Thủ tục xét xử tái thẩm vụ án hành chính được thực hiện như thế nào?

Thủ tục tái thẩm trong vụ án hành chính được xem là một thủ tục có tính chất đặc biệt. Trong trường hợp nào thì được kháng nghị yêu cầu xét xử tái thẩm vụ án hành chính cũng như các quy định pháp luật liên quan về thủ tục xét xử tái thẩm thì bài viết dưới đây sẽ được trình bày đầy đủ và chi tiết.

Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính

Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính

Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính là gì?

Căn cứ theo Điều 280 Luật Tố tụng hành chính 2015, tái thẩm vụ án hành chính là một thủ tục tố tụng được tiến hành để xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục xét xử tái thẩm vụ án hành chính

Căn cứ quy định tại Điều 284 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 1 năm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm vụ án hành chính.

>>> Tham khảo thêm về: Thời hạn kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm là bao lâu

Căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm vụ án hành chính

Theo quy định tại Điều 281 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

 • Mới phát hiện được tình tiết quan trọng của vụ án mà Tòa án, đương sự đã không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Có cơ sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ;
 • Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật;
 • Bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước mà Tòa án căn cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ.

Trình tự thủ tục xét xử tái thẩm vụ án hành chính mới nhất.

Trình tự thủ tục tái thẩm vụ án hành chính

Trình tự thủ tục tái thẩm vụ án hành chính

Trình tự thủ tục xét xử tái thẩm vụ án hành chính.

Căn cứ Điều 286 Luật Tố tụng Hành chính 2015 thì thủ tục tái thẩm trong tố tụng hành chính sẽ được thực hiện giống với giám đốc thẩm. Căn cứ tại Điều 269 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định để chuẩn bị phiên tòa tái thẩm cần thực hiện những công việc sau đây:

 1. Đầu tiên, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán làm bản thuyết trình về vụ án tại phiên tòa. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của các cấp Tòa án, nội dung của kháng nghị.
 2.  Ngoài ra, phải gửi Bản thuyết trình cho các thành viên Hội đồng xét xử tái thẩm chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở phiên tòa tái thẩm.

Căn cứ tại Điều 270 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định phiên tòa tái thẩm trong tố tụng hành chính được diễn ra theo trình tự thủ tục như sau:

1. Sau khi chủ tọa khai mạc phiên tòa, một thành viên của Hội đồng xét xử tái thẩm trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quá trình xử lý vụ án, quyết định của bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, các căn cứ, nhận định của kháng nghị và đề nghị của người kháng nghị. Trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị thì đại diện Viện kiểm sát trình bày nội dung kháng nghị.

2. Trình bày ý kiến:

 • Đương sự, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người tham gia tố tụng khác được Tòa án triệu tập đến phiên tòa tái thẩm trình bày ý kiến về những vấn đề mà Hội đồng xét xử tái thẩm yêu cầu. Trường hợp họ vắng mặt nhưng có văn bản trình bày ý kiến thì Hội đồng xét xử tái thẩm công bố ý kiến của họ.
 • Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án.

3. Các thành viên của Hội đồng xét xử tái thẩm phát biểu ý kiến và thảo luận. Hội đồng xét xử tái thẩm nghị án, biểu quyết về việc giải quyết vụ án và công bố nội dung quyết định về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa. Việc nghị án phải được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 191 Luật Tố tụng hành chính 2015.

 • Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 266 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì quyết định của Hội đồng xét xử phải được tất cả thành viên tham gia Hội đồng biểu quyết tán thành.
 • Trường hợp xét xử theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 266 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì phiên tòa xét xử của toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia; quyết định của Ủy ban Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.
 • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 266 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì quyết định của Hội đồng xét xử phải được tất cả thành viên tham gia Hội đồng biểu quyết tán thành.
 • Trường hợp xét xử theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 266 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì phiên tòa xét xử của toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hội đồng Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm.

Căn cứ theo Điều 285 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì trong quá trình thụ lý và xét xử vụ án hành chính theo thủ tục tái thẩm, Hội đồng tái thẩm có thể ra một trong các quyết định sau:

 • Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
 • Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục do Luật Tố tụng hành chính quy định.
 • Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã xét xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án.

Luật sư tư vấn làm đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án hành chính

Luật sư tư vấn làm đơn đề nghị tái thẩm vụ án hành chính

Luật sư tư vấn làm đơn đề nghị tái thẩm vụ án hành chính

Luật sư tư vấn về làm đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án hành chính có nhiều kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ quý khách một số công việc sau đây:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án hành chính.
 • Tư vấn trình tự thủ tục xét xử tái thẩm vụ án hành chính.
 • Luật sư tư vấn soạn thảo đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án hành chính.
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục kháng nghị.

>>>Tham khảo thêm về: Mẫu đơn kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm

Như vậy, thủ tục xét xử tái thẩm vụ án hành chính được thực hiện theo trình tự được quy định trong Bộ luật Tố tụng hành chính. Nếu Quý độc giả có thắc mắc cũng như cần tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đề nghị kháng nghị tái thẩm vụ án hành chính thì hãy liên hệ qua HOTLINE 1900.633.716 để được luật sư tư vấn luật hành chính tư vấn và hướng dẫn một cách chi tiết và hiệu quả nhất.

Scores: 4.5 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716