Phụ lục hợp đồng là gì? Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng năm 2023

Phụ lục hợp đồng hiện nay được ban hành phổ biến kèm theo các hợp đồng kinh tế, lao động, dịch vụ, thương mại,… quy định chi tiết hay để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng. Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp lý liên quan đến phụ lục hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Hình ảnh mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Thế nào là phụ lục hợp đồng?

Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Như vậy, có thể hiểu: phụ lục của hợp đồng là một phần của hợp đồng. Nó có hiệu lực tương tự như hợp đồng. Nội dung của phụ lục của hợp đồng phù hợp với nội dung của hợp đồng và không được trái với nội dung của hợp đồng. Nếu điều khoản của phụ lục hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng chính nhưng trái với nội dung hợp đồng chính mà các bên thỏa thuận chấp nhận điều khoản trái đó thì hợp đồng được sửa đổi. Do được xây dựng và xác lập kèm theo hợp đồng nên nội dung của phụ lục cũng chính là nội dung của hợp đồng, chúng bị ràng buộc và được thực hiện giống như các nội dung khác trong hợp đồng và không thể tách rời.

Cơ sở pháp lý: Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015

Phân biệt phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ

Phụ lục hợp đồng không phải là hợp đồng phụ

  • Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính
  • Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng và có hiệu lực như hiệu lực của hợp đồng mà nó kèm theo.

Cơ sở pháp lý: Điều 403, khoản 4 Điều 402  Bộ luật Dân sự 2015

Các nguyên tắc khi ký phụ lục hợp đồng

Nguyên tắc ký kết phụ lục hợp đồng

Nguyên tắc ký kết phụ lục hợp đồng

  • Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận, điều khoản phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng, nếu có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi. Riêng phụ lục của hợp đồng lao động không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động
  • Hiệu lực của phụ lục hợp đồng phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng vì phụ lục hợp đồng được lập kèm theo hợp đồng chính.

Cơ sở pháp lý: Điều 403 Bộ luật Dân sự, Điều 22 Bộ luật Lao động 2019.

Phụ lục hợp đồng có thể ký tối đa bao nhiêu lần?

Bộ luật dân sự không quy định về việc hợp đồng ký kết bao nhiêu phụ lục nên khi các bên đạt được thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng hoặc một số điều khoản của hợp đồng cần được quy định chi tiết hơn thì đều có thể lập phụ lục hợp đồng.

Luật sư tư vấn soạn thảo đàm phán hợp đồng, ký kết phụ lục hợp đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng và phụ lục hợp đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng và phụ lục hợp đồng

  • Theo dõi, giám sát, cố vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng;
  • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên trong hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng
  • Tư vấn, soạn thảo, đàm phán các nội dung điều chỉnh (phụ lục hợp đồng – nếu có);
  • Cung cấp các mẫu hợp đồng có sẵn để khách hàng lựa chọn;
  • Thực hiện công chứng hợp đồng thay cho khách hàng (nếu có yêu cầu);
  • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Quy định về nguyên tắc, số lần ký kết phụ lục hợp đồng, phân biệt phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ là những vấn đề mà Luật L24H đề cập đối với bài viết trên. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần luật sư tư vấn hợp đồng hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 hoặc email info@luat24h.com.vn để được luật sư dân sự tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.62 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716