Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh không?

Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh được thắc mắc bởi những hộ kinh doanh khi họ muốn mở rộng và thành lập địa điểm mới trong hoạt động của mình. Vì vậy thủ tục để thành lập hộ kinh doanh, điều kiện để có thể mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh, mẫu thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh,…. sẽ được trình bày thông qua bài viết dưới đây.

Hộ kinh doanh mở thêm chi nhánh được không?

Hộ kinh doanh mở thêm chi nhánh được không?

Quy định pháp luật chung về hộ kinh doanh

  • Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.
  • Đối với các ngành nghề sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

>>>Xem thêm: Hộ kinh doanh là gì?

Cơ sở pháp lý: Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Hộ kinh doanh mở rộng quy mô bằng cách nào?

Mở chi nhánh?

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Chi nhánh được quy định là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Mà hộ kinh doanh không phải doanh nghiệp. Cho nên, hộ kinh doanh sẽ không được mở chi nhánh hay văn phòng đại diện

Cơ sở pháp lý: khoản 10 Điều 4; khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020

Hộ kinh doanh mở chi nhánh hay địa điểm kinh doanh?

Hộ kinh doanh mở chi nhánh hay địa điểm kinh doanh?

Mở địa điểm kinh doanh?

Dựa vào Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì định nghĩa địa điểm kinh doanh như sau:

  • Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
  • Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Do đó, hộ kinh doanh có thể có một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh

Cơ sở pháp lý: Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Có được đăng ký địa điểm kinh doanh tại nhà chung cư, khu tập thể không?

Theo điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm thì có một hành vi được quy định cụ thể như sau: “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.”

Đồng thời, nếu trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Như vậy, nhà chung cư và khu tập thể không được làm địa điểm để kinh doanh trừ trường hợp hộ kinh doanh với mục đích cho thuê nhà để ở. Trong trường hợp, nếu hộ kinh doanh đã có địa điểm kinh doanh là căn hộ chung cư trước khi Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng kể từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

Cơ sở pháp lý: khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014; khoản 7 Điều 80 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở

đăng ký địa điểm kinh doanh tại nhà chung cư, khu tập thể được không?

đăng ký địa điểm kinh doanh tại nhà chung cư, khu tập thể được không?

Việc đăng ký địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh có cần thông báo không?

Theo như phân tích như trên, một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

>>>Xem thêm: Xin giấy phép kinh doanh hộ gia đình ở đâu?

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn về mở thêm địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

  • Tư vấn các điều kiện, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể cho khách hàng;
  • Soạn thảo hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể;
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh;
  • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề về đăng ký nhãn hiệu, các vấn đề về thuế, các giấy phép có liên quan trong hoạt động của hộ kinh doanh cá thể.

>>>Xem thêm: Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Như vậy, hộ kinh doanh có thể mở nhiều địa điểm kinh doanh và phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về địa điểm ấy. Do đó, Luật L24H của chúng tôi đã cung cấp các thông tin trên để giúp cho các bạn có được kiến thức pháp luật tốt nhất, xin vui lòng HOTLINE 1900.633.716 để luật sư doanh nghiệp tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

Scores: 4.9 (36 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716