Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao tiền hụi là bao nhiêu?

Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao tiền hụi là một trong những vấn đề mà người chơi hụi quan tâm. Khi tham gia vào dây họ, thành viên tham gia phải tuân theo các thỏa thuận về thứ tự lĩnh, lãi suất và góp, giao tiền hụi đúng thời hạn để tránh các quy định phạt phát sinh, bảo vệ quyền lợi của mình.

lãi suất chậm góp, chậm giao tiền hụi

Quy định của pháp luật về lãi suất chậm góp, chậm giao tiền hụi

Quy định của pháp luật về việc chơi hụi, họ

Khoản 1, Điều 471 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: “Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là hụi) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh hụi và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.”

Việc tổ chức chơi hụi nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Mặc dù đây không phải là một hình thức bị pháp luật ngăn cấm nhưng để tránh trường hợp vi phạm pháp luật cũng như để tránh trường hợp quyền và lợi ích bị ảnh hưởng thì người dân tham gia hình thức này cần phải nắm rõ những quy định mới nhất của pháp luật.

Thành viên là người tham gia dây hụi, góp phần hụi, được lĩnh hụi và trả lãi (nếu có). Chủ hụi là người tổ chức, quản lý dây hụi, thu các phần hụi và giao các phần hụi đó cho thành viên được lĩnh hụi trong mỗi kỳ mở hụi cho tới khi kết thúc dây hụi. Chủ hụi có thể đồng thời là thành viên của dây hụi.

Chơi hụi gồm hụi không có lãi và hụi có lãi. Hụi không có lãi là hụi mà thành viên được lĩnh hụi nhận các phần hụi khi đến kỳ mở hụi và không phải trả lãi cho các thành viên khác. Hụi có lãi là hụi mà thành viên được lĩnh hụi nhận các phần hụi khi đến kỳ mở hụi và phải trả lãi cho các thành viên khác.

Lãi suất trong hụi, họ, biêu, phường được quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định 19/2019/NĐ-CP:

 • Theo số tiền mà từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ;
 • Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó.
 • Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ vượt quá lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao tiền hụi thế nào

Chủ họ chậm giao hoặc thành viên chưa lĩnh họ chậm góp

Tại Điều 22 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường có quy định lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần hụi, họ như sau:

 • Trường hợp đến kỳ mở họ mà chủ họ không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ, thành viên chưa lĩnh họ không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.
 • Lãi suất phát sinh do chậm góp hoặc chậm giao phần họ được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả, nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả.

Thành viên đã lĩnh họ chậm góp

Trường hợp đến kỳ mở họ mà thành viên đã lĩnh họ không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ thì phải trả lãi như sau:

 • Trường hợp họ không có lãi, lãi suất được xác định theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này của số tiền chậm góp họ trên thời gian chậm góp, nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định bằng 50%/năm mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này của số tiền chậm góp trên thời gian chậm góp.
 • Trường hợp họ có lãi, lãi suất được xác định theo mức quy định tại khoản 5 Điều 466 của Bộ luật dân sự đối với họ có lãi.

Thứ tự lĩnh hụi

Thứ tự lĩnh hụi

Thứ tự lĩnh hụi

Trong họ không có lãi

 • Họ không có lãi là họ mà thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và không phải trả lãi cho các thành viên khác.
 • Thứ tự lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ được xác định theo hình thức bốc thăm, biểu quyết, bình chọn hoặc hình thức khác do những người tham gia dây họ thỏa thuận. Trường hợp những người tham gia dây họ không có thỏa thuận thì thứ tự lĩnh họ được xác định bằng hình thức bốc thăm.

Trong họ có lãi

 • Họ có lãi là họ mà thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và phải trả lãi cho các thành viên khác.
 • Thành viên lĩnh họ trong từng kỳ mở họ là người đưa ra mức lãi cao nhất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Trong một kỳ mở họ mà có nhiều thành viên cùng trả một mức lãi và mức lãi đó là mức lãi cao nhất thì những người này bốc thăm để xác định thành viên lĩnh họ, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Thành viên đã lĩnh họ không được đưa ra mức lãi trong các kỳ mở họ tiếp theo, trừ trường hợp một thành viên góp nhiều phần họ trong mỗi kỳ mở họ thì thành viên này có quyền đưa ra mức lãi cho đến khi có số lần lĩnh họ tương ứng với số phần họ mà thành viên đó góp họ trong một kỳ mở họ.

CSPL: Điều 19, Điều 20 Nghị định 19/2019/NĐ-CP

Đọc thêm: Thủ tục khởi kiện đòi tiền chơi hụi

Tư vấn về tranh chấp hụi, họ

Dịch vụ luật sư tư vấn về tranh chấp hụi, họ

Dịch vụ luật sư tư vấn về tranh chấp hụi, họ

Dịch vụ luật sư sẽ cung cấp các nội dung sau:

 • Thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ để cung cấp cho Tòa án bảo vệ quyền lợi khách hàng
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục khởi kiện đòi hụi
 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi cho “vay tiền” lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật.( Điều 23 Nghị định 19/2019/NĐ-CP)

Tham khảo thêm: Dịch vụ luật sư khởi kiện chủ hụi đòi tiền chơi hụi bị giật

Như vậy, người chậm góp, chậm giao tiền hụi phải trả tiền lãi đối với số tiền chậm trả của mình. Do đó, mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức pháp luật vững chắc để không phải vướng các vi phạm pháp lý đáng tiếc. Trong trường hợp có thắc mắc cần giải đáp, đừng ngần ngại liên hệ với Đội ngũ luật sư chuyên về tư vấn luật dân sự và hình sự của Luật L24H của chúng tôi qua Hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn

Scores: 4.5 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716