Người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc gồm những ai? Cách chia

Người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc gồm những ai là những thắc mắc của nhiều người khi không có tên trong di chúc. Tuy không có tên trong di chúc, nhưng pháp luật quy định một số cá nhân vẫn hưởng một phần di sản mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Bài viết giới thiệu các vấn đề Người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc gồm những ai và cách chia.

Thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Di chúc hợp pháp cần đáp ứng điều kiện gì?

Hình thức di chúc

Hình thức di chúc được pháp luật quy định như sau:

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc miệng

 • Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
 • Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ Điều 627, Điều 628, Điều 629, Bộ luật Dân sự 2015

Như vậy, di chúc được lập thành văn bản hoặc có thể di chúc miệng.

Nội dung di chúc

Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung này, di chúc có thể có các nội dung khác.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ Điều 631, Bộ luật Dân sự 2015

Người nào được thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động;

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 644, Bộ luật Dân sự 2015

Như vậy, trường hợp người có tài sản để lại di chúc thì dù nội dung di chúc thể hiện như thế nào thì những người là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng và con thành niên mà không có khả năng lao động của người lập di chúc vẫn được hưởng ít nhất hai phần ba suất thừa kế theo pháp luật.

Cách chia thừa kế khi người để lại tài sản lập di chúc

Cách chia thừa kế khi người để lại tài sản lập di chúc được quy định như sau:

 • Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ Điều 659, Bộ luật Dân sự 2015

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất đai theo di chúc

Phân chia thừa kế theo di chúc

Điều kiện hưởng di sản thừa kế khi không phụ thuộc vào di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Quy định này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản thuộc các trường hợp dưới đây

 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
 • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
 • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ khoản 1 Điều 621 và Điều 644, Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc khi họ là những người được liệt kê tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 và không từ chối di sản hoặc không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự.

Luật sư tư vấn những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc và cách chia di sản

Luật L24H hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản hồ sơ và tư vấn các vấn đề có liên quan đến người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc cùng cách chia thừa kế đúng quy định:

 • Tư vấn điều kiện di chúc để di chúc có hiệu lực;
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu chia di sản cho người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc;
 • Tư vấn nguyên tắc phân chia di sản thừa kế;
 • Tư vấn chia di sản thừa kế cho người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc;

tư vấn những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

tư vấn những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nhằm hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con của người lập di chúc mà chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động. Nếu bạn đọc còn thắc mắc về các vấn đề trên cần luật sư tư vấn luật thừa kế vui lòng liên hệ với chúng tôi hotline 1900.633.716 để được Luật sư thừa kế tư vấn trực tuyến miễn phí.

Một số bài viết liên quan đến người thừa kế không phụ thuộc di chúc có thể bạn đọc quan tâm:

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716