Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động thực hiện khi người lao động không đồng ý với hành vi, quyết định nào đó của người sử dụng lao động và làm đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại lần đầu sẽ gửi lên chính người sử dụng lao động, là bước đầu tiên để người lao động bảo vệ quyền lợi của mình. Vậy quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của luật thế nào, doanh nghiệp xử lý ra sao và một vài thông tin liên quan đến khiếu nại lần đầu, tất cả sẽ có ở bài viết sau.

 Giải quyết khiếu nại lần đầu cho người lao động

 Giải quyết khiếu nại lần đầu cho người lao động

Khiếu nại theo quy định của bộ luật lao động hiện nay

Theo Bộ Luật lao động 2019, khiếu nại là một quyền được ghi nhận. Theo đó, tại Điều 131 đã quy định: “Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định”.

Theo khoản 1, 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP thì khiếu nại của người lao động gồm:

 • Khiếu nại về lao động;
 • Khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Khiếu nại về việc làm;
 • Khiếu nại về an toàn, vệ sinh lao động.

Khiếu nại theo bộ luật lao động

Khiếu nại theo bộ luật lao động

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại đó chính là người sử dụng lao động. Tức là, các doanh nghiệp sẽ phải tự giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động chứ không phải là một đơn vị nào khác

Quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Thụ lý

Căn cứ theo Điều 19 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định như sau:

 • Từ ngày nhận được đơn khiếu nại thì người sử dụng lao động có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết trong thời hạn 7 ngày làm việc
 • Người sử dụng cần phải lập văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động và gửi: cho người lao động một bản và Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng đơn vị hành chính với trụ sở chính của người sử dụng lao động.

Kiểm tra xác minh

Theo Điều 21 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP, thì người có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại có quyền và nghĩa vụ sau:

 • Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, các cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ
 • Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, các cá nhân liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại
 • Triệu tập người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, các cá nhân liên quan
 • Trưng cầu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại
 • Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật
 • Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và chịu trách nhiệm về kết quả

Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy cần thiết thì có thể tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại và những người, cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc đối thoại sẽ được diễn ra theo quy định tại Điều 22 Nghị định 24/2018/NĐ-CP như sau:

 • Việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ
 • Khi đối thoại cần nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến và đưa ra chứng cứ liên quan
 • Việc đối thoại phải lập thành biên bản và ghi rõ ý kiến, kết quả đối thoại có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; biên bản đối thoại được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại
 • Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại

Quyết định

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định khiếu nại
 • Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung chính như: thời gian ra quyết định, thông tin người khiếu nại và bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, kết quản kiểm tra (nếu có), kết quả đối thoại (nếu có), căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung khiếu nại, giải quyết vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại, bồi thường thiệt hại (nếu có), quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án
 • Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì căn cứ vào kết luận nội dung khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là bao lâu

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Căn cứ theo Điều 20 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

 • Không quá 30 ngày đối với vụ việc bình thường kể từ ngày thụ lý; không quá 45 ngày đối với vụ việc phức tạp kể từ ngày thụ lý
 • Ở vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày đối với vụ việc bình thường kể từ ngày thụ lý; không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý đối với các vụ việc phức tạp

Luật sư tư vấn giải quyết khiếu nại lần đầu cho người lao động

 • Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại lao động
 • Luật sư tư vấn về trình tự thủ tục khiếu nại cho người lao động
 • Lập hồ sơ khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền, giải quyết tranh chấp lao động
 • Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ luật sư bảo vệ cho người lao động khi bị sa thải

Thay vi lập tức khởi kiện, người lao động thường hướng đến khiếu nại lần đầu trong nội bộ doanh nghiệp. Trường hợp việc khiếu nại lần đầu không được giải quyết, người lao động mới tiến hành thủ tục khiếu nại lần 2 hoặc khởi kiện ra toà. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho người lao động hay người sử dụng lao động biết về quyền và nghĩa vụ của mình khi lợi ích của bản thân bị xâm phạm. Nếu còn thắc mắc, hay muốn tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực này hãy liên hệ với luật sư tư vấn luật lao động của Luật L24H qua tổng đài 1900.633.716, để được hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.5 (50 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716