Mẫu di chúc không có người làm chứng theo quy định mới nhất năm 2024

Mẫu di chúc không có người làm chứng là loại văn bản cần thiết khi người để lại di sản muốn viết di chúc không có người làm chứng. Di chúc không có người làm chứng cần phải tuân theo các điều kiện có hiệu lực theo quy định của pháp luật về nội dung và hình thức. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết về cách lập di chúc hợp pháp và mẫu di chúc không có người làm chứng mới nhất.

Mẫu di chúc không có người làm chứng

Mẫu di chúc không có người làm chứng

Có thể lập di chúc mà không có người làm chứng được không?

Theo Điều 633, 634, 635 Bộ luật dân sự 2015 thì người để lại di sản có thể lựa chọn hình thức lập di chúc: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có người làm chứng; di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Theo đó, di chúc bằng văn bản không có người làm chứng là một trong những hình thức lập di chúc được pháp luật quy định và công nhận tại Điều 633 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 • Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
 • Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.

Như vậy, người để lại di sản có thể lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng và việc lập di chúc phải tuân theo các quy định của pháp luật..

>>> Xem thêm: Di chúc viết tay không có người làm chứng có hiệu lực pháp luật không?

Điều kiện có hiệu lực của di chúc không có người làm chứng

Nội dung và hình thức của di chúc

Để di chúc hợp pháp thì theo điểm b khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội và hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Về nội dung của di chúc, căn cứ theo khoản 2 Điều 633, Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc không có người làm chứng phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác tùy theo ý chí của người lập di chúc.

Về hình thức, căn cứ theo khoản 3 Điều 631, Điều 633 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc không có người làm chứng phải tuân theo quy định về hình thức như sau:

 • Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Bên cạnh đó, theo Điều 635 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

Điều kiện về chủ thể lập di chúc

Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, các điều kiện để một người có thể lập di chúc như sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự, tức là người từ đủ mười tám tuổi trở lên, minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.
 • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực;

Như vậy, chủ thể lập di chúc phải đáp ứng các điều kiện trên để di chúc hợp pháp và có hiệu lực pháp luật về sau.

Điều kiện để di chúc có hiệu lực

Điều kiện để di chúc có hiệu lực

Mẫu di chúc không có người làm chứng mới nhất

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về mẫu di chúc không có người làm chứng. Tuy nhiên, trên cơ sở những quy định của pháp luật về di chúc theo Bộ luật dân sự và những vấn đề khác có liên quan, quý khách hàng có thể tham khảo mẫu di chúc có người làm chứng mới nhất dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, tại …

Họ và tên tôi là: …

Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Tôi tự viết bản di chúc này, nhằm chuyển toàn bộ di sản là tài sản của mình cho người được hưởng di sản là tài sản của tôi để lại sau khi tôi qua đời, theo các nội dung sau đây:

Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của di sản, tài sản để lại và nơi có tài sản, như sau:

Kèm theo các hồ sơ, giấy tờ, chứng từ chứng minh quyền sở hữu tài sản được cơ quan có thẩm quyền cấp, gồm:

Người được hưởng di sản, tài sản tôi để lại, sau khi tôi qua đời là:

Ông/ bà: …

Ngày, tháng, năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, cấp ngày … tháng … năm …, nơi cấp: Công an …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Ông/ bà …  là người được hưởng toàn bộ di sản, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi để lại được ghi trong bản di chúc này, do tôi không chuyển tài sản thuộc sở hữu của tôi cho bất cứ người nào khác.

(Trường hợp người để lại di sản có yêu cầu người được hưởng di sản thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung nghĩa vụ).

Bản di chúc này do tôi tự viết, có chữ ký (điểm chỉ) của tôi vào từng trang, thể hiện đúng ý chí, nguyện vọng của mình, tôi không sửa đổi hoặc bổ sung thêm nội dung nào khác vào bản di chúc.

Di chúc được lập xong vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Di chúc được lập thành … bản, mỗi bản … trang./.

  Người lập di chúc

(Chữ ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu: Mẫu di chúc không có người làm chứng mới nhất

>>> Xem thêm: Mẫu di chúc viết tay hợp pháp tại nhà

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về soạn di chúc không có người làm chứng

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về thừa kế, di chúc;
 • Tư vấn chi tiết về cách thức, nội dung di chúc không có người làm chứng;
 • Tư vấn về thủ tục công chứng, chứng thực di chúc;
 • Tư vấn về các thủ tục liên quan đến việc hưởng di sản thừa kế: thủ tục công bố di chúc, thủ tục khai nhận di sản đất đai thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế theo di chúc;
 • Hỗ trợ soạn thảo di chúc không có người làm chứng, các văn bản, đơn từ phục vụ cho quá trình chia thừa kế theo di chúc không có người làm chứng;
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để thay mặt khách hàng thực hiện các công việc có liên quan đến di chúc, thừa kế trong phạm vi luật định;

Tư vấn, hỗ trợ về soạn di chúc không có người làm chứng

Tư vấn, hỗ trợ về soạn di chúc không có người làm chứng

Như vậy, người lập di chúc có thể lựa chọn hình thức để lại di sản bằng di chúc không có người làm chứng. Việc lập di chúc cần phải tuân thủ đúng nội dung và hình thức theo luật định để tránh trường hợp bị vô hiệu. Nếu quý đọc giả cần tư vấn về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ Luật sư thừa kế hỗ trợ tư vấn, soạn thảo di chúc, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ nhanh chóng.

Scores: 5 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716