Mua nhà ở xã hội cần những điều kiện gì? Hồ sơ, thủ tục

Mua nhà ở xã hội hiện nay là một vấn đề mà hiện nay khá nhiều người có nhu cầu muốn nhà nước hỗ trợ, tuy nhiên họ vẫn chưa thực sự nắm rõ những điều kiện để có thể mua được. Vậy, mua nhà ở xã hội thì cần những điều kiện gì? Hồ sơ, trình tự thủ tục ra sao để đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Kính mời Quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây.

Mua nhà ở xã hội

Mua nhà ở xã hội

Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Nhà xã hội có một ý nghĩa rất lớn đối với việc giúp đỡ các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp để có thể có được một căn nhà để sinh sống. Nhu cầu mua nhà xã hội hiện nay cũng cao, nhưng không phải ai cũng có thể mua được mà phải có điều kiện nhất định. Theo đó, đối tượng mua nhà ở xã hội gồm 3 nhóm: gia đình chính sách, người lao động tại khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại các thành phố lớn.

Điều 49 Luật nhà ở 2014 đã quy định về các đối tượng được mua nhà ở xã hội như sau:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;
 • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Tiêu chí, điều kiện để chọn lọc đối tượng được mua nhà ở xã hội khá khắt khe. Người mua cần phải thuộc một trong các đối tượng nêu trên thì mới có thể được mua nhà ở xã hội.

Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Đối tượng được mua nhà ở xã hội

>>> Xem thêm: Giá bán nhà ở xã hội, phương pháp xác định giá bán

Điều kiện để mua nhà ở xã hội

Ngoài thuộc các đối tượng được mua nhà ở, khách hàng cần phải đáp ứng tiêu chí của điều kiện mua nhà ở xã hội thì mới được phép mua như sau:

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú theo quy định sau đây:

 • Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát;
 • Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa.

Để được hỗ trợ mua nhà ở xã hội thì các đối tượng nêu trên phải đáp ứng các điều kiện trên: Điều kiện về nhà, cư trú, thu nhập,.. để tránh mắc phải các rủi ro không đáng có.

Cơ sở pháp lý: Điều 51 Luật Nhà ở 2014

Trình tự thủ tục mua nhà đúng quy định của pháp luật

Hồ sơ

 • Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01 tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BXD.
 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú
 • Đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập

Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú thì phải có bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người đó đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 12 Thông tư 09/2021/TT-BXD

Hồ sơ để mua nhà ở xã hội

Hồ sơ để mua nhà ở xã hội

Trình tự thủ tục

* Nộp hồ sơ

Người nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì người nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp hồ sơ để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện.

* Giải quyết yêu cầu

 • Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (trên cơ sở chấm điểm theo quy định) về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần..
 • Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách, nếu Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.
 • Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được danh sách) và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm).

Khi thực hiện thủ tục mua nhà ở xã hội thì phức tạp nhất là xin giấy xác nhận đủ điều kiện hưởng chính sách. Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì chỉ cần nộp cho nhà đầu tư và đợi kết quả xét duyệt.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP

>>> Xem thêm: Thủ tục mua hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Luật sư tư vấn thủ tục mua nhà ở xã hội

 • Tư vấn các cơ sở pháp lý về mua nhà ở xã hội đúng với pháp luật
 • Tư vấn trình tự làm hồ sơ và thủ tục để chuyển nhượng nhà ở xã hội
 • Giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của Quý khách hàng với vấn đề pháp lý liên quan
 • Luật sư đại diện giải quyết các tranh chấp liên quan tới nhà ở xã hội

Qua bài viết trên, Quý đọc giả có thể hiểu rõ được các đối tượng cũng như điều kiện để có thể mua nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội có một vai trò rất lớn đối với nhu cầu có nhà ở của các hộ gia đình với nền thu nhập thấp. Cần hiểu rõ được pháp luật quy định để có thể thực hiện mua nhà ở xã hội đúng luật và nhanh chóng. Nếu có thắc mắc hay cần luật sư đất đai tư vấn, khách hàng vui lòng nhấc máy liên hệ ngay cho chúng tôi qua HOTLINE: 1900.633.716. Luật L24H rất vui ,lòng được phục vụ quý khách. Trân trọng cảm ơn!

Scores: 4.8 (46 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716