Quy định tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan vụ án hình sự

Quy trình tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, độ vật liên quan trong vụ án hình sự là việc tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan vụ án hình sự thông qua trình tự thủ tục luật định . Điều này đảm bảo tính chính xác của chứng cứ, tính công bằng, đúng pháp luật trong quá trình điều tra và xử lý vụ án hình sự. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về vấn đề này.

Tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan vụ án hình sự

Tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan vụ án hình sự

Pháp luật quy định gì về chứng cứ trong vụ án hình sự?

Chứng cứ là gì

Theo quy định tại Điều 86 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định được dùng làm căn cứ để xác định có hay không hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Các loại nguồn chứng cứ

Theo quy định tại Điều 87 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 chứng cứ có thể thu thập từ các nguồn sau đây:

 • Vật chứng;
 • Lời khai, lời trình bày;
 • Dữ liệu điện tử;
 • Kết luận giám định, định giá tài sản;
 • Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;
 • Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác;
 • Các tài liệu, đồ vật khác.

Nếu những gì có thật nhưng không được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự.

Ai có quyền thu thập chứng cứ

Luật pháp quy định quyền và trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật, như cảnh sát, công an, hay tổ chức điều tra trong việc thu thập, giữ gìn và bảo vệ chứng cứ. Các quy định này bao gồm cả việc xác định, đánh dấu, bảo quản và chuyển giao chứng cứ từ nguồn thu thập cho tới khi chúng được đưa ra phiên tòa xét xử hình sự, căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quyền thu thập chứng cứ như sau:

 • Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án: yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án.
 • Người bào chữa: Để thu thập chứng cứ, người bào chữa có quyền gặp người mà mình bào chữa, bị hại, người làm chứng và những người khác biết về vụ án để hỏi, nghe họ trình bày về những vấn đề liên quan đến vụ án; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến việc bào chữa.
 • Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố,Nguyên đơn hoặc bị đơn dân sự, người chứng kiến, người giám định, Người phiên dịch,….: đều có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử và trình bày những vấn đề có liên quan đến vụ án.

Ai có quyền thu thập chứng cứ

Ai có quyền thu thập chứng cứ

Quy trình tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan vụ án hình sự

Một vụ án hình sự xảy ra bao giờ cũng để lại dấu vết và những dấu vết đó được thể hiện dưới những hình thức khác nhau, mà những dấu vết này có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định có hay không có hành vi phạm tội. Nên quá trình tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án hình sự phải tuân theo trình tự thủ tục luật định.

Xác minh, thu thập chứng cứ

Theo quy định tại Điều 88 Luật Tố tụng Hình sự 2015 thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thu thập chứng cứ bằng cách:

 • Triệu tập những người biết về vụ án để hỏi và nghe họ trình bày về những vấn đề có liên quan đến vụ án, trưng cầu giám định, tiến hành khám xét, khám nghiệm và các hoạt động điều tra khác theo quy định của Luật này . Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp những tài liệu, đồ vật, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án.
 • Để thu thập chứng cứ, người bào chữa có quyền gặp người mà mình bào chữa, bị hại, người làm chứng và những người khác biết về vụ án để hỏi, nghe họ trình bày về những vấn đề liên quan đến vụ án; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến việc bào chữa. Chứng cứ của Luật sư thu thập và đưa ra nhằm chứng minh, có giá trị “gỡ tội”, mang tính phản biện cao (một phần hoặc toàn bộ) đối với chứng cứ buộc tội và luận điểm của cơ quan tiến hành tố tụng.
 • Khi tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án do các cá nhân, tổ chức khác cung cấp, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản giao nhận và kiểm tra, đánh giá theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xem thêm: Thủ tục khám xét, thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật vụ án hình sự

Kiểm tra và đánh giá chứng cứ

Căn cứ theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 như sau:

 • Mỗi chứng cứ phải được kiểm tra, đánh giá để xác định tính hợp pháp, xác thực và liên quan đến vụ án. Việc xác định những chứng cứ thu thập được phải bảo đảm đủ để giải quyết vụ án hình sự.
 • Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải kiểm tra, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện mọi chứng cứ đã thu thập được về vụ án.

Kiểm tra và đánh giá chứng cứ hoạt động cuối cùng của chuỗi các hoạt động trong quá trình chứng minh, thông qua hoạt động này, chủ thể có thẩm quyền khẳng định giá trị chứng minh của từng chứng cứ trong vụ việc và mối liên hệ biện chứng giữa các chứng cứ.

Vai trò của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ trong vụ án hình sự

Luật sư thu thập chứng cứ bào chữa cho thân chủ

Luật sư thu thập chứng cứ bào chữa cho thân chủ

Luật sư đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập chứng cứ trong vụ án hình sự. Dưới đây là những vai trò chính của luật sư trong quá trình này:

 • Tư vấn và hỗ trợ: Luật sư giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của mình trong quá trình thu thập chứng cứ. Tư vấn về các quyền tự do cá nhân và quyền được bảo vệ trong quá trình điều tra.
 • Phân tích và đánh giá chứng cứ: Luật sư dùng kiến thức pháp lý để phân tích các chứng cứ liên quan, giúp xác định tính hợp pháp và đáng tin cậy của chúng.
 • Đề xuất yêu cầu thu thập chứng cứ: Luật sư có trách nhiệm đề xuất yêu cầu thu thập chứng cứ từ các nguồn khác nhau, bao gồm thông qua yêu cầu cho công an hoặc viện kiểm sát. Họ có nhiệm vụ đảm bảo rằng tất cả các chứng cứ quan trọng được thu thập và giữ gìn một cách đúng quy trình.
 • Tư vấn phương pháp thu thập: Luật sư có khả năng tư vấn các phương pháp thu thập chứng cứ hiệu quả như lời khai, điều tra, khám xét vụ án hình sự, nghe chứng, thu thập hồ sơ và các phương tiện khác. Họ đảm bảo rằng quyền riêng tư và quyền tự do cá nhân của khách hàng được bảo vệ trong quá trình này.
 • Thẩm định và kiểm tra chứng cứ: Luật sư có thể kiểm tra tính chính xác và độ tin cậy của chứng cứ thu thập được. Họ thẩm định các phương pháp thu thập, đảm bảo tuân thủ quy trình pháp lý và đưa ra đánh giá về sức mạnh và tác động của các chứng cứ này trong quá trình tố tụng.
 • Tranh luận và bảo vệ: Luật sư có nhiệm vụ tranh luận và bảo vệ quyền lợi của khách hàng dựa trên chứng cứ thu thập được. Họ sử dụng chứng cứ này để xây dựng các lập luận pháp lý, bảo vệ lợi ích và đưa ra các biện pháp phòng vệ phù hợp

Tham khảo thêm: Dịch vụ Luật sư hỗ trợ thu thập chứng cứ trong vụ án Hình sự

Qua bài viết này cho thấy, trong quá trình điều tra và xử lý vụ án hình sự, việc tiếp nhận chứng cứ, tài liệu và đồ vật liên quan là một phần quan trọng để xác định sự thật và tìm ra các bằng chứng cần thiết. Nếu quý bạn đọc còn có những thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan, quý bạn đọc có thể liên hệ luật sư tư vấn hình sự  qua hotline 1900.633.716 để được tư vấn giải đáp trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.9 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 253 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716