Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án chi tiết nhất

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là văn bản yêu cầu Tòa án trả lời, giải trình về tiến độ thụ lý vụ án dân sự khi đã quá thời hạn thụ lý theo quy định của pháp luật. Để giải đáp vấn đề trên, Luật L24H xin gửi đến bài viết về Mẫu đơn yêu cầu chi tiết nhất, hướng dẫn viết đơn, cùng với đó là trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết đơn khởi kiện.

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án là gì?

Đơn yêu cầu trả lời tiến độ thụ lý vụ là mẫu đơn do cá nhân để yêu cầu, thúc giục Tòa án cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng xử lý vụ việc, vụ án đã được nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan nhà nước về việc thụ lý hay không thụ lý. Qua đó, yêu cầu Tòa án Nhân dân đưa ra câu trả lời vấn đề trên.

>>> Tham khảo thêm: Tranh chấp dân sự là gì? Trình tự giải quyết vụ án tranh chấp dân sự

Thời hạn thụ lý vụ án dân sự

Khi Quý khách hàng nộp đơn khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án Nhân dân, đơn khởi kiện sẽ được xử lý như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Qua đó khi nhận được đơn khởi kiện, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chánh án phải phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phân công, Thẩm phán trên phải đưa ra một trong các quyết định như: yêu cầu sửa đổi bổ sung, tiến hành thụ lý…

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn thụ lý vụ án dân sự được quy định như sau:

 • Khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí, thẩm phán phải thụ lý vụ án.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Như vậy, khi nhận được biên lai thu tiền tạm ứng án phí, thẩm phán phải thụ lý án. Đồng thời, trong thời hạn 3 ngày làm việc, thẩm phán phải thông báo việc thụ lý vụ án trên đến những người  có liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 191, 195, 196 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Thời hạn thụ lý vụ án

Thời hạn thụ lý vụ án

Mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án chi tiết nhất

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm 2023

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: Trả lời về tiến độ thụ lý vụ án ……)

Kính gửi:      TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN …

Tôi là : …

CMND số: ……. Cấp ngày: ………… Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: ……

Số điện thoại liên hệ: …

Ngày …/…../20.., tôi có nộp đơn khởi kiện yêu cầu ……… theo trình tự thủ tục hướng dẫn của Tòa án nhân dân quận/huyện .. và cũng đã bổ sung thêm giấy tờ theo yêu cầu của quý Tòa. Nhưng sau đó, từ thời điểm đó tới nay ngày …, tôi không hề nhận được sự phản hồi gì của quý Tòa về Đơn khởi kiện của tôi.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, xét thấy đã vượt quá thời gian giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật mà tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ phía Tòa án nhân dân quận/huyện …………………..

Tôi kính yêu cầu Tòa án nhân dân quận/huyện …………………. trả lời cho tôi biết về tình hình tiến độ giải quyết vụ việc của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>>Tải về: Đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án

Khi chuẩn bị đơn yêu cầu trên gửi Tòa án Nhân dân, Quý khách hàng vẫn cần lưu ý một số vấn đề như sau:

 • Phần kính gửi của đơn yêu cầu trả lời vụ án thì cá nhân viết đơn sẽ ghi cụ thể tên của Tòa án nhân dân trả lời về tiến độ thụ lý vụ án.
 • Phần nội dung của đơn yêu cầu trả lời về tiến độ thụ lý vụ án sẽ phải có những nội dung về cá nhân, yêu cầu khởi kiện và nội dung đề nghị Cơ quan, chủ thể có thẩm quyền trả lời yêu cầu của mình.
 • Bên cạnh đó, Quý khách hàng phải cam kết những thông tin mình cung cấp là chính xác, chi tiết, rõ ràng và hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sẽ toàn bộ trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 • Về phần tài liệu đính kèm, Quý khách hàng nộp kèm đơn yêu cầu các chứng từ chứng minh việc đã quá thời hạn giải quyết đơn khởi kiện nhưng Tòa án vẫn chưa đưa ra bất kì thông báo có liên quan nào.
 • Cuối đơn người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên để làm bằng chứng.

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu trả lời

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu trả lời

Trình tự, thủ tục thụ lý vụ án dân sự

Theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 thì thủ tục thụ lý vụ án dân sự được diễn ra như sau:

Bước 1: Nhận đơn khởi kiện và xử lý đơn khởi kiện

Người khởi kiện đủ các điều kiện khởi kiện trên thì nộp hồ sơ khởi kiện theo các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến qua website của Tòa án Nhân dân tối cao.

Nếu trong trường hợp đơn khởi kiện cần sửa đổi, bổ sung, người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định thì Thẩm phán tiếp tục việc thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.

Bước 2: Xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo cho người khởi kiện

Theo quy định tại Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án thì thẩm phán phải xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí.

Bước 3: Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng, ghi vào phiếu báo và giao cho người khởi kiện để họ nội tiền tạm ứng án phí. Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Bước 4: Thụ lý vụ án và thông báo việc thụ lý vụ án

Khi người khởi kiện nộp cho tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí thì thẩm phán thụ lý vụ án và vào sổ thụ lý vụ án dân sự.

Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho viện kiểm sát cùng cấp về việc tòa án đã thụ lý vụ án.

Cơ sở pháp lý: Điều 190, 191, 195, 196 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Luật sư tư vấn về tiến độ thụ lý vụ án

 • Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật về thụ lý đơn khởi kiện.
 • Tư vấn, soạn thảo các văn bản các văn bản liên quan đến yêu cầu Tòa án trả lời tiến độ thụ lý vụ án.
 • Thay mặt khách hàng làm việc với Tòa án và các cơ quan khác.
 • Tham gia phiên tòa cùng các buổi làm việc khác để bảo vệ quyền, lợi ích của khách hàng.

Như vậy, trước khi viết đơn yêu cầu Tòa án trả lời về tiến độ thụ lý vụ án, Quý khách hàng cần hiểu rõ thời hạn, trình tự thủ tục thụ lý, giải quyết đơn khởi kiện. Bên cạnh đó, để thực hiện công việc trên dễ dàng hơn, bài viết trên đã cung cấp đến Quý khách hàng mẫu đơn và những lưu ý cần thiết. Nếu Quý khách hàng còn có thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần Luật sư tư vấn, hãy liên hệ với Văn Phòng Luật Sư L24H qua hotline 1900633716 để được Luật sư dân sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.7 (44 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716