Hướng dẫn thủ tục hủy bỏ di chúc đã công chứng theo quy định

Thủ tục hủy bỏ di chúc đã công chứng là thủ tục khi người lập di chúc muốn huỷ bỏ di chúc đã được công chứng và công nhận trước đó để thay vào một bản di chúc mới. Để huỷ bỏ di chúc ấy, cơ quan có thẩm quyền tuyên bố di chúc ấy vô hiệu hoặc một số trường hợp khác được quy định tại Bộ luật Dân sự. Vậy trong trường hợp nào thì được hủy di chúc hoặc có phải huỷ di chúc cũ đã chứng thực thì mới được lập di chúc mới được không sẽ được tôi trả lời trong bài viết này.

Thủ tục hủy bỏ di chúc đã công chứng

Thủ tục hủy bỏ di chúc đã công chứng

Quyền hủy bỏ di chúc theo luật dân sự hiện hành

Theo như quy định, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Đồng thời, quyền của người lập di chúc được quy định như sau:

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Ngoài ra, Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

Cơ sở pháp lý: Điều 624, Điều 626, khoản 1 Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015

Các trường hợp huỷ bỏ di chúc

Dựa vào quy định của di chúc miệng như sau:

 • Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
 • Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Như vậy, có thể tổng hợp các trường hợp huỷ di chúc như sau:

 • Người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt sau 03 tháng tính thời điểm lập di chúc miệng;
 • Người lập di chúc thay thế di chúc cũ bằng di chúc mới;
 • Người lập di chúc có thể hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào;

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 629, khoản 1, khoản 3 Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015

Trình tự, thủ tục hủy bỏ di chúc đã công chứng

Hồ sơ

Theo quy định, ​​hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

 • Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;
 • Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Như vậy, từ quy định thì thành phần hồ sơ công chứng văn bản hủy bỏ di chúc gồm các loại giấy tờ sau:

 • Phiếu yêu cầu công chứng tại trụ sở hoặc Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (nếu có);
 • Dự thảo Văn bản hủy bỏ di chúc (nếu có);
 • Bản chính Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn và giá trị sử dụng;
 • Bản chính Di chúc đã được công chứng của người yêu cầu;

Hủy bỏ di chúc đã công chứng

Hủy bỏ di chúc đã công chứng

Thủ tục

Dựa theo định tại Luật Công chứng hiện hành thì Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

Đặc biệt, thủ tục công chứng về việc lập di chúc thuộc thẩm quyền tại tổ chức hành nghề công chứng.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục lập di chúc tại nhà theo cách đơn giản hợp pháp

Như vậy, bắt buộc người lập di chúc phải thông báo đến với công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo quy định trên, thì khi người lập di chúc muốn hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên thực hiện việc hủy bỏ đó.

Cơ sở pháp lý: Điều 636, Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 40, Điều 56 Luật Công chứng 2014

Có buộc huỷ di chúc cũ đã công chứng khi lập di chúc mới?

Như đã phân tích thì trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. Đồng thời, khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Như vậy, di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế và có thể thay thế di chúc cũ bất cứ lúc nào nếu người lập di chúc muốn thay đổi di chúc mới. Tuy nhiên, nếu di chúc trước đó đang được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc bắt buộc phải thông báo cho cơ quan này biết về việc thay thế di chúc.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách lập di chúc hợp pháp cụ thể chi tiết và các lưu ý

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 640, khoản 1 và khoản 5 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015

Có buộc huỷ di chúc cũ đã công chứng khi lập di chúc mới

Có buộc huỷ di chúc cũ đã công chứng khi lập di chúc mới

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi hủy di chúc

Vì di chúc là một giao dịch dân sự và cũng là về tranh chấp thừa kế di sản nên tranh chấp hủy bỏ di chúc được xem xét là tranh chấp về giao dịch dân sự. Do đó, tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Cơ sở pháp lý: khoản 3, khoản 5 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Tư vấn hủy bỏ di chúc đã công chứng

 • Tư vấn về các trường hợp huỷ di chúc đã công chứng;
 • Tư vấn về việc lập di chúc mới khi di chúc đã công chứng trước đó;
 • Tư vấn về hình thức và điều kiện để di chúc hợp pháp;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc;
 • Soạn thảo, làm di chúc, các hình thức để đảm bảo hiệu lực của di chúc;
 • Làm việc các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng tại phòng công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật để thông báo huỷ bỏ di chúc cũ đã công chứng;

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư thừa kế

Huỷ bỏ di chúc nếu người lập di chúc muốn thay thế bằng một bản di chúc. Tuy nhiên, việc huỷ bỏ di chúc trái ngược hoàn toàn với việc tuyên bố di chúc vô hiệu vì đó là quyền của Toà án nếu di chúc trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tế. Qua đó, giúp cho Quý khách hàng hiểu thêm về việc huỷ bỏ di chúc, nếu còn thắc mắc gì thêm cần tôi tư vấn luật dân sự về thừa kế, di chúc xin vui lòng liên hệ số HOTLINE 1900.633.716 để được tư vấn kỹ hơn.

Scores: 4.7 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716