Mang bầu mấy tháng thì được hưởng chế độ thai sản năm 2024

Mang bầu mấy tháng được hưởng chế độ thai sản là câu hỏi mà nhiều người lao động nữ quan tâm. Vì đây là một trong những quyền mà họ có khi mang thai. Tuy nhiên từng vào từng giai đoạn như mang thai, khám thai… mà thời gian hưởng chế độ thai sản sẽ khác nhau. Vì thế để hiểu rõ hơn về thời gian hưởng chế độ thai sản mời Quý độc giả cùng tham khảo bài viết bên dưới.

Bầu mấy tháng được hưởng chế độ thai sản

Bầu mấy tháng được hưởng chế độ thai sản

Tiêu chí xét hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp: lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi; lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản; Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Ngoài ra người lao động cũng cần đáp ứng thêm  điều kiện về thời gian tham gia để được hưởng chế độ thai sản:

 • Lao động nữ sinh con, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Ngoài ra, người lao động đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà  chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản

Hưởng chế độ thai sản

Hưởng chế độ thai sản

Mang thai mấy tháng được hưởng chế độ thai sản

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi khám thai

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định kể trên tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Cơ sở pháp lý Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Cơ sở pháp lý Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định đối với chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Thời gian hưởng chế độ thai sản trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Cơ sở pháp lý Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Thời gian hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Mức hưởng chế độ thai sản

Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức hưởng thai sản khi sinh con

Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Mức hưởng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ x 6 tháng

Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng được tính theo mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định hưởng ngày của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Mức hưởng thai sản khi sinh con

Mức hưởng thai sản khi sinh con

Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Cơ sở pháp lý khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh con

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ sinh con của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau: Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên; tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Luật sư tư vấn về chế độ thai sản

 • Tư vấn cách tính chế độ thai sản
 • Thủ tục thực hiện nhận chế độ thai sản
 • Tư vấn về hồ sơ nhận chế độ thai sản
 • Chế độ thai sản áp dụng với Chồng của người lao động nữ sinh con
 • Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

Chế độ thai sản là chế độ quan trọng đối với lao động nữ khi mang thai. Tùy theo từng giai đoạn của thai sản mà chế độ thai sản và thời gian nghỉ sẽ khác nhau. Do đó nếu người lao động còn có thắc mắc về mang thai bao lâu thì được hưởng chế độ sản có thể liên hệ Luật sư tư vấn lao động của Luật 24H qua số Hotline 1900633716 để được tư vấn. Xin cảm ơn quý độc giả.

Một số bài viết về chế độ thai sản có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.9 (36 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716