Luật sư tư vấn giải đáp về chủ đề Lý lịch tư pháp miễn phí qua điện thoại

Luật sư tư vấn về lý lịch tư pháp được cung cấp nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Vậy nội dung trên phiếu lý lịch tư pháp gồm những gì? Do cơ quan nào có thẩm quyền cấp, làm lý lịch tư pháp cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý bạn đọc nắm rõ các các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp, và dịch vụ luật sư tư vấn về quy định trên.

Tư vấn về lý lịch tư pháp

Tư vấn về lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật lý lịch tư pháp 2009 thì lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 2 Luật lý lịch tư pháp 2009 là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp 2009 bao gồm 02 loại:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức;
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Như vậy, phiếu lý lịch tư pháp được quy định nhằm giúp chứng minh cá nhân có từng phạm tội hay không; ghi nhận việc xóa án tích tạo điều kiện cho người bị kết án có thể tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ hoạt động đăng ký kinh doanh thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; và hỗ trợ trong hoạt động tố tụng hình sự.

Ai được quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Luật lý lịch tư pháp 2009 thì quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau:

 • Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình;
 • Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử;
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Như vậy, khi có nhu cầu cần được cấp phiếu lý lịch tư pháp, các đối tượng trên được quyền yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tiến hành các thủ tục để cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp

Hiện nay, theo quy định tại Điều 44 Luật lý lịch tư pháp 2009 có 2 cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp là Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp.

Theo đó, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp:

 • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp:

 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều này, Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong một số trường hợp cần thiết, khi cấp phiếu lý lịch tư pháp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật lý lịch tư pháp 2009, Khoản 4 Điều 37 Luật cư trú 2020 cần chuẩn bị các giấy tờ:

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • ( Bản chụp) Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 1: Các cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Khi đó cần phải bổ sung thêm giấy ủy quyền có chứng nhận của Ủy ban Nhân dân phường/xã nếu là công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước hoặc cơ quan ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài nếu là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài và bản sao chứng minh thư của người được ủy quyền. Trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần giấy ủy quyền.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 2: Cá nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục, trừ trường hợp là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con.

Nếu là cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 45, Điều 46 Luật lý lịch tư pháp 2009.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên theo quy định pháp luật, Quý bạn đọc có thể nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

>>> Xem thêm: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho cá nhân)

>>> Xem thêm: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên)

Lệ phí xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Căn cứ theo quy tại khoản 1 Điều 10 Luật lý lịch tư pháp 2009 thì cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí.

Cụ thể, theo Mục 1 Công văn số 44/TTLLTPQG-HCTH của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp ban hành ngày 14/02/2017 quy định về mức thu phí cấp lý lịch tư pháp như sau:

 • Mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người; đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi và người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) là 100.000 đồng/lần/người. Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Đối với những trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong 01 lần (01 hồ sơ) yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp 02 loại Phiếu (Phiếu lý lịch tư pháp số 01 và Phiếu lý lịch tư pháp số 02) thì Sở Tư pháp cũng thực hiện mức thu nêu trên.

Như vậy, lệ phí xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người. Riêng đối với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ là 100.000 đồng/lần/người.

Luật sư tư vấn về lý lịch tư pháp

Luật L24H cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn về lý lịch tư pháp bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật về lý lịch tư pháp;
 • Tư vấn pháp luật về các trường hợp được cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • Hướng dẫn, trực tiếp nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo ủy quyền của khách hàng;
 • Các vấn đề pháp lý phát sinh khác.

Trên cơ sở cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn về lý lịch tư pháp, Luật 24H luôn đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng một cách tối ưu nhất.

Lý lịch tư pháp có vai trò quan trọng trong việc chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không việc đảm nhiệm các chức vụ trong doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho họ có thể tái hòa nhập cộng đồng. Bài viết trên đây là toàn bộ các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp. Nếu có thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ qua số Hotline 1900.633.716 để được Luật sư hành chính tư vấn giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Tham khảo thêm: Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 1 và số 2 TPHCM

Bài viết cùng chuyên mục

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716