Hành vi bán con mới đẻ cha mẹ đối diện với khung hình phạt nào?

Hành vi bán con mới đẻ cha mẹ, bị xử lý, đối diện với khung hình phạt nào? Những trường hợp người mẹ sau khi sinh đã vứt con, bỏ mặc không chăm sóc nuôi dưỡng hoặc cha mẹ bán con cho người khác sẽ bị xử lý ra sao? Nhưng dù xuất phát từ bất kỳ lý do nào thì đây vẫn là hành vi phi đạo đức, trái pháp luật. Hành vi bán trẻ sơ sinh là hành vi có mức độ nguy hiểm hơn so với vứt con mới đẻ. Luật L24H giúp cho quý đọc giả hiểu rõ hơn mức độ nguy hiểm cũng như việc xử lý đối với hành vi bán con mới đẻ.

Cha mẹ hai trẻ sơ sinh bị bắt khi đang có có hành bán con

Cha mẹ hai trẻ sơ sinh bị bắt khi đang có có hành bán con

Quy định về hành vi mua bán trẻ sơ sinh

Căn cứ khoản 1 Điều 151 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 và khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP mua bán người dưới 16 tuổi là thực hiện một trong các hành vi sau:

 • Chuyển giao người dưới 16 tuổi để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;
 • Tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;
 • Chuyển giao người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
 • Tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
 • Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi chuyển giao người

Như vậy, hành vi mua bán trẻ sơ sinh được biểu hiện thông qua các hành vi sau:

 • Chuyển giao trẻ sơ sinh để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mụcđích nhân đạo;
 • Tiếp nhận trẻ sơ sinh để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ mục đích nhân đạo;
 • Chuyển giao trẻ sơ sinh để lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
 • Tiếp nhận trẻ sơ sinh  để lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
 • Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp trẻ sơ sinh để thực hiện hành vi chuyển giao trẻ sơ sinh

Cấu thành của Tội mua bán người dưới 16 tuổi

Căn cứ Điều 151 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 cấu thành Tội mua bán người dưới 16 tuổi bao gồm các dấu hiệu sau:

Mặt khách thể

 • Quan hệ xã hội bị tội phạm xâm phạm là nhân phẩm, danh dự của con người
 • Đối tượng tác động: người dưới 16 tuổi

Mặt khách quan

Tội mua bán người dưới 16 tuổi là tội có cấu thành hình thức

Hành vi mua bán người bao gồm một trong các hành vi sau:

 • Chuyển giao người dưới 16 tuổi để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;
 • Tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;
 • Chuyển giao người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
 • Tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
 • Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi chuyển giao người

Mặt chủ quan

Tội phạm thực hiện với lỗi cố ý bao gồm cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp

Mặt chủ thể

Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cụ thể người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm về tội phạm rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; người đủ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm (Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017).

Cha mẹ bán con mới đẻ bị xử lý như thế nào?

Cha mẹ bán con mới đẻ của mình thì có thể bị xử lý hình sự về Tội mua bán người dưới 16 tuổi nếu đủ các dấu hiệu cấu thành tội này. Khung hình phạt đối với Tội mua bán người dưới 16 tuổi như sau:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

 • Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;
 • Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;
 • Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng hoạt động cho, nhận con nuôi để phạm tội;
 • Đối với từ 02 người đến 05 người;
 • Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng;
 • Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Vì động cơ đê hèn;
 • Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
 • Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;
 • Đối với 06 người trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Xét xử người cha bán con mới đẻ

Xét xử người cha bán con mới đẻ

Luật sư bào chữa Tội mua bán người dưới 16 tuổi

 • Tư vấn các mức hình phạt có thể gánh chịu khi thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi
 • Tư vấn các thủ tục tham gia tố tụng tại Tòa
 • Hỗ trợ trong việc soạn thảo đơn từ trong quá trình tố tụng
 • Hướng dẫn khách hàng trong khi lấy lời khai sao cho phù hợp
 • Đưa ra các chứng cứ, tài liệu để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
 • Tham gia tranh tụng tại tòa để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng

Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Tòa

Luật sư bào chữa cho bị cáo tại Tòa

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư bào chữa

Luật L24H đã cung cấp cho quý đọc giả những thông tin liên quan đến hành vi bán con mới đẻ: cấu thành tội phạm, mức phạt. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào hoặc sự hỗ trợ nào thì có thể liên hệ Luật L24H qua Hotline: 1900.633.716 để được các Luật sư Hình sự tư vấn, bào chữ đảm bảo tốt nhất lợi ích cho khách hàng.

Scores: 4.6 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716