Thủ tục thi hành phán quyết trọng tài thương mại

Hiện nay, thủ tục thi hành phán quyết trọng tài thương mại ngày càng được nhiều chủ thể lựa chọn bởi tính ưu việt của nó khi giải quyết các xung đột thương mại so với giải quyết theo cơ chế Toà án. Vậy việc thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào? Trình tự thủ tục ra sao? Để tìm hiểu về vấn đề này bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ giải đáp theo pháp luật mới nhất hiện nay.

Thi hành phán quyết trọng tài

Thi hành phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài là gì

Khái niệm phán quyết trọng tài được giải thích tại khoản 10 Điều 3 luật Trọng tài thương mại 2010 như sau:

Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài

Như vậy, một quyết định của Hội đồng trọng tài chỉ được coi là phán quyết trọng tài khi nó chứa đựng hai yếu tố:

 • Quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp;
 • Quyết định này dẫn đến chấm dứt tố tụng trọng tài.

Nguyên tắc thi hành phán quyết trọng tài

Nguyên tắc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài quốc tế được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam nếu thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 424 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS), cụ thể:

 • Phán quyết của Trọng tài nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế về công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài
 • Phán quyết của Trọng tài nước ngoài không thuộc trường hợp trên, sẽ được công nhận và cho thi hành trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.

Toà án Việt Nam xem xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài theo hai nguyên tắc cơ bản là dựa trên cơ sở điều ước quốc tế và trên nguyên tắc có đi có lại. Trong đó, nguyên tắc có đi có lại là trường hợp Tòa án sẽ xem xét công nhận cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài nào mà trước đây Tòa án nước ngoài đó đã công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài Việt Nam. Chỉ khi thuộc hai trường hợp trên, thì phán quyết trọng tài quốc tế sẽ được xem xét để công nhận tính hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam.

Nguyên tắc ra phán quyết được quy định theo Điều 60 Luật Trọng tài thương mại 2010 như sau:

 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.
 • Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

>>> Xem thêm: Trọng tài thương mại là gì?

Thủ tục thi hành phán quyết trọng tài quốc tế tại Việt Nam

Hồ sơ yêu cầu

Hình thức và nội dung đơn yêu cầu (Điều 452 BLTTDS)

Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài phải được làm bằng tiếng Việt hoặc nếu làm bằng tiếng nước ngoài thì phải gửi kèm bản dịch ra tiếng Việt được công chứng, chứng thực hợp pháp (khoản 2 Điều 452 BLTTDS).

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau:

 • Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp tại Việt Nam của người đó; nếu người được thi hành án là cơ quan, tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó;
 • Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành; nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam thì trong đơn yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
 • Yêu cầu của người được thi hành.

(khoản 1 Điều 452 BLTTDS)

 1. c) Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (Điều 453 BLTTDS)
 • Đối với đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài theo Công ước 1958 thì các giấy tờ, tài liệu kèm theo được quy định trong Công ước 1958.
 • Đối với đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài trong trường hợp không có điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế không quy định thì đơn yêu cầu phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu sau:

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực phán quyết của Trọng tài nước ngoài;

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực thỏa thuận trọng tài giữa các bên.

Trình tự thủ tục

Bước 1: Người có quyền nộp đơn yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (khoản 1 Điều 425 BLTTDS). Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài có thể được gửi tới Tòa án theo hai cách:

 • Gửi cho Bộ Tư pháp khi điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định và Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho Tòa án có thẩm quyền sau khi kiểm tra sơ bộ đơn yêu cầu (khoản 1 Điều 451, Điều 454 BLTTDS).
 • Trong các trường hợp khác, tức là không có điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế không quy định, thì đơn yêu cầu có thể được nộp trực tiếp tới Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam (khoản 1 Điều 451 BLTTDS).
 • Thời hạn nộp đơn (Điều 451 BLTTDS): Thời hạn nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài là 3 năm kể từ ngày phán quyết trọng tài nước ngoài có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà họ không thể nộp đơn trong thời hạn 3 năm thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan sẽ không được tính vào thời hạn nộp đơn.

Bước 2: Sau khi nhận đơn, Tòa án vào sổ nhận đơn; cấp giấy nhận đơn cho người nộp đơn nếu đơn nộp trực tiếp, gửi thông báo nhận đơn nếu nhận đơn qua đường bưu điện trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận đơn; thông báo ngay qua cổng thông tin điện tử của Tòa án nếu đơn gửi trực tuyến. Khoản 1 Điều 363, khoản 1 Điều 191 BLTTDS

Bước 3: Trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý, tùy từng trường hợp mà Tòa án ra một trong các quyết định sau đây:

 • Tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu
 • Đình chỉ việc xét đơn yêu cầu
 • Mở phiên họp xét đơn yêu cầu

Bước 4: Tòa án mở phiên họp trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

CSPL: Điều 191, 363, 451, 454, 455, 456, 457, 458 BLTTDS.

Thủ tục thi hành phán quyết trọng tài

Thủ tục thi hành phán quyết trọng tài

Thời hiệu yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày phán quyết của Trọng tài nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài.

Trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn 3 năm thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn.

Theo đó, người làm đơn nộp đơn yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

 • Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
 • Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định hoặc không có điều ước quốc tế liên quan để yêu cầu Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó.

CSPL Điều 451 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

>>> Xem thêm: Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Luật sư tư vấn thi hành phán quyết trọng tài

 • Luật sư đại diện theo ủy quyền trong các vụ tranh chấp tại Trọng tài thương mại theo đúng nội dung văn bản ủy quyền.
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền giải quyết tranh chấp thương lượng, hòa giải và đàm phán, giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền trong các vụ án tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền có thẩm quyền từ giai đoạn hòa giải đàm phán, tham gia xét xử tại các cấp.
 • Chuẩn bị soạn thảo phương án bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
 • Luật sư tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp
 • Trình bày những yêu cầu, đưa ra tài liệu, chứng cứ làm cơ sở pháp lý cho việc yêu cầu
 • Tiến hành đặt câu hỏi, tranh luận tại phiên họp để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ tranh chấp, đưa ra quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
 • Yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài
 • Soạn đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài
 • Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc
 • Yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài.

Dịch vụ tư vấn pháp lý luật sư thương mại

Dịch vụ tư vấn pháp lý luật sư thương mại

Thủ tục thi hành phán quyết trọng tài quốc tế tại Việt Nam là một thủ tục tố tụng đặc biệt được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Trong trường hợp có thắc mắc, khó khăn cần luật sư tư vấn khi thực hiện các giao dịch có liên quan tới việc thi hành phán quyết trọng tài hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900633716 để được luật sư hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (36 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716