Hướng dẫn soạn đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

Việc soạn đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bài viết này cung cấp thông tin về hành vi vi phạm, quyền tố cáo và cách thức soạn đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp bản thân.

Hướng dẫn soạn đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

Hướng dẫn soạn đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án

Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án là hành vi thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc của người có chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ án.

Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, người khác có nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, vật chứng của vụ án, vụ việc hoặc bằng thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 375 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Hình phạt chính

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Có tổ chức;
 • Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch;
 • Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

 • Dẫn đến việc kết án oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội;
 • Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự tự sát;
 • Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, 3 Điều 375 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Cơ sở pháp lý: Khoản 4 Điều 375 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

>>> Tham khảo chi tiết về: Tội cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào thì người đứng đầu cơ quan đó có thẩm quyền giải quyết.

 • Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát thì Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.
 • Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền giải quyết.
 • Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền giải quyết.
 • Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giải quyết.
 • Tố cáo hành vi tố tụng của người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 481 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết đơn tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết đơn tố cáo

Mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày … tháng … năm 20 …

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án của …… )

Kính gửi: CƠ QUAN ĐIỀU TRA/TÒA ÁN NHÂN DÂN/VIỆN KIỂM SÁT … 

Họ và tên người tố cáo : ………  Sinh ngày : …………

Chứng minh nhân dân số : …………………

Ngày cấp: …./ …./ ……. Nơi cấp : Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú : …………………………

Chỗ ở hiện tại : ………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh/chị: ………… Sinh ngày : …………………

Chứng minh nhân dân số : …………………

Ngày cấp : …………… Nơi cấp : …………

Hộ khẩu thường trú : ………………………

Chỗ ở hiện tại : ………………………………

Chức vụ:………………………………………………….

Nơi làm việc:…………………………………………..

Vì …… đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án…

Sự việc cụ thể như sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Anh/Chị …  đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

Hành vi của Anh/Chị ………… có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án” – quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 tại khoản … Điều 375 Tội cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cụ thể được quy định như sau:

1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, người khác có nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, vật chứng của vụ án, vụ việc hoặc bằng thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. …”

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh/chị (ông/bà) … Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

 • Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử …… về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.
 • Buộc anh/chị……………………………………..

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn tố cáo gồm có:

1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người tố cáo xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

>>> Tải xuống: Mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

Trình tự thủ tục xử lý đơn tố cáo

Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật tố cáo và gửi văn bản giải quyết tố cáo cho người đã tố cáo; xử lý nghiêm minh người vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo khi có yêu cầu, ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm kết quả giải quyết tố cáo được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết của mình.

Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết, giải quyết trái pháp luật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại, bồi hoàn theo quy định của luật.

Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án có trách nhiệm thông báo việc tiếp nhận và gửi văn bản giải quyết tố cáo cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Viện kiểm sát kiểm sát việc giải quyết tố cáo của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án cùng cấp và cấp dưới.

Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 481, Điều 482, khoản 1 Điều 483 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Trình tự thủ tục xử lý đơn tố cáo

Trình tự thủ tục xử lý đơn tố cáo

Luật sư hướng dẫn làm đơn tố cáo hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án

 • Tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, cố ý ra bản án trái pháp luật;
 • Soạn thảo mẫu đơn tố cáo hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, sửa đổi, bổ sung đơn/ hồ sơ tố cáo;
 • Tư vấn những trường hợp người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có dấu hiệu hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án;
 • Luật sư tham gia bảo vệ khách hàng trong quá trình giải quyết đơn từ tố cáo và giải đoạn xử lý hành vi phạm tội theo đúng quy định pháp luật;
 • Luật sư tư vấn hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ có lợi;
 • Luật sư tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích thân chủ.

Thông tin của bài viết trên đây liên quan đến việc hướng dẫn soạn đơn tố cáo tội cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Nếu còn thắc mắc và cần sự hỗ trợ từ luật sư hình sự, xin vui lòng liên hệ qua số hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (16 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716