Thủ tục công bố di chúc thực hiện như thế nào, ai công bố?

Thủ tục công bố di chúc được tiến hành bởi người có quyền công bố thực hiện kể từ thời điểm mở thừa kế. Việc công bố di chúc có ý nghĩa quan trọng đối với quyền thừa kế của những người thừa kế ghi trong di chúc và quyền định đoạt tài sản của người để lại di chúc. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp quy định về thủ tục công bố di chúc.

Thủ tục công bố di chúc

Thủ tục công bố di chúc

Thủ tục công bố di chúc có bắt buộc không?

Theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc như sau: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế, thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết (khoản 1 Điều 611 và khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015). Như vậy, khi người có tài sản chết thì di chúc của người đó sẽ có hiệu lực. Việc để lại di chúc thể hiện ý chí của người để lại di sản của mình cho người khác sau khi chết nên sau khi người để lại di chúc chết, di chúc phải được công bố để xác định người thừa kế theo di chúc, di sản thừa kế, nghĩa vụ tài sản, xác định phần mà người thừa kế được hưởng theo di chúc… Nên việc công bố di chúc là bắt buộc sau khi người để lại di chúc chết.

Quy định về công bố di chúc

Thời điểm tiến hành công bố di chúc

Căn cứ tại khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

Đồng thời, căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 641 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Giao lại bản di chúc cho người thừa kế tài sản hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc khi người lập di chúc đã chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người giao, người nhận và sự bàn giao di chúc này phải có sự chứng kiến của ít nhất hai người làm chứng.

Như vậy, sau khi người lập di chúc chết, người đang giữ bản di chúc phải bàn giao di chúc lại cho những người thừa kế hoặc bàn giao lại cho người có thẩm quyền công bố di chúc.

Ai là người thực hiện việc công bố di chúc

Khoản 1, 2 Điều 647 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về công bố di chúc như sau:

 • Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.
 • Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định những người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố di chúc.

Như vậy, người công bố di chúc hợp pháp có thể là công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng, người được người lập di chúc chỉ định công bố di chúc hoặc những người thừa kế thỏa thuận với nhau.

Địa điểm công bố di chúc

Theo Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về địa điểm mở thừa kế như sau: Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Như vậy, địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người lập di chúc để lại. Trong trường hợp nơi cư trú cuối cùng của người lập di chúc không xác định được thì nơi mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Thực hiện thủ tục công bố di chúc

Thực hiện thủ tục công bố di chúc

Thủ tục công bố di chúc theo quy định pháp luật

Việc công bố di chúc được quy định tại Điều 647 Bộ luật Dân sự 2015, thủ tục công bố di chúc được thực hiện theo các bước sau:

 1. Bước 1: Người có quyền công bố di chúc tiến hành công bố di chúc.
 2. Bước 2: Người công bố di chúc gửi bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc. Di chúc lập bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực.
 3. Bước 3: Sau khi nhận bản sao, người nhận yêu cầu đối chiếu với bản gốc (nếu cần thiết)

Như vậy, việc công bố di chúc phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn những vấn đề cần lưu ý khi công bố di chúc

Để hỗ trợ các vấn đề cần lưu ý khi công bố di chúc, Luật L24H cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến lập di chúc;
 • Tư vấn thủ tục công bố di chúc theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn về điều kiện có hiệu lực của di chúc;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền liên quan đến thừa kế;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 • Dịch vụ tư vấn khai nhận di sản thừa kế

Luật sư tư vấn công bố di chúc

Luật sư tư vấn công bố di chúc

Để đảm bảo ý chí của người lập di chúc sau khi chết, pháp luật quy định di chúc phải được công bố cho người liên quan đến nội dung di chúc. Thủ tục công bố di chúc được thực hiện theo quy định pháp luật. Nếu Quý khách hàng có khó khăn hoặc thắc mắc về vấn đề trên, vui lòng liên hệ với Luật L24H đến hotline 1900.633.716 để được Luật sư tư vấn thừa kế hỗ trợ giải đáp kịp thời miễn phí.

Scores: 4.6 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716