Không đủ khả năng bồi thường thiệt hại có thể xin giảm mức bồi thường

Không đủ khả năng bồi thường thiệt hại là một vấn đề thường gặp phải của nhiều người khi vô tình hay cố ý gây ra thiệt hại cho người khác. đồng thời, cũng là vấn đề nan giải của nhiều người có yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng đối phương không đủ khả năng chi trả. Vậy nếu người đó không đủ khả năng kinh tế để chịu trách nhiệm thì có thể xin giảm mức bồi thường được hay không? Bài viết sau đây sẽ làm rõ điều này.

Không đủ khả năng bồi thường thiệt hại có thể xin miễn giảm

Không đủ khả năng bồi thường thiệt hại có thể xin miễn giảm

Phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại có những căn cứ gì

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

 • Hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại cho người đó. Trừ trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác thì người gây thiệt hại không phải bồi thường.
 • Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Cơ sở pháp lý: điều 584 Bộ luật dân sự 2015

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại Điều 585 Bộ Luật dân sự 2015 (BLDS 2015) quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Cơ sở bồi thường thiệt hại được quy định

Cơ sở bồi thường thiệt hại được quy định trong BLDS 2015

Gây thiệt hại mà không đủ khả năng bồi thường

Thỏa thuận với bên bị thiệt hại

Pháp luật dân sự luôn tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp gây ra thiệt hại quá lớn với khả năng kinh tế, bên gây thiệt hại có thể thương lượng, thỏa thuận với bên bị thiệt hại về việc giảm mức bồi thường phù hợp với khả năng của mình.

Trường hợp có thể đề nghị Tòa án giảm mức bồi thường

 • Người chịu trách nhiệm bồi thường không có lỗi và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình
 • Bên bị thiệt hại cũng có lỗi
 • Khi tình hình thực tế không còn phù hợp với mức bồi thường (trượt giá, lạm phát,..)

có thể thỏa thuận hoặc đề nghị tòa án giảm mức bồi thường

có thể thỏa thuận hoặc đề nghị tòa án giảm mức bồi thường

Luật sư tư vấn về trường hợp bồi thường thiệt hại xin giảm mức bồi thường

 • Luật sư tư vấn mức bồi thường thương lượng hợp lý khi xét giảm;
 • Tư vấn thủ tục đề nghị giảm mức bồi thường thiệt hại;
 • Tư vấn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Như vậy, khi không đủ khả năng bồi thường thiệt hại, nếu muốn giảm mức bồi thường thì người gây thiệt hại người có nghĩa vụ bồi thường có thể thương lượng với bên bị thiệt hại giảm mức bồi thường hoặc yêu cầu Tòa án thay đổi mức bồi thường hợp lý. Để có thể tư vấn kỹ hơn về trường hợp bồi thường thiệt hại xin giảm mức bồi thường, đừng ngần ngại hãy gọi HOTLINE 1900.633.716 để luật sư tư vấn chuyên môn về hình sự, dân sự có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Scores: 4.9 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716