Nhà quảng cáo được phép gửi bao nhiêu tin nhắn tới một số điện thoại

Nhiều khách hàng thường thắc mắc nhà quảng cáo được phép gửi bao nhiêu tin nhắn tới một số điện thoại, vì họ cảm thấy bị quấy rối khi mỗi ngày đều nhận được rất nhiều tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Thực tế, pháp luật có quy định số tin nhắn mà nhà quảng cáo được phép gửi, cũng như cách để người nhận phản ánh khi nhận thấy những tin nhắn này có dấu hiệu quấy rối, lừa đảo. Bài viết dưới đây của tôi sẽ giúp quý bạn đọc nắm bắt thông tin trên.

Số tin nhắn người quảng cáo được phép gửi đến một số điện thoại

Số tin nhắn người quảng cáo được phép gửi đến một số điện thoại

Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo đến số điện thoại của khách hàng.

Trách nhiệm của nhà quảng cáo

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, cũng như không để công cụ quảng cáo này bị biến tướng. Thì khi tiến hành hoạt động quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, nhà quảng cáo phải có trách nhiệm:

 1. Phải kiểm tra Danh sách không quảng cáo để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này.
 2. Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:
 • Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất;
 • Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo;
 • Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký;
 • Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.
 1. Cung cấp cho Người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 2. Chịu trách nhiệm và phải có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của Người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.

Ngoài ra, nhà quảng cáo còn phải chịu một số trách nhiệm liên quan khác theo quy định của pháp luật

(Cơ sở pháp lý: Điều 11 Nghị định 91/2020/NĐ-CP)

Số tin nhắn được phép gửi đến một số điện thoại

Ngoài những trách nhiệm nêu trên, khi gửi tin nhắn quảng cáo, nhà quảng cáo phải lưu ý, tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất.
 • Trường hợp Người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, Người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.
 • Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.
 • Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.
 • Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

Như vậy, thì mỗi nhà quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người sử dụng. Nếu không có thỏa thuận thì hành vi này sẽ vi phạm nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo và nhà quảng cáo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Yêu cầu đối với tin nhắn quảng cáo

Yêu cầu cần có của một tin nhắn quảng cáo

Yêu cầu cần có của một tin nhắn quảng cáo

Yêu cầu về gắn nhãn

Căn cứ theo Điều 15 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định cuộc gọi rác, tin nhắn rác, thư điện tử rác thì các công ty, doanh nghiệp khi gửi tin nhắn quảng cáo phải tuân thủ các yêu cầu về gắn nhãn quảng cáo cáo gồm:

 • Mọi tin nhắn quảng cáo đều phải gắn nhãn.
 • Nhãn được đặt ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn.
 • Nhãn có dạng [QC] hoặc [AD].

Yêu cầu về chức năng từ chối nhận tin nhắn.

Pháp luật quy định mỗi tin nhắn quảng cáo đều phải thể hiện chức năng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo để bảo đảm quyền lợi của người nhận tin. Trong đó, chức năng từ chối này phải đáp ứng các quy tắc:

Phần thông tin cho phép Người sử dụng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo phải:

 • Đặt ở cuối tin nhắn quảng cáo và được thể hiện một cách rõ ràng;
 • Phải có phần hướng dẫn Người sử dụng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo mà người sử dụng đã đăng ký trước đó;
 • Trong trường hợp cần thiết, người quảng cáo bằng tin nhắn có thể cung cấp khả năng từ chối bổ sung như từ chối một sản phẩm hoặc từ chối một nhóm sản phẩm;
 • Có hướng dẫn rõ ràng về từ chối theo quy định tại các điểm b và điểm c khoản 1 và các hình thức từ chối theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Hình thức từ chối nhận tin nhắn quảng cáo phải bao gồm:

 • Từ chối bằng tin nhắn;
 • Từ chối qua gọi điện thoại.

Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, Người quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối và phải chấm dứt việc gửi loại tin nhắn quảng cáo đã bị từ chối đến Người sử dụng.

Thông tin xác nhận đảm bảo các yêu cầu:

 • Thông báo đã nhận được yêu cầu từ chối, thời gian nhận yêu cầu từ chối và thời điểm ngừng gửi tin nhắn quảng cáo;
 • Chỉ được gửi thành công một lần và không chứa thông tin quảng cáo.

(Cơ sở pháp lý: Điều 16 Nghị định 91/2020/NĐ-CP)

Nhận diện hành vi gửi tin nhắn rác quấy rối khách hàng.

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 91/2020/NĐ-CP, thì tin nhắn rác bao gồm các loại:

 • Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP;
 • Tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử 2005, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006, Điều 12 Luật Viễn thông 2009, Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng 2015, Điều 8 Luật An ninh mạng 2018.

Cụ thể, các tin nhắn rác được xem là tin nhắn rác khi có các tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 22/2021/TT-BTTTT như sau:

 • Tần suất gửi tin là số tin nhắn được thực hiện đi từ nguồn gửi tin nhắn trong một khoảng thời gian;
 • Đặc điểm hành vi sử dụng: Nguồn gửi chủ yếu sử dụng để nhắn tin đi, tỷ lệ thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi thấp; Tỷ lệ gửi tin nhắn tới các thuê bao không có mối quan hệ là tỷ lệ gửi tin nhắn đến các số thuê bao không có mối quan hệ (chưa từng nhắn tin trước đây) trên tổng số tin nhắn gửi đi;
 • Mẫu tin nhắn rác là các mẫu ký tự dùng chung để nhận diện tin nhắn rác bao gồm các mẫu tin nhắn rác do doanh nghiệp viễn thông thu thập và chia sẻ.

Hướng dẫn phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Hướng dẫn báo cáo tin nhắn rác

Hướng dẫn báo cáo tin nhắn rác

Người dân có thể báo cáo, cung cấp bằng chứng về tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua các cách báo tin sau đây:

1. Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656:

 • Người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh tin nhắn rác theo cú pháp: S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656;
 • Đối với cuộc gọi rác thì người soạn sử dụng cú pháp: V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656.

2. Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

3. Gọi tới đầu số 156 để cung cấp thông tin theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng của các nhà mạng. Và dù người dân sử dụng nhà mạng: viettel, vinaphone, vietnamobile,… hay bất kỳ nhà mạng nào khác thì cũng sẽ không bị áp dụng cước phí đối với cuộc gọi đến đầu số này.

(Cơ sở pháp lý: Điều 5 Thông tư 22/2021/TT-BTTTT).

Việc tìm hiểu những thông tin pháp lý trên, không chỉ giúp chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của bản thân, tránh sự quấy rối, làm phiền của công cụ quảng cáo. Mà còn giúp ngăn chặn, làm chậm sự biến tướng của những doanh nghiệp đang lợi dụng hình thức này nhằm mục đích lừa đảo. Nếu trong quá trình tìm hiểu quý bạn đọc vẫn còn những thắc mắc, hoặc cần luật sư tư vấn hỗ trợ cho tình huống mình đang mắc phải thì hãy liên hệ số hotline 1900.633.716 để được Luật sư dân sự tư vấn, giúp đỡ kịp thời. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 5 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716