Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng mới nhất 2024

Vấn đề chia tài sản chung sau ly hôn luôn là chủ đề nhạy cảm và thường dẫn đến nhiều tranh chấp. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề này, khởi kiện là giải pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn, hướng dẫn soạn nộp đơn, quy trình, hồ sơ khởi kiện sẽ được trình bày cụ thể bên dưới

Mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn

Đơn yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn nộp ở đâu?

Theo quy định pháp luật, đơn yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn có thể được nộp tại:

Tòa án Nhân dân cấp huyện:

 • Đây là thẩm quyền cơ bản để giải quyết tranh chấp về chia tài sản sau ly hôn.
 • Áp dụng khi:
 • Cả hai vợ chồng đều cư trú, làm việc trong phạm vi địa hạt của Tòa án Nhân dân cấp huyện.
 • Tài sản chung nằm trong phạm vi địa hạt của Tòa án Nhân dân cấp huyện.

Tòa án Nhân dân cấp tỉnh:

 • Có thẩm quyền giải quyết trong các trường hợp sau:
 • Có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài.
 • Cần ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
 • Tranh chấp liên quan đến Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Tòa án Nhân dân nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc:

 • Áp dụng khi:
 • Bị đơn là cá nhân.
 • Bị đơn là cơ quan, tổ chức.

Chia tài sản của vợ chồng sau ly hôn theo quy định của pháp luật

Khi ly hôn nếu hai bên thỏa thuận được thì Tòa án sẽ công nhận sự thỏa thuận về tài sản của hai người. Trong trường hợp không thể thỏa thuận được, Tòa sẽ giải quyết theo cách thức chia đôi quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về “Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn” tuy nhiên còn phải căn cứ vào các yếu tố được quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT – TANDTC – VKSNDTC – BTP ngày 01/06/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao như:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng. Sau khi ly hôn bên nào gặp khó khăn hơn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ tuy nhiên phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung, thể hiện ở việc bên nào có công sức đóng góp nhiều hơn thì chia cho bên đó nhiều hơn . Trường hợp người vợ hoặc chồng làm nội trợ, ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm thì vẫn được tính là lao động với thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm.
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập. Tuy nhiên việc bảo vệ này phải đảm bảo không ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của bên còn lại.
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Tức là khi một bên gây ra lỗi dẫn đến việc ly hôn của vợ chồng. Chẳng hạn, nếu vợ hoặc chồng ngoại tình thì nghĩa là một trong hai người đã vi phạm nghĩa vụ “chung thủy” của vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Một người có căn cứ chứng minh chồng/vợ mình ngoại tình thì người bị phụ bạc có quyền yêu cầu được phân chia tài sản nhiều hơn.

Tuy nhiên khi phân chia tài sản, Tòa án còn phải xem xét đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động, tài sản để tự nuôi mình.

Tư vấn phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

Chia tài sản vợ chồng sau ly hôn theo quy định của pháp luật

>> Xem thêm: Tài sản đứng tên chồng khi ly hôn vợ có được chia đôi không

Mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn

==>>CLICK TẢI MẪU ĐƠN YÊU CẦU CHIA TÀI SẢN CHUNG SAU LY HÔN

Đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện

Có thể xem mẫu đơn khởi kiện số 23-DS Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành cung cấp:

Trong mẫu đơn khởi kiện cần đảm bảo những nội dung quy định trong đơn khởi kiện nói chung, cụ thể đơn gồm các thông tin về:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm thực hiện đơn;
 • Thông tin Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết đơn phương ly hôn; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
 • Thông tin cá nhân của người khởi kiện, người bị kiện;

Nếu người khởi kiện, bị kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện, bị kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó;

Nếu người khởi kiện, bị kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

 • Thông tin về các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).
 • Thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).
 • Thông tin về chữ ký và ghi rõ họ tên của người khởi kiện.

Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Tài liệu kèm theo khi nộp đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn:

 • Bản sao Quyết định hoặc bản án ly hôn
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của hai bên
 • Bản sao sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy tạm trú, đơn xác nhận nơi cư trú
 • Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, nhà đất chung (nếu có)
 • Và một số loại giấy tờ khác liên quan.

Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Căn cứ theo Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, những nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn là:

 • Nguyên tắc chia tài sản bằng hiện vật: pháp luật ưu tiên chia bằng hiện vật, nếu không thể chia bằng hiện vật mới chia theo giá trị.
 • Nguyên tắc chia đôi: mỗi bên sẽ được nhận một nửa (1/2) giá trị tài sản chung. Tuy nhiên, còn phải xem xét đến các yếu tố khác như hoàn cảnh riêng của mỗi bên, công sức đóng góp, lỗi của các bên,.. tức là không phải lúc nào cũng mỗi bên cũng chắc chắn sẻ nhận được một nửa tài sản chung mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác tác động đến.
 • Nguyên tắc tài sản riêng của ai thì người đó sở hữu: trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung. Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung thì bên không nhận tài sản sẽ được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó.

>> Xem thêm: Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn có yếu tố nước ngoài

Luật sư tư vấn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn

Luật sư tư vấn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn Luật sư tư vấn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn

 • Tư vấn quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục khởi kiện chia tài sản sau ly hôn,
 • Tư vấn Cách xác định nợ chung, nợ riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
 • Soạn thảo, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc khởi kiện,
 • Thu thập tài liệu, chứng cứ có lợi cho Khách hàng,
 • Luật sư tranh tụng Trực tiếp tham gia tại phiên Tòa với vai trò là Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng.

Trên đây là nội dung hướng dẫn về đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn, cách thức và nguyên tắc phân chia tài sản mới nhất hiện nay. Nếu trong quá trình tìm hiểu quý bạn đọc còn vấn đề thắc mắc cần giải đáp quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn hoặc có nhu cầu liên hệ Luật sư hôn nhân gia đình tư vấn hồ sơ, mẫu đơn, thủ tục khởi kiện vui lòng liên hệ qua số hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ chi tiết hơn.

Scores: 4.7 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716