Người lao động nước ngoài có thể mua BHYT tự nguyện không?

Người lao động nước ngoài có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện không? Việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện là một trong những cách thức phổ biến và hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe của người lao động nói chung và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói riêng. Pháp luật về bảo hiểm y tế quy định các đối tượng và hình thức tham gia bảo hiểm y tế hiện hành.

>>> Xem thêm: Phương thức đóng BHYT cho người lao động nước ngoài

 Mua bảo hiểm y tế tại Việt Nam

Mua bảo hiểm y tế tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài tham gia BHYT tự nguyện được không?

Theo quy định tại khoản 2 điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, đối tượng áp dụng của bảo hiểm y tế được quy định như sau:

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 cũng quy định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm:

 • Người lao động và người sử dụng lao động
 • Tổ chức bảo hiểm xã hội
 • Ngân sách nhà nước
 • Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
 • Các đối tượng khác do Chính phủ quy định

Như vậy có thể thấy, Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 không giới hạn đối tượng áp dụng chỉ là công dân Việt Nam mà còn mở rộng đến những tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

Trường hợp người lao động nước ngoài mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Theo quy định tại điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 được hướng dẫn tại các điều 1, điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp người lao động nước ngoài mua bảo hiểm y tế tự nguyện như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

Như vậy, người lao động nước ngoài có thể tham gia bảo hiểm y tế thông qua việc ký kết hợp đồng lao động với một doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, từ đó tham gia bảo hiểm doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người lao động nước ngoài

Đối với việc tham gia bảo hiểm y tế, người lao động nước ngoài nói riêng và người lao động nói chung cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Hồ sơ chuẩn bị

Theo quy định tại khoản 1 điều 17 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 được hướng dẫn tại khoản 1 điều 23 Quyết định số 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017 về ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Đối với đơn vị (gọi chung cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.)

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Như vậy, người lao động nước ngoài và đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

nop ho so tham gia bao hiem y te

Nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế

Trình thực thực hiện

Theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, trình tự thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế được quy định như sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, người lao động nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện về hồ sơ có thể được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế.

Tư vấn người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn giải đáp về trường hợp người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế. Quý khách hàng nếu có nhu cầu cần luật sư lao động tư vấn chuyên sâu, cụ thể xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua số hotline 1900.633.716 để luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí 24/24.

Scores: 4.7 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716