Mua bán hàng hóa, dịch vụ có bắt buộc phải lập hợp đồng không

Mua bán hàng hóa, dịch vụ có bắt buộc phải lập hợp đồng là điều mà các bên tham gia giao dịch mua bán hàng hóa quan tâm. Để tránh những rủi ro không đáng có và những điều cần làm khi xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, chúng ta cần có hiểu biết rõ hơn các quy định pháp luật về vấn đề này mời Quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật L24H để có cái nhìn chi tiết hơn.

Phải lập hợp đồng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ

Phải lập hợp đồng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ

Các hình thức giao kết hợp đồng hàng hóa, dịch vụ

Điều 24 Luật Thương mại 2005 quy định về hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá như sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
 • Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Doanh nghiệp có bắt buộc phải lập hợp đồng bằng văn bản khi giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ không?

Theo như quy định tại Điều 24 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp thông thường, hợp đồng mua bán có thể được thể hiện bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể.

Nên trong trường hợp mua bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh nghiệp không bắt buộc lập hợp đồng bằng văn bản. Qua đó ta cũng thấy các giao dịch của doanh nghiệp không bắt buộc lập hợp đồng bằng văn bản (trừ các giao dịch luật bắt buộc).

Doanh nghiệp có cần hợp đồng bằng văn bản trong hồ sơ chứng từ thanh toán?

Hợp đồng bằng văn bản trong hồ sơ chứng từ thanh toán

Hợp đồng bằng văn bản trong hồ sơ chứng từ thanh toán?

Quy định về các hình thức giao kết nêu tại Điều 24 Luật Thương mại 2005 không có quy định về bắt buộc phải lập văn bản.

Mặt khác, tại Điểm e Khoản 2.2 và Khoản 2.5 Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính có quy định về ghi nhận chi phí hợp lý thì chỉ có một số trường hợp đặc thù mới yêu cầu có hợp đồng như:

Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).
 • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.
 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Như vậy qua quy định trên thì doanh nghiệp cần hợp đồng bằng văn bản trong hồ sơ chứng từ thanh toán thì có 2 trường hợp bắt buộc là văn bản như sau:

 • Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng xây dựng khi chi khấu hao tài sản cố định (Khoản 2.2);
 • Hợp đồng thuê tài sản khi chi tiền thuê tài sản của cá nhân (Khoản 2.5).

Giải quyết khi có tranh chấp hợp đồng hàng hóa, dịch vụ

Giải quyết khi có tranh chấp hợp đồng

Giải quyết khi có tranh chấp hợp đồng

Theo quy định tại Điều 317 Luật Thương mại 2005, thì khi có tranh chấp, các bên có thể giải quyết bằng một trong những cách thức như thương lượng, hòa giải bởi một bên thứ ba làm trung gian hòa giải hay bằng Trọng tài thương mại hoặc Tòa án.

 • Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng

Với phương pháp thương lượng, các bên sẽ tự thương lượng với nhau và cùng chọn ra phương án tốt nhất. Và chính vì dựa trên thỏa thuận nên sẽ không có sự can thiệp pháp lý nên việc tuân thủ kết quả thương lượng cũng sẽ do ý chí của các bên. Do đó, rủi ro có thể xảy ra là rất cao.

 • Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

Với phương pháp Hòa Giải thì các bên sẽ cùng thỏa thuận để chọn ra một bên thứ ba để thay mặt mình giải quyết tranh chấp. Bên thứ ba này có thể là cá nhân hoặc tổ chức, nhưng họ không có chức năng tài phán nên sẽ không thể ràng buộc các bên tuân thủ theo kết quả hòa giải.

 • Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Với phương pháp sử dụng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thì các bên sẽ cùng thỏa thuận chọn giải quyết bằng trọng tài và thỏa thuận trên sẽ được xem xét tính hợp lệ dựa trên quy định pháp luật. Khi đã chọn giải quyết bởi trọng tài thì không được phép chọn Tòa án để giải quyết, trừ trường hợp trọng tài vô hiệu hay không thuộc thẩm quyền của trọng tài.

 • Giải quyết tranh chấp bằng toà án

Với phương pháp chọn hỗ trợ của Tòa án thì các bên sẽ có trách nhiệm nộp đơn khởi kiện lên Tòa án và đợi Tòa xem xét giải quyết. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Tòa án sẽ tiến hành giải quyết tranh chấp và ngược lại, nếu không hợp lệ thì sẽ trả hồ sơ lại cho người có yêu cầu.

Thẩm quyền giải quyết khi có tranh chấp, nếu có yếu tố nước ngoài thì Tòa án hoặc trọng tài thương mại sẽ có thẩm quyền giải quyết. Lúc này, Tòa án sẽ xem xét có sự tồn tại của các hiệp định tương trợ của các bên hay không để xác định lựa chọn tòa án nước nào có thẩm quyền giải quyết.

>>> Tham khảo chi tiết thêm về: Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Tư vấn về lập hợp đồng trong mua bán hàng hóa, dịch vụ

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tư vấn về các hình thức giao kết hợp đồng hàng hóa, dịch vụ
 • Tư vấn các trường hợp bắt buộc phải lập hợp đồng bằng văn bản khi giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
 • Tư vấn các hình thức giải quyết khi có tranh chấp hợp đồng hàng hóa, dịch vụ
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan theo yêu cầu của Quý khách hàng

Việc có lập hợp đồng khi tham gia các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ là điều rất quan trọng bởi nó liên quan đến hiệu lực của hợp đồng. Do đó những kiến thức pháp lý về các hình thức của hợp đồng là rất cần thiết. Bài viết trên của Luật L24H đã cung cấp một số vấn đề liên quan, nếu Quý khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn soạn thảo hợp đồng vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được luật sư tư vấn, hướng dẫn chi tiết nhất.

Scores: 4.81 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716