Thời hạn khiếu nại phán quyết của Trọng tài thương mại

Thời hạn khiếu nại phán quyết của trọng tài thương mại là một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm khi chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Hiện nay, các vấn đề về thủ tục khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại phán quyết trọng tài thương mại được quy định luật trọng tài thương mại và các văn bản có liên quan khác. Sau đây là những vấn đề cơ bản mà Luật L24H xin cung cấp về vấn đề trên.

Phán quyết của trọng tài thương mại

Phán quyết của trọng tài thương mại

Hiệu lực phán quyết trọng tài thương mại theo luật trọng tài thương mại

Theo quy định tại khoản 5 Điều 61 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì hiệu lực của phán quyết trọng tài thương mại có giá trị chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

>>>Xem thêm: Thủ tục thi hành phán quyết trọng tài thương mại

Căn cứ khiếu nại phán quyết trọng tài thương mại

Bên khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về việc:

 • Không có thỏa thuận trọng tài,
 • Thỏa thuận trọng tài vô hiệu;
 • Thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được;
 • Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài

Cơ sở pháp lý: Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Điều 10 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ngày 20 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn Luật 54/2010/QH12 về Trọng tài thương mại.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài

Thời hạn khiếu nại phán quyết trọng tài thương mại

Khiếu nại phán quyết của trọng tài thương mại

Khiếu nại phán quyết của trọng tài thương mại

Thời hạn khiếu nại phán quyết trọng tài thương mại là 05 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được quyết định của Hội đồng trọng tài, các bên có quyền gửi đơn yêu cầu Toà án có thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài. Đồng thời, bên khiếu nại phải đồng thời thông báo việc khiếu nại cho Hội đồng trọng tài.

Cơ sở pháp lý: Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Thủ tục khiếu nại phán quyết trọng tài thương mại

Hồ sơ khiếu nại

 • Đơn khiếu nại với những nội dung chủ yếu: Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại; Tên và địa chỉ của bên khiếu nại; Nội dung yêu cầu.
 • Bản sao đơn khởi kiện, thoả thuận trọng tài, quyết định của Hội đồng trọng tài. Trường hợp giấy tờ kèm theo bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và được chứng thực hợp lệ.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 • Tòa án nhân dân được các bên lựa chọn đối với trường hợp các bên đã có thỏa thuận lựa chọn một Tòa án cụ thể.
 • Tòa án nơi Hội đồng trọng tài ra quyết định đối với trường hợp các bên không có thỏa thuận lựa chọn Tòa án mà có yêu cầu giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài;
 • Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ sở pháp lý: Điều 7 Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Điều 5 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ngày 20 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn Luật 54/2010/QH12 về Trọng tài thương mại.

Quy trình giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

 • Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại kèm các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn, Tòa án phải thông báo cho Hội đồng trọng tài biết về việc Tòa án đang thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại.
 • Thẩm phán căn cứ vào đơn khiếu nại, tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn để xác định khiếu nại về việc không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài là có căn cứ hay không có căn cứ. Trong trường hợp cần thiết, Thẩm phán có thể đề nghị Hội đồng trọng tài trình bày ý kiến của họ về nội dung khiếu nại.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Cơ sở pháp lý: Điều 44 Luật Trọng tài thương mại năm 2015, Điều 7 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ngày 20 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn Luật 54/2010/QH12 về Trọng tài thương mại.

Tư vấn về thủ tục khiếu nại phán quyết của trọng tài thương mại

 • Luật sư tư vấn căn cứ, quy trình khiếu nại phán quyết của trọng tài thương mại;
 • Luật sư hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại phán quyết của trọng tài thương mại;
 • Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong tố tụng trọng tài;
 • Các vấn đề có liên quan khác.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại quyết định của hội đồng trọng tài

Khi chọn trọng tài thương mại để giải quyết các tranh chấp phát sinh thì thời hạn khiếu nại phán quyết của trọng tài thương mại là một vấn đề không thể bỏ qua khi một trong các bên tranh chấp không đồng ý với phán quyết của trọng tài thương mại. Những nội dung được nêu trên là những nội dung cơ bản về vấn đề thời hạn khiếu nại phán quyết của trọng tài thương mại. Nếu trong quá trình tìm hiểu còn có vấn đề cần giải đáp và cần LUẬT SƯ TƯ VẤN chi tiết, Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 1900.633.716 để được hỗ trợ.

Scores: 4.9 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716