Quy trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Quy trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa được quy định tại Luật hải quan 2014 đối với hàng hóa xuất khẩu. Bài viết dưới đây nhằm tư vấn, cung cấp thông tin, thực trạng đối với trình tự, thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa.

Làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa được hiểu thế nào?

Căn cứ theo khoản 23 Điều 4 Luật Hải quan 2014 thì thủ tục hải quan xuất khẩu là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu.

Quy trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa được quy định tại Luật hải quan 2014 như sau:

Kiểm tra mặt hàng, chính sách thuế hàng hóa xuất khẩu

Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu theo quy định của Luật hải quan 2014; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, …căn cứ theo Điều 12 Luật hải quan 2014.

hải quan kiểm tra mặt hàng xuất khẩu

Hải quan Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra mặt hàng xuất khẩu

Chuẩn bị chứng từ

Căn cứ theo Điều 24 Luật hải quan 2014 thì hồ sơ hải quan bao gồm:

  • Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai
  • Chứng từ có liên quan

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử. Chứng từ điện tử phải đảm bảo tính vẹn toàn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử căn cứ theo khoản 2 Điều 24 Luật hải quan 2014.

Khai tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa

Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu phải tuân theo những chỉ tiêu, thông tin quy định tại mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 do Bộ tài chính ban hành.

Người khai hải quan phải phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng các tiêu chí thông tin tờ khai hải quan. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử, trừ trường hợp người khai hải quan được khai trên tờ khai hải quan theo giấy theo quy định Chính phủ căn cứ theo khoản 1,2 Điều 29 Luật hải quan 2014

Làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa, Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan sẽ tiến hành phân luồng hàng hóa xuất khẩu dựa trên các tiêu chí phân loại mức độ rủi ro do Bộ trưởng Bộ tài chính quy định để quyết định phân luồng tờ khai và thông báo trên hệ thông xử lý dữ liệu điện tử từ hải quan căn cứ theo mục a.1 điểm 3 khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 do Bộ tài chính ban hành.

Tờ khai hải quan được cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng ngay sau khi Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thông tin trên tờ khai hải quan theo điểm 4 khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 do Bộ tài chính ban hành.

Đối với các tờ khai luồng xanh (luồng 1)

Đối với các tờ khai luồng xanh (luồng 1) thì cơ quan hải quan sẽ chấp nhận thông tin Tờ khai hải quan thuộc luồng này căn cứ theo mục a.1.1 điểm 3 khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 do Bộ tài chính ban hành.

Đối với các tờ khai luồng vàng (luồng 2) và tờ khai luồng đỏ (luồng 3)

Các tờ khai đối với luồng vàng (luồng 2) thuộc những hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng cứ liên quan sẽ cần phải kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo căn cứ tại mục a.1.2 điểm 3 khoản  8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 do Bộ tài chính ban hành.

Các tờ khai đối với luồng đỏ (luồng 3) sẽ cần phải kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo căn cứ tại mục a.1.3 điểm 3 khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 do Bộ tài chính ban hành.

Các tờ khai luồng đỏ và vàng sẽ được kiểm tra lại

Các tờ khai luồng đỏ và vàng sẽ được kiểm tra lại

Thông quan tờ khai xuất khẩu hải quan

Căn cứ theo Điều 37 Luật hải quan 2014, hàng hóa sau khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ được thông quan. Trường hợp người khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nộp, nộp chưa đủ số thuế phải nộp trong thời hạn quy định thì hàng hóa được thông quan khi được tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp hoặc được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Luật sư tư vấn thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

  • Chuẩn bị các hồ sơ liên quan thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa;
  • Trực tiếp tiến hành các bước đăng ký và làm việc trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền theo ủy quyền hợp pháp;
  • Tiến hành các thủ tục khởi kiện, khiếu kiện có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục nếu phát hiện cơ quan có thẩm quyền có dấu hiệu sai phạm gây cản trở khó khăn cho người khác.

>> Tham khảo thêm về gói: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Nếu quý khách có vướng mắc liên quan thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về các thủ tục liên quan xin vui lòng liên hệ qua HOTLINE 1900633716 để được tư vấn kịp thời, hiệu quả. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (27 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716