Sử dụng sai mục đích sử dụng đất có bị thu hồi đất không?

Sử dụng sai mục đích sử dụng đất có bị thu hồi đất không là vấn đề không ít người băn khoăn khi sử dụng sai mục đích sử dụng đất. Hiện nay, việc sử dụng đất sai mục đích ban đầu khi được Nhà nước giao hoặc cho thuê đã được quy định cụ thể trong luật đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Sau đây là những nội dung quan trọng mà Luật L24H xin cung cấp về vấn đề trên.

Sử dụng đất sai mục đích

Sử dụng đất sai mục đích

Thu hồi đất theo quy định của luật đất đai

Thu hồi đất theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất khi người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Căn cứ thu hồi đất sử dụng sai mục đích

Thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;
 • Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;
 • Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;
 • Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;
 • Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;
 • Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;
 • Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;
 • Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Ngoài ra, cần căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Cơ sở pháp lý: Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Trình tự, thủ tục thu hồi đất sử dụng sai mục đích

Thu hồi đất sử dụng sai mục đích

Thu hồi đất sử dụng sai mục đích

Thẩm quyền thu hồi đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
 • Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
 • Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất  đối với trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

Cơ sở pháp lý: Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.

>>> Xem thêm: Bị cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật

 Thủ tục thu hồi đất

 • Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất lập biên bản vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất;
 • Cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất;
 • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thông báo về việc thu hồi đất
 • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền tiến hành thu hồi đất;
 • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất nếu Sau khi vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi không thực hiện quyết định thu hồi đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất;
 • Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý thông tin địa chính, thu hồi Giấy chứng nhận.

Cơ sở pháp lý:  Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 42 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP

>>> Xem thêm: Trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng

Bị thu hồi đất do sử dụng sai mục đích có được bồi thường không?

Bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường khi thu hồi đất

Trường hợp bị thu hồi đất do sử dụng sai mục đích hiện nay theo quy định của pháp luật thì khi bị Nhà nước thu hồi đất sẽ không được bồi thường về đất nhưng có thể được bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau:

 • Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;
 • Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;
 • Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 82, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013.

>>> Xem thêm: Khiếu nại về bồi thường thu hồi đất

Tư vấn về thu hồi đất khi sử dụng sai mục đích

 • Luật sư tư vấn về trường hợp thu hồi đất theo quy định pháp luật;
 • Luật sư hỗ trợ làm đơn khiếu nại về việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng luật;
 • Luật sư tư vấn về việc thu hồi đất do sử dụng sai mục đích;
 • Luật sư tư vấn, hỗ trợ vấn đề liên quan thu hồi đất và bồi thường;
 • Các vấn đề có liên quan khác.

Trên thực tế, không ít người sử dụng đất sai mục đích ban đầu được giao, cho thuê bởi Nhà nước và khi bị thu hồi thì không biết rằng đất sử dụng sai mục đích có được bồi thường hay không. Trên đây là những nội dung cơ bản về vấn đề sử dụng sai mục đích sử dụng đất có bị thu hồi không. Nếu trong quá trình tìm hiểu còn có vấn đề cần luật sư tư vấn luật đất đai giải đáp chi tiết, Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 1900.633.716 để được hỗ trợ miễn phí.

Scores: 4.5 (40 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716