Hợp đồng thương mại là gì? Đặc điểm của hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là biên bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên thương nhân với thương nhân, nhằm mục đích xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại. Cùng Luật L24H tìm hiểu vài trò của hợp đồng thương mại các đặc điểm của hợp đồng thương mại, các yếu tố cần quan tâm khi soạn thảo, ký kết hợp đồng.

Hợp đồng thương mại là gì

Hợp đồng thương mại là gì?

Hợp đồng thương mại là gì?

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. ( khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 ).

Hợp đồng thương mại được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, hợp đồng thương mại là thoả thuận giữa thương nhân với thương nhân, thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại.

Đặc điểm của hợp đồng thương mại

 • Lĩnh vực phát sinh quan hệ hợp đồng là lĩnh vực thương mại, bao gồm các lĩnh vực thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ.
 • Chủ thể của hợp đồng thương mại: một bên chủ thể của hợp đồng phải là thương nhân. Trong nhiều quan hệ hợp đồng thương mại cả hai bên đều phải là thương nhân như hợp đồng đại diện cho thương nhân, hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá.
 • Mục đích của hợp đồng thương mại: nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của thương nhân.
 • Đối tượng của hợp đồng thương mại:hàng hoá hoặc dịch vụ

Nội dung và hình thức của hợp đồng thương mại

>>> Click Tải:  Mẫu hợp đồng thương mại

Nội dung

Hợp đồng thương mại phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

(Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015)

mẫu hợp đồng thương mại

Nội dung của hợp đồng thương mại

Hình thức

Theo quy định của pháp luật dân sự, hợp đồng có thể được giao kết bằng văn bản hoặc lời nói. Bộ luật Dân sự 2015 không có quy định riêng về hình thức của hợp đồng. Về cơ bản hình thức hợp đồng sẽ áp dụng tương tự hình thức của giao dịch dân sự đã được quy định trong Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể;
 • Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.
 • Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Các loại hợp đồng thương mại

Các loại hợp đồng thương mại

Các loại hợp đồng thương mại

Có nhiều loại hợp đồng thương mại, cụ thể có thể nói đến các loại hợp đồng sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa (Điều 24 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng đại diện cho thương nhân (Điều 142 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ khuyến mại (Điều 90 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại (Điều 110 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ (Điều 124 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (Điều 130 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá (Điều 159 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng đại lý (Điều 168 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng gia công (Điều 179 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá (Điều 193 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng dịch vụ quá cảnh (Điều 251 Luật Thương mại 2005);
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại (Điều 285 Luật Thương mại 2005)

Luật sư tư vấn về hợp đồng thương mại

 • Luật sư tư vấn về hợp đồng thương mại;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng thương mại đúng theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn cho khách hàng về loại hợp đồng thương mại phù hợp;
 • Đại diện khách hàng tham gia tranh tụng tại Tòa khi có tranh chấp hợp đồng thương mại;

Hợp đồng thương mại là loại hợp đồng được ký kết nhằm mục đích sinh lợi giữa các bên. Trên đây là những nội dung cơ bản về hợp đồng thương mại.  Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần Luật sư Tư vấn dịch vụ soạn thảo hợp đồng thương mại vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để hỗ trợ tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.6 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716