LC là gì? Các loại LC, Điều kiện mở LC, thủ tục thanh toán LC

LC là gì? Điều kiện mở LC như thế nào? là câu hỏi được nhà kinh doanh đặt ra khi thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế. Thư tín dụng chứng từ được coi là phương thức thanh toán quốc tế an toàn nhất được quy định tại quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP 600). Bài viết sau đây của L24h cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến LC.

LC là gì

LC là gì? Điều kiện để mở LC

LC là gì?

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào định nghĩa cụ thể LC là gì. Nhưng theo tinh thần của UCP 600 và thực tiễn giao dịch quốc tế thì LC (Letter or Credit) có thể hiểu là thư thanh toán tín dụng chứng từ của ngân hàng cam kết về việc người nhập khẩu sẽ trả tiền cho người xuất khẩu. Đây được coi là phương thức thanh toán quốc tế an toàn nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu với những đặc tính của hình thức bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, ngân hàng cam kết thanh toán cho người bán nếu người bán xuất trình tại ngân hàng bộ chứng từ thanh toán phù hợp với các quy định của LC, và người mua được ngân hàng đảm bảo hàng sẽ được giao theo đúng yêu cầu của người mua thể hiện trong văn bản yêu cầu mở LC mà người mua gửi cho ngân hàng.

Ý nghĩa của phương thức thanh toán bằng LC

 • Đối với bên xuất khẩu: Được ngân hàng đảm bảo thanh toán đúng cam kết tại thư tín dụng cho dù người nhập khẩu có thanh toán cho ngân hàng đó hay không
 • Đối với bên nhập khẩu: Đảm bảo việc nhận được hàng đúng như cam kết thì mới phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền
 • Đối với ngân hàng: Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có nguồn luật riêng trực tiếp điều chỉnh hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung của tư pháp quốc tế, trong mua bán hàng hóa quốc tế, các bên có quyền tự do thỏa thuận chọn nguồn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng của mình, trong đó có tập quán thương mại quốc tế.
 • Việc thực hiện các hoạt động liên quan tới LC (được điều chỉnh bởi UCP 600) giúp ngân hàng mở rộng quan hệ thương mại quốc tế và các hoạt động liên quan của ngân hàng bên cạnh việc tạo doanh thu dịch vụ.

Các loại LC hiện nay

Tuỳ thuộc theo tiêu chí có thể phân LC thành các loại khác nhau. Sau đây là một số loại LC phổ biến hiện nay

Theo tính chất huỷ ngang

 • Thư tín dụng không thể huỷ ngang (không thể bị huỷ): Điều 3 UCP 600 quy định rằng một thư tín dụng không thể bị huỷ ngay cả khi không có quy định về điều đó. Trừ các trường hợp được quy định tại Điều 38 UCP, thư tín dụng không hủy ngang không thể được sửa đổi hoặc hủy bỏ sau khi đã được truyền đạt tới bên bán với tư cách người thụ hưởng, không cần phải có sự đồng ý của bên bán, ngân hàng phát hành và ngân hàng xác nhận(khoản 1 Điều 10 UCP 600)
 • Thư tín dụng hủy ngang (có thể bị huỷ): Thư tín dụng hủy ngang là thư tín dụng có thể bị huỷ, hoặc các điều khoản của nó có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý từ người thụ hưởng. Tuy nhiên, đây là phương thức thanh toán chứa đựng quá nhiều rủi ro nên thường ít khi các bên thỏa thuận áp dụng.

Theo thời hạn thanh toán

Dựa theo thời hạn thanh toán, thư tín dụng trả ngay được chia thành thư tín dụng trả tiền ngay và thư tín dụng trả chậm (khoản 2 Điều 6 UCP 600)

 • Thư tín dụng trả tiền ngay: Ngân hàng cam kết thanh toán cho bên bán (người thụ hưởng theo thư tín dụng) ngay khi chứng từ được xuất trình hợp lệ. Thông thường, ngân hàng sẽ yêu cầu bên bán ký phát một hối phiếu thanh toán ngay và xuất trình cùng với các chứng từ khác để được nhận thanh toán
 • Thư tín dụng trả chậm: Ngân hàng cam kết thanh toán cho bên bán tại một ngày trong tương lai được xác định căn cứ theo các điều khoản của thư tín dụng mà không cần hối phiếu.

Nội dung chủ yếu của thư tín dụng chứng từ (LC)

Nội dung của thư tín dụng phụ thuộc vào ý chỉ của các bên ký kết và loại thư tín dụng mà các bên ký kết, thông thường trong một thoả thuận LC sẽ có những nội dung chủ yếu như sau:

 • Số hiệu, địa điểm, ngày mở LC
 • Loại thư tín dụng
 • Tên và địa chỉ các bên liên quan: bên xuất khẩu, bên nhập khẩu, người hưởng lợi, các ngân hàng… Khoản j Điều 14 UCP 600
 • Số tiền, loại tiền của thư tín dụng
 • Thời hạn hiệu lực, giá trị thư tín dụng thời hạn trả tiền, và thời hạn giao hàng (khoản d Điều 6, khoản b Điều 6, khoản c Điều 14, Điều 30 UCP 600
 • Quy định Điều khoản giao hàng: điều kiện cơ sở giao hàng, nơi giao hàng…
 • Nội dung về hàng hóa: tên, số lượng, trọng lượng, bao bì…
 • Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, chứng nhận xuất xứ… Điều 2, Điều 5 UCP 600, Số lượng chứng từ xuất trình quy định tại Điều 17 UCP 600
 • Cam kết của ngân hàng thực hiện mở thư tín dụng (Điều 7 UCP 600
 • Những điều kiện khác: phí ngân hàng do bên nào thanh toán, dẫn chiếu UCP áp dụng…

Nội dung chủ yếu trong thư tín dụng

Nội dung chủ yếu trong thư tín dụng

Điều kiện để mở LC

Ðể được mở LC, doanh nghiệp phải đáp ứng theo quy định và chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp sau để nộp tại ngân hàng:

 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng

Để mở tài khoản ngoại tệ, cần phải có ít nhất 500 USD và có các loại giấy tờ:

 • Quyết định thành lập Công ty
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

(khoản 2 Điều 13 TT 16/2020/TT-NHNN)

Như vậy, để mở được thư tín dụng chứng từ doanh nghiệp cần phải có những giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký kinh doanh
 • Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng
 • Quyết định thành lập Công ty
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

Thủ tục thanh toán LC cho doanh nghiệp

Thủ tục thanh toán LC cho doanh nghiệp

Thủ tục thanh toán LC cho doanh nghiệp

Tuỳ vào thỏa thuận của các bên cũng như số lượng các bên tham gia vào quy trình mà thủ tục thanh toán LC sẽ có những thay đổi cho phù hợp. Giả thiết bộ chứng từ hoàn hảo gồm 4 bên tham gia vào quy trình và không có sự tham gia của ngân hàng hoàn trả như sau:

 • Importer (buyer): Người nhập khẩu hay còn gọi là người mua hàng.Trong LC gọi là Người yêu cầu mở LC (the applicant)
 • Exporter (Seller): Người xuất khẩu hay còn gọi là người bán hàng. Trong LC gọi là Người thụ hưởng (the beneficiary)
 • Ngân hàng phát hành LC (Issuing bank): Đây là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu
 • Ngân hàng Thông báo LC (Advising bank): Ngân hàng bên bán Advising bank

Khi đó, quy trình thanh toán LC gồm 10 bước:

 • Bước 1: Người nhập khẩu và người xuất khẩu tiến hành ký kết hợp đồng ngoại thương, trong đó quy định thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ.
 • Bước 2: Căn cứ vào hợp đồng ngoại thương đã ký, người nhập khẩu gửi đơn yêu cầu mở LC đến Ngân hàng phát hành.

Thông thường khi mở LC, người nhập khẩu phải ký quỹ để đảm bảo khả năng thanh toán. Số tiền ký quỹ tùy thuộc vào quan hệ, uy tín của người nhập khẩu theo đánh giá của ngân hàng và khả năng tín dụng mà ngân hàng cấp cho người nhập khẩu. Số tiền ký quỹ có thể từ 0% đến 100% tùy thuộc vào giá trị lô hàng cũng như yêu cầu của ngân hàng.

 • Bước 3: Ngân hàng phát hành (ngân hàng mở LC) xem xét, nếu thấy hợp lý sẽ mở LC và gửi thư tín dụng cho ngân hàng thông báo cho người xuất khẩu hưởng lợi.
 • Bước 4: Ngân hàng thông báo gửi chứng từ thông báo cho người xuất khẩu.
  Nếu thư tín dụng được gửi bằng telex thì ngân hàng thông báo sẽ tiến hành xác minh điện báo mở thư tín dụng và kiểm tra mã, sau đó chuyển bản chính đến cho người xuất khẩu dưới hình thức văn bản “Nguyên căn bức điện thư tín dụng”.
  Nếu thư tín dụng được gửi đến bằng thư thì ngân hàng thông báo sẽ kiểm tra chữ ký, sau đó thông báo cho người xuất khẩu toàn bộ nội dung thông báo về việc mở thư tín dụng và khi nhận được bản gốc của thư tín dụng thì chuyển ngay cho người xuất khẩu.
 • Bước 5: Người xuất khẩu kiểm tra kỹ nội dung của thư tín dụng, nếu chấp nhận thì giao hàng cho người nhập khẩu (thông qua người vận tải), đồng thời lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của thư tín dụng và gửi cho ngân hàng thông báo.
  Nếu người xuất khẩu không chấp nhận thì yêu cầu cầu người nhập khẩu điều chỉnh LC. Mọi nội dung sửa đổi đều phải có xác nhận của ngân hàng mở thư tín dụng thì mới có hiệu lực. Văn bản sửa đổi trở thành một bộ phận cấu thành không thể tách rời thư tín dụng cũ và cũng không thể hủy bỏ thư tín dụng cũ.
 • Bước 6: Ngân hàng thông báo gửi tiền hàng cho người xuất khẩu khi đã nhận đủ chứng từ phù hợp với quy định của LC để nhận hàng.
 • Bước 7: Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ hợp lệ cho ngân hàng mở LC.
 • Bước 8: Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ và thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu. Nếu thấy phù hợp với thư tín dụng thì ngân hàng mở LC trả tiền hàng cho ngân hàng thông báo và gửi bộ chứng từ nhận hàng cho người nhập khẩu. Nếu không phù hợp thì ngân hàng mở LC từ chối trả tiền và gửi trả lại bộ chứng từ cho người xuất khẩu.
 • Bước 9: Người nhập khẩu nhận bộ chứng từ nhận hàng từ ngân hàng mở LC và kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì thanh toán tiền hàng cho ngân hàng, nếu thấy không phù hợp thì có quyền từ chối thanh toán.
 • Bước 10: Người nhập khẩu xuất trình bộ chứng từ cho người vận tải để nhận hàng

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thanh toán LC

 • Hỗ trợ tư vấn các điều kiện về việc thanh toán, ngày hết hạn, nơi xuất trình thư tín dụng
 • Tư vấn phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng;
 • Tư vấn cách viết đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng;
 • Tư vấn các dạng tranh chấp liên quan đến hợp đồng tín dụng: tranh chấp liên quan đến vận tải đường biển, hoá đơn thương mại, chứng từ bảo hiểm, trách nhiệm của các bên…;
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan tranh chấp hợp đồng tín dụng;
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng,…

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc lựa chọn phương thức thanh toán nào trong hoạt động thanh toán quốc tế cũng là một vấn đề hết sức quan trọng đối với hoạt động kinh trên thị trường thế giới đầy thách thức. Nếu độc giả có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan tới LC, vui lòng liên hệ với các luật sư tư vấn luật doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm của Luật L24H qua số Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ giải đáp chi tiết. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (32 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716