự nguyện đã được ấn định trong quyết định thi hành án, Thừa phát lại có quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quy định tại Luật thi hành án dân sự.
 • Cơ quan thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại phải phối hợp thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp người phải thi hành án phải thi hành nhiều nghĩa vụ do cơ quan thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại cùng tổ chức thi hành.

(Điều 51 – 59 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

Các trường hợp thừa phát lại không được làm

 • Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
 • Đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.
 • Kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.
 • Trong khi thực thi nhiệm vụ, Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.
 • Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

(Điều 4 Nghị định 08/2020/NĐ-CP)

Luật sư tư vấn về thừa phát lại

 • Tư vấn điều kiện trở thành thừa phát lại
 • Tư vấn mở văn phòng thừa phát lại
 • Tư vấn về tống đạt văn bản
 • Tư vấn về lập vi bằng
 • Hỗ trợ làm việc với thừa phát lại
 • Tư vấn chi phí thừa phát lại
 • Tư vấn thời hạn thừa phát lại
 • Tư vấn miễn phí thủ tục, trình tự thi hành án
 • Nhận đại diện theo uỷ quyền việc yêu cầu thi hành án, thương lượng, hòa giải, kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản…
 • Hỗ trợ khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục nhận quyền sở hữu tài sản do được thi hành án

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân tốt nhất cần phải nắm rõ các quy định kiến thức pháp luật. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì về thừa phát lại hay có nhu cầu cầu được tư vấn luật về Luật Dân sự vui lòng liên hệ Luật L24H qua số Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ.

Scores: 4.9 (28 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716