Hướng dẫn thủ tục đăng ký hòa giải viên thương mại

Thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại yêu cầu người có đủ tiểu chuẩn phải nắm rõ các trình tự thủ tục luật định để trở thành hòa giải viên thương mại. Vì nó là chủ thể trung gian giúp các bên tự nguyện thoả thuận vụ việc tranh chấp. Để làm rõ hơn chi tiết vấn đề này, Tôi xin gửi các bạn thông qua bài viết dưới đây

Thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại

Thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại

Quy định về hoà giải thương mại

Hoà giải viên thương mại vụ việc

Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 22/2017/NĐ-CP có giải thích ra Hoà giải viên thương mại vụ việc là là hình thức giải quyết tranh chấp do hòa giải viên thương mại vụ việc được các bên lựa chọn tiến hành theo quy định của Nghị định này và thỏa thuận của các bên.

Hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại

Tổ chức hoà giải thương mại quy định Hòa giải viên thương mại được thực hiện hòa giải thương mại với tư cách là hòa giải viên thương mại vụ việc hoặc hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức hòa giải thương mại có thể quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại của tổ chức mình cao hơn các tiêu chuẩn quy định trên

Cơ sở pháp lý: Điều 7 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Tiêu chuẩn hoà giải viên thương mại

Thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại

Theo Điều 7 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại. Người có đủ tiêu chuẩn sau đây thì được làm hòa giải viên thương mại:

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;
 • Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;
 • Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

Ngoài ra, nếu trường hợp là Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì không được làm hòa giải viên thương mại.

>>>Xem thêm: Quy tắc hoà giải trong tranh chấp thương mại quốc tế

hoà giải viên thương mại

Hoà giải viên thương mại

Căn cứ điều 8 Nghị định số 22/2017/NĐ- CP quy định về thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại thì

 • Người có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP muốn trở thành hòa giải viên thương mại vụ việc đăng ký tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú. Trường hợp người đề nghị đăng ký là người nước ngoài thì đăng ký tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó tạm trú.
 • Người đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp. Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng sau đại học; Giấy tờ chứng minh đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc.  Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc và công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của Sở; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp hòa giải viên thương mại vụ việc thôi làm hòa giải thương mại vụ việc thì gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc. Sở Tư pháp xóa tên hòa giải viên thương mại đó khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện hòa giải viên thương mại vụ việc không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này hoặc vi phạm quy định tại Điều 10 Nghị định này thì thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi hòa giải viên thương mại vụ việc đăng ký. Sở Tư pháp tiến hành xem xét, xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc đó khỏi danh sách của Sở.

>>>Xem thêm : Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Các phương thức, thủ tục khởi kiện

Tư vấn thủ tục đăng ký hòa giải viên thương mại

Tư vấn thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại

Tư vấn thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại

 • Tư vấn về đăng ký hoà giải viên thương mại
 • Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ đăng ký hoà giải viên thuơng mại
 • Hướng dẫn về các trình tự thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại
 • Đại diện khách hàng tham gia thủ tục hòa giải thương mại
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục hòa giải
 • Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, thông tin vụ việc, soạn thảo văn bản, đơn từ.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Trên đây là những thông tin cần thiết về thủ tục đăng ký hoà giải viên thương mại. Trường hợp Quý khách muốn trở thành hòa giải viên thương mại phải nắm rõ các trình tự, quy định của luật pháp mới trở thành hoà giải viên thương mại. Nếu còn thắc mắc liên quan đến bài viết, các thông tin liên quan cần tư vấn pháp luật xin vui lòng gọi ngay cho tôi qua hotline 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716