Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội là loại văn bản quan trọng trong hồ sơ khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định của pháp luật, khi phát hiện người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội, người lao động có thể nộp đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình. Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về vấn đề trên.

Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội

Công ty có bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Như vậy, công ty buộc phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Hướng xử lý khi công ty không đóng bảo hiểm

Khiếu nại

Căn cứ theo khoản 1 Điều 118 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về khiếu nại về bảo hiểm xã hội như sau:

Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, người lao động có quyền khiếu nại khi công ty không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội.

Khởi kiện ra tòa án

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có quyền khởi kiện trong các trường hợp sau:

 • Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
 • Quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án
 • Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 này thì người lao động có quyền bỏ qua bước khiếu nại để trực tiếp khởi kiện lên tòa án

Khởi kiện công ty không đóng bảo hiểm xã hội

Khởi kiện công ty không đóng bảo hiểm xã hội

>>Xem thêm: Cần làm gì khi công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm

Mẫu đơn khiếu nại

Hiện nay, vẫn chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội. Mời quý độc giả tham khảo mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội sau đây của Luật L24H:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD:…………………………, ngày cấp: ……………, nơi cấp:………………………………

Tên công ty bị khiếu nại:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ công ty: …………………………………………………………………………………

Khiếu nại về việc công ty…………………………….. không đóng bảo hiểm bảo hiểm xã hội.

Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………………

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

  NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký)

Họ và tên

 

>> Tải mẫu đơn khiếu nại: Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn soạn nội dung đơn khiếu nại

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 24/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2018 quy định về hình thức khiếu nại như sau:

Trường hợp khiếu nại bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn khiếu nại ghi rõ nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;
 • Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại.
 • Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ;

Trường hợp khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại theo quy định tại điểm a khoản này và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản.

Như vậy, khi soạn đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm xã hội, người làm đơn cần ghi rõ ràng và đầy đủ những nội dung nêu trên.

Trình tự tiến hành khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm

Căn cứ theo Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội theo như sau:

Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 119, Luật Bảo hiểm xã hội 2014  thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

 • Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;
 • Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 119, Luật Bảo hiểm xã hội không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Theo khoản 1, Điều 7, Nghị định 24/2018/NĐ – CP thì trong vòng 180 ngày, kể từ ngày biết được công ty không đóng BHXH cho mình, người lao động yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu cho mình để xem xét lại hành vi không nộp tiền BHXH

Như vậy, giải quyết khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm được thực hiện theo trình tự như trên.

Dịch vụ tư vấn soạn đơn khiếu nại công ty không đóng bảo hiểm

Luật L24H cung cấp các dịch vụ pháp lý giúp người lao động bảo vệ quyền lợi của mình khi công ty không đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên của doanh nghiệp;
 • Tư vấn trình tự khiếu nại người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm;
 • Tư vấn pháp lý về xử lý khi công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khiếu nại doanh nghiệp không đóng bảo hiểm
 • Hướng dẫn chuẩn bị những loại giấy tờ cần thiết ,bằng chứng kèm theo đơn khiếu nại để chứng minh hành vi vi phạm của công ty đóng bảo hiểm xã hội
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khiếu nại công ty trốn đóng bảo hiểm xã hội

Việc công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Vậy nên, để bảo vệ những quyền lợi vốn có của mình, người lao động có thể gửi đơn khiếu nại hoặc khởi kiện đến cơ quan có thẩm giải quyết. Nếu còn điều vướng mắc hãy liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được Luật sư tư vấn luật Lao động của Luật L24H hỗ trợ tư vấn giải đáp trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.9 (36 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716