Nghĩa vụ tài sản do người để lại di sản thực hiện như thế nào?

Nghĩa vụ tài sản do người để lại di sản thực hiện như thế nào là khi một người đã chết nhưng vẫn còn một số nghĩa vụ tài sản mà họ chưa thực hiện với chủ thể khác. Những nghĩa vụ tài sản này có thể được chuyển giao cho người thừa kế của người để lại di sản tiếp tục thực hiện. Hãy cùng tìm hiểu rõ ràng trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người để lại di sản qua bài viết sau.

Nghĩa vụ tài sản do người mất để lại

Nghĩa vụ tài sản do người mất để lại

Quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Khi nào phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Căn cứ vào Điều 614 Bộ luật Dân sự 2015 thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại sẽ được thực hiện kể từ thời điểm mở thừa kế thì những người thừa kế có các quyền thừa kế và phải thực nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Theo quy định tại các Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015, những chủ thể có nghĩa vụ tài sản do người chết để lại bao gồm:

 • Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
 • Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Như vậy, chủ thể có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người để lại di sản là những người được hưởng thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Theo đó, trong trường hợp người mất để lại di sản và có lập di chúc thì những người thừa kế theo di chúc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Phạm vi thực hiện nghĩa vụ của người có di sản để lại

Căn cứ theo quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015, phạm vi thực hiện nghĩa vụ tài sản do người để lại di sản là trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản phải thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại và không được vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận.

Thứ tự ưu tiên thanh toán nghĩa vụ

Căn cứ vào Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015, các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.
 • Tiền cấp dưỡng còn thiếu.
 • Chi phí cho việc bảo quản di sản.
 • Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.
 • Tiền công lao động.
 • Tiền bồi thường thiệt hại.
 • Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.
 • Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.
 • Tiền phạt.
 • Các chi phí khác.

Như vậy, thứ tự ưu tiên thanh toán các nghĩa vụ tài sản do người để lại di sản được thanh toán theo thứ tự như trên.

>> Xem thêm: Có được chia di sản thừa kế khi chưa trả nợ xong không?

Thứ tự thanh toán nghĩa vụ tài sản

Thứ tự thanh toán nghĩa vụ tài sản

Có được từ chối hưởng di sản để trốn nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người thừa kế không được quyền từ chối nhận di sản trong trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác.

Luật sư tư vấn thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Luật L24H cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến di chúc, quyền lợi của người thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về thừa kế di sản;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nghĩa vụ hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Hỗ trợ lập di chúc theo quy định pháp luật;
 • Dịch vụ Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tại Tòa án.

Tư vấn thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Tư vấn thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có một số nghĩa vụ về tài sản của cá nhân sẽ không bị chấm dứt đi khi họ chết. Những nghĩa vụ này sẽ được chuyển tiếp cho người thừa kế của họ thực hiện. Nghĩa vụ của người chết để lại sẽ được thực hiện bằng chính di sản do họ để lại. Nếu còn điều vướng mắc hãy liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được Luật sư tư vấn thừa kế hỗ trợ giải đáp trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.7 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716