Mẫu di chúc viết tay tại nhà 2024, hướng dẫn lập di chúc hợp pháp

Mẫu di chúc viết tay là sự lựa chọn của nhiều người khi muốn làm các thủ tục để lại di sản cho người thừa kế nhưng muốn thực hiện viết di chúc một cách đơn giản và nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý đọc giả biết được mẫu di chúc viết tay tại nhà và hướng dẫn thủ tục lập di chúc tại nhà đơn giản hợp pháp theo quy định.

Mẫu di chúc viết tay

Mẫu di chúc viết tay tại nhà

Di chúc theo quy định pháp luật

Di chúc là gì?

Ngày nay, di chúc không còn là một khái niệm xa lạ đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những người có tài sản và muốn để lại chúng cho người thân của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ ràng, chính xác khái niệm về di chúc trong quy định của pháp luật.

Khái niệm về di chúc được quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015, theo đó di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Hình thức của di chúc

Hình  thức của di chúc cũng được pháp luật quy định cụ thể, căn cứ theo Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di chúc có thể được thể hiện dưới hai dạng là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Theo đó, pháp luật ghi nhận di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Di chúc bằng văn bản được quy định tại Điều 628 Bộ luật Dân sự năm 2015 được chia thành các loại sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng theo quy định tại Điều 629 Bộ luật Dân sự năm 2015. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Di chúc viết tay có hợp pháp không?

Để một bản di chúc viết tay được xem là hợp pháp khi tuân thủ các điều kiện chung để một di chúc có hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Xét về hình thức, di chúc viết tay thỏa mãn điều kiện là di chúc được tạo lập bằng văn bản, một trong hai hình thức cơ bản của di chúc. Tuy nhiên, để đảm bảo về hình thức di chúc bằng văn bản thì di chúc đó có thể có hoặc không có người làm chứng, được công chứng, chứng thực. Theo đó, Khoản 4 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, pháp luật dân sự hiện hành vẫn công nhận một di chúc viết tay là hợp pháp nếu đáp ứng được các điều kiện chung của một di chúc hợp pháp và thỏa mãn các điều kiện về hình thức như phải có người làm chứng hay công chứng, chứng thực.

>>> Xem thêm: Di chúc không có công chứng có giá trị không

Hướng dẫn lập di chúc hợp pháp

Để lập một di chúc hợp pháp, người lập di chúc phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu mà pháp luật quy định liên quan đến hợp pháp của di chúc được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về nội dung di chúc, pháp luật yêu cầu nội dung di chúc không được vi phạm các điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội và nên bao gồm các nội dung chủ yếu theo Khoản 1 Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Hướng dẫn lập di chúc hợp pháp

Hướng dẫn lập di chúc hợp pháp

Tuân thủ các điều kiện về hình thức của di chúc là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng đã được đề cập phía trên. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc theo. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa theo Khoản 3 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015.Với từng hình thức sẽ được thực hiện như sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng quy định tại Điều 633 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định về điều kiện để di chúc hợp pháp được quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng được ghi nhận tại Điều 634 Bộ luật Dân sự năm 2015, theo đó pháp luật ghi nhận trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Di chúc có công chứng hoặc chứng thực ghi nhận tại Điều 635 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.
 • Yêu cầu đối với di chúc miệng quy định tại Khoản 5 Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2015 được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Ngoài ra, người lập di chúc phải lưu ý một số điều kiện thuộc một số trường hợp đặc biệt sau đây được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 sau đây:

 • Trường hợp di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Trường hợp di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Mẫu di chúc viết tay mới nhất

Dựa theo những quy định của pháp luật về di chúc và những vấn đề khác có liên quan, dưới đây là mẫu di chúc viết tay rút ra được:

>>> Click tải mẫu di chúc viết tay:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm ………. tại địa chỉ:……………… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng (trường hợp có người làm chứng).

Họ và tên tôi là: ……………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………Nơi cấp:…….…….cấp ngày…… tháng … năm ……….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Cam kết: Nay tôi trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của mình, cụ thể như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

1 Họ và tên ông: ……………………………; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

 1. Họ và tên bà: ……………………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Ngoài các con có tên và thông tin nhân thân nêu trên, tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Di chúc này gồm …… trang và được lập thành … bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

 

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

*Trường hợp di chúc viết tay có người làm chứng bổ sung:

Người làm chứng:

 1. Ông: …………………………….; Sinh năm: …………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ………………………

cấp ngày …………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

 1. Bà:……………………; Sinh năm: ………………………………………..

CMND: số ……………. do Công an thành phố ……………………………

cấp ngày ………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông……… tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tư vấn soạn thảo di chúc hợp pháp

Hiện nay, pháp luật vẫn chấp nhận bản di chúc viết tay do người lập di chúc thể hiện. Tuy nhiên để bản di chúc viết tay trên được xem là hợp pháp và có giá trị pháp lý thì cần phải tuân thủ thêm các điều kiện về thủ tục cũng như là hình thức, nội dung di chúc được pháp luật quy định. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cách lập di chúc hợp pháp, tư vấn luật thừa kế, hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900633716 để được các luật sư dân sự tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan khác về có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.66 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716