Thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất khi đang có tranh chấp

Thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất khi đang có tranh chấp là thủ tục ngăn chặn nhằm giúp đảm bảo tài sản trong quá trình giải quyết tranh chấp. Chủ thể thực hiện thủ tục ngăn chặn giao dịch tranh chấp đất đai phải tuân theo hướng dẫn luật định để quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, tôi xin gửi các bạn thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất khi có tranh chấp

Thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất khi có tranh chấp

Các biện pháp ngăn chặn giao dịch nhà đất có thể áp dụng

Căn cứ theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời

 • Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.
 • Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng.
 • Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm.
 • Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 • Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động.
 • Kê biên tài sản đang tranh chấp.
 • Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.
 1. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.
 2. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác.
 3. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ.
 • Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ.
 • Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.
 • Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.
 • Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình.
 • Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu.
 • Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.
 • Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật có quy định.

Như vậy, việc ngăn chặn giao dịch đất đang tranh chấp cũng là một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Cơ quan ngăn chặn giao dịch nhà đất khi đang có tranh chấp

Cơ quan có quyền ngăn chặn

Cơ quan có quyền ngăn chặn

Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án quy định tại Điều 187 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật này để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Từ quy định nêu trên thì cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn giao dịch nhà đất đó chính là Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý: Điều 111 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất khi có tranh chấp

Nộp đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cùng việc khởi kiện

Căn cứ theo Điều 3 Nghị quyết 02/2020/NQ-quy định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện quy định tại khoản 2 Điều 111 của Bộ luật Tố tụng dân sự

 • Khi có một trong các căn cứ sau đây, đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện (đơn khởi kiện phải được làm theo đúng quy định tại Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự) thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự: Do tình thế khẩn cấp, tức là cần được giải quyết ngay, không chậm trễ; Cần bảo vệ ngày chứng cứ trong trường hợp nguồn chứng cứ đang bị tiêu hủy, có nguy cơ bị tiêu hủy hoặc sau này khó có thể thu thập được; Ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra (hậu quả về vật chất hoặc về tinh thần).
 • Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là Tòa án có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án theo quy định tại các điều 35, 36, 37, 38, 39 và 40 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
 • Trường hợp đơn khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác thì Tòa án đã nhận đơn khởi kiện chuyển ngay hồ sơ khởi kiện và đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
 • Trường hợp đơn khởi kiện đã có các nội dung để xác định việc thụ lý và giải quyết vụ án là thuộc thẩm quyền của Tòa án nhận đơn nhưng cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác thì Tòa án thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay theo quy định tại khoản 3 Điều 133 của Bộ luật Tố tụng dân sự và hướng dẫn tại Điều 11 Nghị quyết này. Việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và thụ lý vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 193 và Điều 195 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Theo đó, khi có một trong các căn cứ để ngăn chặn giao dịch nhà đất khi đang có tranh chấp thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cùng lúc với việc nộp đơn khởi kiện

Các thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất

Các thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất

Quy trình xử lý

Trường hợp 1: Tòa án nhận đơn yêu cầu trước khi mở phiên tòa thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải xem xét, giải quyết.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu người yêu cầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm hoặc ngay sau khi người đó thực hiện xong biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng dân sự  2015 thì Thẩm phán phải ra ngay quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 • Nếu không chấp nhận yêu cầu thì Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu.

Trường hợp 2: Hội đồng xét xử nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử xem xét, thảo luận, giải quyết tại phòng xử án.

 • Nếu chấp nhận thì Hội đồng xét xử ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay hoặc sau khi người yêu cầu đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
 • Việc thực hiện biện pháp bảo đảm được bắt đầu từ thời điểm Hội đồng xét xử ra quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm, những người yêu cầu phải xuất trình chứng cứ về việc đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án.
 • Nếu không chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Hội đồng xét xử phải thông báo ngay tại phòng xử án và ghi vào biên bản phiên tòa.

Cơ sở pháp lý: điểm a, b khoản 2 Điều 133 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Tư vấn ngăn chặn giao dịch nhà đất tranh chấp, giải quyết tranh chấp đất

 • Tư vấn pháp luật về giao dịch nhà đất tranh chấp;
 • Tư vấn các trình tự, thủ tục để ngăn chặn giao dịch nhà đất tranh chấp
 • Hỗ trợ làm đơn khởi kiện, gửi đến cơ quan có thẩm quyền
 • Soạn đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn đúng với pháp luật.
 • Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Giải quyết các vụ việc tố tụng khi xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tranh chấp giao dịch nhà đất.
 • Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

>>>Xem thêm: Dịch vụ Luật sư nhà đất

Trên đây là những thông tin cần thiết về các thủ tục ngăn chặn giao dịch nhà đất khi đang có tranh chấp. Người thực hiện thủ tục phải nắm rõ các trình tự quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về pháp luật đất đai hay pháp luật về dân sự, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline: 1900633716 để được luật sư đất đai tư vấn chi tiết hơn.

Scores: 4.9 (44 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716