Thủ tục tạm ứng chi phí giám định trong vụ án hành chính

Tạm ứng chi phí giám định trong vụ án hành chính là trường hợp tham gia vụ án hành chính tại Tòa án và muốn thực hiện giám định, thẩm định tài sản. Để giải quyết vấn đề trên, Luật L24H xin gửi đến bài viết về tiền tạm ứng chi phí giám định, thời hạn nộp tiền, trình tự, thủ tục và các quy định pháp luật khác có liên quan đến vấn đề trên.

Thủ tục tạm ứng chi phí giám định

Thủ tục tạm ứng chi phí giám định

Tiền tạm ứng chi phí giám định trong vụ án hành chính

Trong vụ án hành chính, Tiền tạm ứng chi phí giám định là số tiền mà người giám định tạm tính để tiến hành việc giám định theo quyết định của Tòa án hoặc theo yêu cầu giám định của đương sự.

Cơ sở pháp lý: Điều 360 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp các đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định được xác định như sau:

 • Người yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định.

Trường hợp các đương sự yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định về cùng một đối tượng thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa số tiền tạm ứng chi phí giám định;

 • Trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết và quyết định trưng cầu giám định thì người khởi kiện, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định;
 • Đương sự, người kháng cáo đã yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định mà không được chấp nhận và tự mình yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện giám định thì việc nộp tiền tạm ứng chi phí giám định được thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp 2012.

Cơ sở pháp lý: Điều 361 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng

 

Trình tự, thủ tục tạm ứng chi phí giám định trong tố tụng hành chính

Thời hạn nộp tiền tạm ứng chi phí giám định

Người yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định trong thời hạn sau đây:

 • 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án quy định tại khoản 2 Điều 15 của Pháp lệnh này. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày;
 • 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định không chấp nhận đề nghị miễn, giảm tiền tạm ứng chi phí giám định hoặc quyết định giảm tiền tạm ứng chi phí giám định quy định tại Điều 17 và Điều 19 của Pháp lệnh này.
 • Theo quy định trên thì đương sự trong vụ án hành chính yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định trong thời hạn theo quy định cụ thể trên.
 • Tổ chức, cá nhân thực hiện giám định có quyền từ chối thực hiện giám định khi nhận được thông báo của Tòa án về việc đương sự trong vụ án hành chính yêu cầu giám định không nộp tiền tạm ứng chi phí giám định.

Cơ sở pháp lý: Điều 20 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012.

Thủ tục giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định của Tòa án, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định phải thông báo cho Tòa án biết về số tiền tạm ứng chi phí giám định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, Tòa án có trách nhiệm thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí giám định cho đương sự trong vụ án hành chính biết để họ đến Tòa án nộp tiền tạm ứng chi phí giám định theo quy định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền tạm ứng chi phí giám định, Tòa án phải chuyển số tiền đó cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định.

Cơ sở pháp lý: Điều 15 Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng năm 2012

Luật sư tư vấn về thủ tục tạm ứng chi phí giám định

 • Luật sư hướng dẫn mức tạm ứng chi phí giám định, đối tượng phải chịu chi phí giám định, thời hạn nộp án phí.
 • Tư vấn về hồ sơ, các giấy tờ cần thiết khi yêu cầu giám định.
 • Đại diện khách hàng tham gia tranh tụng tại tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi được ủy quyền.
 • Tư vấn trình tự thủ tục có liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.
 • Luật sư tư vấn, bào chữa, bảo vệ cho khách hàng trong vụ án hành chính.

Luật sư hành chính tư vấn

Luật sư hành chính tư vấn

Như vậy, để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tiến hành thủ tục tạm ứng chi phí giám định trong vụ án hành chính, Quý khách hàng phải hiểu được các quy định của pháp luật về vấn đề trên. bài viết trên cũng đã ít nhiều cung cấp các thông tin cần thiết về thủ tục tạm ứng chi phí giám định. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần Luật sư tư vấn, Quý khách hàng hãy liên hệ với Văn Phòng Luật Sư L24H  qua hotline 1900.633.716 để được Luật sư hành chính tư vấn, hỗ trợ.

Scores: 4.8 (30 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716