Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Giải quyết tranh chấp về quyền lợi bảo hiểm nhân thọ là việc giải quyết các tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm giao kết đến lúc được bảo hiểm hoặc trong thời gian giao kết hợp đồng, những hình thức mà công ty bảo hiểm có thể trục lợi hay việc 2 bên lừa dối khi giao kết hợp đồng có thể khiến hợp đồng vô hiệu hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Sau đây, Luật L24H sẽ lý giải về cách giải quyết theo phương pháp hòa giải, trọng tài thương mại và khởi kiện tại Tòa án mà quý bạn đọc đang mong muốn tìm hiểu.

Tranh chấp bảo hiểm nhân thọ

Tranh chấp bảo hiểm nhân thọ

Các loại Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ gồm:

 • Quyền lợi bảo vệ trước thương tật/tử vong;
 • Quyền lợi chăm sóc y tế;
 • Quyền lợi cho người được nhận tiền bảo hiểm;
 • Quyền lợi đáo hạn.
 • Quyền lợi nhận thưởng gia tăng giá trị hợp đồng.

Tranh chấp về quyền lợi bảo hiểm nhân thọ là gì?

Tranh chấp về quyền lợi bảo hiểm nhân thọ được hiểu là tranh chấp về sự chi trả của một bên khi phát sinh sự kiện bảo hiểm. Việc tranh chấp này thường xảy ra khi người mua bảo hiểm không thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trả phí, hoặc lừa dối trong việc giao kết hợp đồng khi công ty bảo hiểm phát hiện thì hợp đồng bảo hiểm có thể tuyên vô hiệu hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Các loại tranh chấp về quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Tranh chấp về việc công ty bảo hiểm từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm có thể không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:

 • Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày nộp phí bảo hiểm khôi phục hiệu lực;
 • Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý để được bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;
 • Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 • Người được bảo hiểm chết cho chấp hành án tử hình

Trường hợp này công ty phải chứng minh được bên mua bảo hiểm cố ý thực hiện các hành vi được nêu trên để không cần phải bồi thường bảo hiểm trong thời gian được bảo hiểm.

CCPL: khoản 1 Điều 40 Luật kinh doanh bảo hiểm  2022

Tranh chấp về số tiền bảo hiểm được chi trả.

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra sẽ phát sinh những chi phí khác dẫn đến việc người mua bảo hiểm nhận được số tiền không đúng như trong thỏa thuận mà họ đã thực hiện trong thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Tranh chấp về thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trả tiền bảo hiểm, cụ thể:

 • Thời hạn 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.
 • Trường hợp người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng chứng minh được rằng không biết thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm thì thời hạn 1 năm từ ngày được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó.
 • Trường hợp người thứ ba yêu cầu bên mua bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại buộc trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn là 1 năm được tính từ ngày người thứ ba yêu cầu.

Kể từ ngày bên mua bảo hiểm yêu cầu bên bảo hiểm bồi thường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu trong trường hợp công ty chậm bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo quy định thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất đối với số tiền chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên theo quy định của Bộ luật Dân sự.

CCPL: Điều 30, Điều 31 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp quyền bảo hiểm nhân thọ

Người mua bảo hiểm không cung cấp thông tin đầy đủ hoặc chính xác khi mua bảo hiểm.

Người mua bảo hiểm phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ trung thực thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Người mua bảo hiểm cần cung cấp các thông tin như: thông tin cá nhân của người được bảo hiểm, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc bản ghi chép tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm.

CCPL: điểm a khoản 2 Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Người mua bảo hiểm đã cố ý che dấu thông tin khi mua bảo hiểm.

Trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp không đầu đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm để bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì công ty bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Như vậy, công ty bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhưng phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí hợp lý ( nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty bảo hiểm ( nếu có)

CCPL: khoản 2 Điều 22 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Người mua bảo hiểm đã tự tử trong thời gian ngắn kể từ khi mua bảo hiểm.

Trong trường hợp người mua bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực; khi phát hiện người mua bảo hiểm chết do tự tử thì công ty bảo hiểm không cần phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng đã giao kết trước đó.

CCPL: điểm a khoản 1 Điều 40 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Người mua bảo hiểm đã chết do một bệnh hoặc chấn thương không được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng, người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được bảo hiểm hoặc người được thụ hưởng hoặc người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình; thì các trường hợp này sẽ không được công ty bảo hiểm bồi thường.
CCPL: điểm b, c, d khoản 1 Điều 40 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Công ty bảo hiểm đã vi phạm hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp công ty bảo hiểm cố tình không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng. Công ty bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm (nếu có).

CCPL: khoản 3 Điều 22 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022.

Cách giải quyết tranh chấp quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Phương thức giải quyết tranh chấp quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Phương thức giải quyết tranh chấp quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải hoặc trọng tài thương mại

Công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm nhân thọ có thể giải quyết tranh chấp qua hòa giải thương mại hoặc trọng tài thương mại. Việc giải quyết tranh chấp qua hòa giải hoặc trọng tài thương mại vẫn có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề tranh chấp. Ngoài ra, chi phí thấp hơn so với chi phí tranh tụng. Thủ tục linh hoạt, đơn giản cũng giúp cho các bên giam gia hòa giải tiết kiệm thời gian.

CCPL: Điều 32 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

>>> Tham khảo thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại 

Đưa vụ tranh chấp ra tòa án giải quyết

Trong trường hợp hòa giải không thành thì các bên có thể nộp đơn khởi kiện cho Tòa án để Tòa án giải quyết. Theo các trình tự, thủ tục sau:

Thủ tục khởi kiện tuân thủ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 • Nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú hay Tòa án nơi nguyên đơn cư trú nếu các bên có thỏa thuận

CCPL: Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 • Tòa án thụ lý và mở phiên họp
 • Tòa án ra quyết định
 • Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự
 • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
 • Đưa vụ án ra xét xử

CCPL: Điều 212, điều 214, Điều 217, Điều 220, khoản 2 Điều 286 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 • Thời hạn giải quyết
 • Thời hạn chuẩn bị xét xử: 02-04 tháng kể từ ngày có quyết định thụ lý vụ án
 • Thời hạn mở phiên tòa xét xử: 01-02 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử

CCPL: điều 203, khoản 2 điều 286 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Xem thêm: Khởi kiện công ty bảo hiểm cần những gì?

Luật sư tư vấn tranh chấp quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

Khi tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xảy ra Luật L24H hỗ trợ khách hàng để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng một cách tốt nhất, cụ thể:

 • Hỗ trợ đàm phán thương lượng cho khách hàng trong phiên hòa giải hoặc trọng tài thương mại
 • Tư vấn khách hàng về việc thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến sự kiện bảo hiểm
 • Hướng dẫn khách hàng về việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục khởi kiện và cách giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Là người đại diện theo pháp luật của khách hàng để trực tiếp tham gia tố tụng.

Lời khuyên cho người mua bảo hiểm nhân thọ

 • Đọc kỹ các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm trước khi ký
 • Hỏi rõ các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm nếu không hiểu (có thể hỏi công ty hoặc liên hệ Luật L24H để được giải thích cặn kẽ hơn)
 • Gửi yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm ngay sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
 • Lưu giữ các giấy tờ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; tránh những trường hợp xảy ra tranh chấp không có chứng cứ và sẽ làm bất lợi cho chính mình.

>>> Tham khảo thêm:

Tư vấn giải quyết tranh chấp về phí bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn rủi ro pháp lý cho người mua bảo hiểm nhân thọ

Các loại quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ, các tranh chấp, nguyên nhân và phương thức giải quyết tranh chấp là những nội dung mà Luật L24H đã cung cấp cho bạn đọc liên quan đến bài viết. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần luật sư tư vấn hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được luật sư chuyên hợp đồng, doanh nghiệp tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (21 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716