Mức bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm phạm

Mức bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm phạm tùy thuộc vào hậu quả của người có hành vi gây thiệt hại đối với nạn nhân. Mức bồi thường thiệt hại có thể được các bên thỏa thuận bảo vệ quyền và lợi ích của nhau. Để hiểu hơn về việc bồi thường thiệt hại tổn thất do tính mạng bị xâm phạm, hãy cùng Luật L24H theo dõi bài viết dưới đây.

Bồi thường thiệt hại tổn thất do tính mạng bị xâm phạm

Bồi thường thiệt hại tổn thất do tính mạng bị xâm phạm

Quy định về bồi thường tổn thất tinh thần

Tổn thất về tinh thần là việc sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính mạng bị xâm phạm mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mất uy tín, bị xa lánh,…

Theo đó, bồi thường tổn thất về tinh thần là dạng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, do bị xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín. Thông thường đây là khoản tiền mà người bị xâm phạm hoặc người thân thích của người bị xâm phạm được hưởng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Xem thêm: Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần được giải quyết như thế nào?

Bồi thường tổn thất tinh thần trong trường hợp nào?

Bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm hại

Theo Khoản 2 Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Theo Khoản 1 Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Như vậy, bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm là việc người chịu trách nhiệm bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, bồi thường theo mức thu nhập thực tế cho người bị thiệt hại. Bồi thường các thiệt hại khác do luật quy định hoặc một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Bồi thường tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm hại

Khoản 2 Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Theo Khoản 1 Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;
 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Như vậy, bồi thường tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm hại là việc người có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm, các chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, bồi thường các thiệt hại khác do luật quy định

Quy định bồi thường thiệt hại tổn thất do tính mạng bị xâm phạm

Quy định bồi thường thiệt hại tổn thất do tính mạng bị xâm phạm

Mức bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm

Theo Khoản 2 Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Theo đó, tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng. Như vậy, mức bồi thường tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm phạm do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 180 triệu đồng.

Luật sư tư vấn mức bồi thường thiệt hại tinh thần do tính mạng bị xâm phạm

Luật L24H sẽ tư vấn về bồi thường thiệt hại tinh thần do tính mạng bị xâm phạm như sau:

 • Tư vấn các thủ tục khởi kiện như hồ sơ, trình tự, thủ tục và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến bồi thường tổn thất tinh thần;
 • Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự do tổn thất về tinh thần;
 • Tham gia thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong hoạt động tố tụng;
 • Đại diện khách hàng tham gia tố tụng để yêu cầu Giải quyết bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần;
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại hợp lý.

Tư vấn mức bồi thường thiệt hại tinh thần do tính mạng bị xâm phạm

Tư vấn mức bồi thường thiệt hại tinh thần do tính mạng bị xâm phạm

Tóm lại, ai có hành vi xâm phạm tính mạng gây thiệt hại tinh thần thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại tinh thần được xác định theo quy định pháp luật. Nếu độc giả còn thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ qua số Hotline 1900633716 để được luật sư hình sự trực tiếp tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

Scores: 5 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716