Giấy vay nợ viết tay có giá trị không? kiện đòi được không?

Việc xác định giấy vay nợ viết tay có giá trị không là một vấn đề pháp lý quan trọng trong một giao dịch vay tiền. Việc đảm bảo giấy vay tiền hợp pháp sẽ giúp người cho vay có thể khởi kiện đòi lại khoản vay một cách dễ dàng trong trường hợp có tranh chấp. Do đó, để đảm bảo giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý, mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của tôi để được cung cấp những thông tin pháp lý liên quan.

Giá trị của giấy vay tiền viết tay

Giá trị của giấy vay tiền viết tay

Tính pháp lý của giấy vay nợ viết tay.

Hình thức của giấy vay tiền hợp pháp.

Tuy pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể đối với giấy vay nợ, nhưng bản chất của văn bản này có thể được xem như là một hợp đồng vay tài sản. Theo đó tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa: “hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Đối với, hình thức của hợp đồng vay tài sản hay cụ thể là giấy vay nợ thì do đây là một giao dịch dân sự được pháp luật thừa nhận. Nên căn cứ theo khoản 1 Điều 119 Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng vay tài sản có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng vay tài sản.

Như đã nói trên, hợp đồng vay tài sản là một giao dịch dân sự. Do đó, để giao dịch vay tiền qua giấy viết tay được coi là hợp pháp thì phải đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 bao gồm:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Giá trị của giấy vay nợ viết tay và hợp đồng vay tài sản.

Căn cứ định nghĩa về hợp đồng vay tài sản tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015, có thể thấy, về bản chất hợp đồng vay tài sản và giấy vay nợ viết tay đều thể hiện nội dung giống nhau. Đó là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay đưa tiền cho bên vay; khi đến hạn trả theo thỏa thuận hay bên cho vay đòi lại tiền thì bên vay sẽ phải hoàn trả đủ số tiền như đã vay (tiền gốc và tiễn lãi nếu có). Thêm vào đó, hợp đồng vay tài sản cũng không có yêu cầu về hình thức hay yêu cầu về công chứng, chứng thực để làm phát sinh hiệu lực của giấy tờ này. Do đó, có thể nói giấy vay nợ viết tay vẫn được xem là một hợp đồng vay tài sản và sẽ phát sinh giá trị pháp lý khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định.

Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa về hợp đồng vay tài sản thì điều luật này không quy định bắt buộc về hình thức của hợp đồng vay tài sản và cũng không yêu cầu phải công chứng hoặc chứng thực đối với hợp đồng vay. Bên cạnh đó, giấy vay tiền viết tay cũng được coi là một giao dịch dân sự khi đáp ứng các điều kiện luật định. Từ đó có thể thấy, giấy mượn tiền viết tay không vi phạm quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng vay tài sản và thỏa thuận vay tiền này sẽ là hợp pháp khi nó đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015.

Tóm lại, giấy vay tiền viết tay là một hợp đồng dân sự bằng văn bản và có giá trị pháp lý bắt buộc, do đó giấy mượn tiền viết tay có thể dùng làm chứng cứ đòi lại khoản tiền đã cho vay. Nếu phía bên vay tiền không trả, người cho vay có thể gửi đơn khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu bên vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

>>>xem thêm: Mẫu giấy vay tiền chuẩn pháp lý

Căn cứ khởi kiện đòi nợ cho vay bằng giấy viết tay.

Khởi kiện đòi nợ khoản tiền cho vay bằng giấy tay

 

Khởi kiện đòi nợ khoản tiền cho vay bằng giấy tay

Quyền khởi kiện của cá nhân được ghi nhận tại Điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau: “cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”. Theo đó, đối với giao dịch cho vay tiền bằng giấy viết tay khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chủ thể, mục đích và nội dung theo quy định pháp luật thì người cho vay có thể tiến hành khởi kiện đòi nợ trong trường hợp người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận. Vì hành vi này được xem là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người cho vay.

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý dù pháp luật quy định thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu. Do đó, nếu quá thời hạn 03 năm thì người cho vay vẫn có thể khởi kiện đòi lại tài sản là khoản nợ còn thiếu còn các tranh chấp khác liên quan đến hợp đồng như lãi suất sẽ hết hiệu lực khởi kiện.

(Cơ sở pháp lý: Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015, Công văn 02/TANDTC-PC)

>>>xem thêm: Cho vay tiền có giấy viết tay có đòi được không?

Khởi kiện đòi khoản vay qua giấy viết tay

Hồ sơ khởi kiện

 • Đơn khởi kiện đòi nợ: nội dung đơn khởi kiện phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung cơ bản được quy định tài khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và theo Mẫu số 23-DS (Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP).
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; bản sao giấy vay tiền viết tay, giấy giao nhận tiền,…
 • Giấy tờ tùy thân của người khởi kiện và người bị kiện (nếu có): Chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu,….

Thẩm quyền, thời hạn giải quyết

Do đây là một giao dịch dân sự, nên khi xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết, trước nhất cần căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng vay tài sản. Trong trường hợp các bên có thỏa thuận khi có tranh chấp xảy ra sẽ do Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết thì người khởi kiện sẽ tiến hành nộp đơn khởi kiện đến Tòa án đó. Trong trường hợp, các bên không thỏa thuận cụ thể thì căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc sẽ có thẩm quyền giải quyết.

Về thời hạn giải quyết vụ việc: căn cứ quy định từ Điều 191 đến Điều 220 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thời gian giải quyết khởi kiện đòi nợ thường kéo dài khoảng 06 – 08 tháng tuỳ vào tính chất của vụ việc.

Trình tự, thủ tục

1.Người khởi kiện nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

2. Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, chánh án sẽ phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công thẩm phán sẽ ra một trong các quyết định:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện;
 • Trả lại đơn khởi kiện (nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án)
 • Thụ lý vụ án.

3. Người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai đã đóng tiền cho Tòa án trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí.

4. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án sẽ thụ lý và giải quyết vụ án theo đúng trình tự pháp luật.

(Cơ sở pháp lý: Điều 190, 191, 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

>>> Tham khảo thêm về: Thủ tục khởi kiện đòi nợ cá nhân

Tư vấn đòi tiền cho vay bằng giấy viết tay.

Tư vấn đòi khoản vay qua giấy viết tay

Tư vấn đòi khoản vay qua giấy viết tay

 • Tư vấn cách viết tay giấy vay nợ và các điều kiện các đáp ứng để thực hiện hợp đồng vay tài sản theo đúng quy định pháp luật.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến giấy mượn tiền viết tay.
 • Cung cấp mẫu giấy vay nợ viết tay.
 • Soạn thảo đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp đòi nợ.
 • Thu thập các văn bản, tài liệu, chứng cứ cần thiết để tiến hành khởi kiện.
 • Tham gia vào quá trình tố tụng khi có giấy triệu tập của Tòa.
 • Tư vấn, hướng dẫn làm đơn để yêu cầu thi hành án nhằm lấy lại khoản tiền cho vay.

Giấy vay nợ viết tay vẫn sẽ có giá trị pháp lý nếu nó có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự. Tuy nhiên, để đảm giao dịch được đơn giản, nhanh chóng và tránh được những rủi ro pháp lý, thì ngoài việc tìm hiểu những quy định pháp luật, quý bạn đọc cũng nên tham vấn ý kiến của luật sư tư vấn luật dân sự đối với trường hợp cụ thể mình đang gặp phải. Nếu trong quá trình tìm hiểu quý bạn đọc vẫn còn những thắc mắc, hoặc cần hỗ trợ để bảo vệ quyền lợi của mình cần thuê luật sư khởi kiện đòi nợ thì hãy liên hệ số hotline 1900.633.716 để được Luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí, giúp đỡ kịp thời.

Scores: 4.6 (38 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716