Quyết định giám đốc thẩm vụ án hình sự có hiệu lực khi nào?

Quyết định giám đốc thẩm vụ án hình sự có hiệu lực khi nào là vấn đề quan đáng quan tâm khi đề cập đến thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự. Quyết định giám đốc thẩm là quyết định của tòa án sau khi xem xét kháng nghị của chủ thể có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Sau đây là những nội dung giải đáp liên quan đến vấn đề hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm vụ án hình sự mà Luật L24H xin cung cấp đến Quý bạn đọc.

Giám đốc thẩm vụ án hình sự

Giám đốc thẩm vụ án hình sự

Thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật hình sự

Theo quy định tại Điều 370 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì thủ tục giám đốc thẩm là thủ tục xét lại các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bản án, quyết định đó bị các chủ thể có thẩm quyền kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Căn cứ để kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong các căn cứ:

 • Kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án;
 • Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 371 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

>>>Xem thêm: Giám đốc thẩm là gì?

Trình tự, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hình sự

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự

Thẩm quyền kháng nghị

 • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
 • Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực.
 • Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Cơ sở pháp lý: Điều 373 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Thủ tục giải quyết kháng nghị

 • Người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp với người có thẩm quyền kháng nghị hoặc với Tòa án, Viện kiểm sát nơi gần nhất kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có);
 • Tòa án, Viện kiểm sát khi nhận được thông báo bằng văn bản thì phải vào sổ nhận thông báo, lập biên bản phải gửi ngay thông báo, biên bản kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) cho người có thẩm quyền kháng nghị và thông báo bằng văn bản cho người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị, đề nghị biết;
 • Tòa án, Viện kiểm sát xem xét kháng nghị yêu cầu Tòa án đang lưu giữ, quản lý hồ sơ chuyển hồ sơ vụ án. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tòa án đang quản lý phải chuyển hồ sơ cho Tòa án, Viện kiểm sát đã yêu cầu. Nếu Tòa án và Viện kiểm sát cùng có văn bản yêu cầu thì Tòa án đang quản lý chuyển hồ sơ cho cơ quan nào yêu cầu trước và thông báo cho cơ quan yêu cầu sau;
 • Trường hợp xem xét căn cứ đó là đúng để kháng nghị thì người có quyền kháng nghị sẽ quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó và ra quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định.

 

Cơ sở pháp lý: Điều 372, Điều 374, Điều 375, Điều 377, Điều 380 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm vụ án hình sự

Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm hình sự

Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm hình sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 395 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. Như vậy, theo quy định về quyết định giám đốc thẩm thì quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 395 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 kể từ khi quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật trong thời hạn 10 ngày thì Hội đồng giám đốc thẩm phải gửi quyết định giám đốc thẩm cho người bị kết án, người đã kháng nghị, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát, Tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị hoặc người đại diện của họ; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị kết án cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án làm việc, học tập.

Luật sư tư vấn về thủ tục giám đốc thẩm

 • Luật sư tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục giám đốc thẩm;
 • Luật sư hỗ trợ làm đơn đề nghị kháng nghị bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật trong vụ án hình sự;
 • Luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa;
 • Các vấn đề có liên quan khác.

Các bản án, quyết định của tòa án mặc dù đã có hiệu lực pháp luật trên thực tế nhưng vẫn có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng và được người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Trên đây là những nội dung cơ bản nhất về việc quyết định giám đốc thẩm vụ án hình sự có hiệu lực khi nào. Nếu trong quá trình tìm hiểu còn có vấn đề cần giải đáp và cần luật sư tư vấn luật hình sự giải đáp chi tiết, Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 1900.633.716 hoặc gửi thư về địa chỉ email [email protected] để được luật sư hình sự hỗ trợ

Scores: 4.9 (42 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716